04.10.2021 10:14

RODINA versus NWO

Autor: Jaroslav Růžek

Rodina je základ společnosti (státu), přičemž rodinou se myslí její tradiční křesťanský model tj. otec, matka, děti ve společném svazku manželském. Jedině rodina v tomto smyslu má mít plnou podporu státu. Odmítáme proto jakékoli experimenty sociálního inženýrství (gendrismus, militantní feminismus, LGBT agendu, manželství pro všechny, apod.).

Zmíněné pojetí je v příkrém rozporu s globalistickým pojetím společnosti rozdrobené až na osamocené bezprávné nepřetržitě sledované jednotlivce pracující jako otroci pro nový světový řád (NWO). Pro realizaci tohoto cíle (NWO) jsou podnikány veškeré až neuvěřitelné kroky, nyní zaměřené primárně nejen proti rodině, ale hlavně přímo proti budoucnosti národa, tj. proti dětem.

Začalo to již hned po r. 1990 destrukcí našeho školství (zrušení jednotných osnov, inkluze, privatizace vzdělání,…) a postupující privatizací dětské zdravotní péče, kdy na prvním místě jsou peníze a nikoli prospěch dětí. Plně do tohoto trendu zapadá i následná Covidová hysterie (neopodstatněné škodlivé očkování a testování dětí ve školách).

Koordinovaně proti zájmům rodiny a dětí působí i totální destrukce rodinného práva a soudnictví reprezentovaná především novým občanským zákoníkem (NOZ), který nahradil zákon o rodině. V části „Rodinné právo“ NOZ záměrně chybějí některá podstatná ustanovení (např. definice rodiny a zájmu dítěte, zjišťování viníka rozvratu manželství, určování otcovství na základě DNA bez omezení lhůt, právo obou rodičů na podíl na výchově dětí formou společné či střídavé péče, přesná pravidla pro stanovení výživného, aj.). Naopak byla zakomponována některá ustanovení nejen zbytečná, ale často i škodlivá až nebezpečná (např. ustanovení o rodinném závodě a švagrovství narušující ústavou danou ochranu soukromého vlastnictví, kriminalizují ustanovení o domácím násilí, které ale patří do trestního nikoli rodinného práva). Na to navazují i další kontraproduktivní legislativní opatření, z nichž některá jsou světovou raritou (např. vězení pro neplatiče výživného, ale nikoli pro osoby mařící styk dítěte s druhým rodičem; zabavování řidičáků komplikující styk s dítětem). Tento celkově protirodinný systém je ještě „důmyslně“ doplněn soukromými exekutory absurdně vykonávajícími státní moc, podporou různých tzv. nevládních spolků (NGO) podporujících rozvrat rodin a spolupodílejících se na vyloučení jednoho rodiče z výchovy dítěte. Za zcela šokující a zrůdnou lze pak označit poslední novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou se dosavadní systém sociálně právně ochrany privatizuje ve smyslu notoricky nechvalně známých praktik norského Barnevernetu s perspektivou legalizace obchodu s dětmi.

Tento nepříznivý vývoj je třeba neprodleně zastavit a vrátit se ke skutečné podpoře úplných rodin a především dětí (zcela bezplatná zdravotní péče pro děti, jakož i jejich vzdělání, daňové úlevy pro rodiny s dětmi, apod.). Zároveň je třeba zastavit dotace pro výše uvedené NGO, zjednodušit nepřehledný systém sociálních podpor směřující k rozbíjení rodin a provést zásadní rekodifikaci rodinného práva vč. zákona o sociálně právní ochraně dětí. Nezbytná je i zásadní reforma školství, které s pomocí NGO vychovává protivlastenecky zaměřenou novou generaci v duchu „světlých“ nových pořádků (NWO). Avšak to nejdůležitější je ochrana vnitřního kruhu rodiny samotnými rodiči, která v současnosti bohužel nezřídka chybí (viz např. nedostatečná reakce rodičů proti „špejlování“ dětí ve školách či proti zasahování NGO do vzdělávacího procesu).

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.