14.07.2013 18:29

Senátní dozvuky

Pokud by si snad někdo myslel, že se zmrdi, kteří pro naplnění ryze soukromých zájmů, několik minut slávy nebo ukojení vlastního ega, budou alespoň trošku stydět, že tím maří práci jiných lidí pro naší společnou věc, velice se plete. Zmrdi se nezastaví absolutně před ničím!

Někteří rozvedení otcové si jistě pamatují, že údajný otcovský aktivista Hodina podal trestní oznámení na známého aktivistu Fialu, protože o něm napsal několik nelichotivých článků.

Agent Minuta - důležitá policejní pomůcka

Zejména pak v boji proti nezávislému rodičovskému hnutí.

Asi jste si již přečetli dopis se stanoviskem policie k mému pronásledování dokonce i na jednotce intenzivní péče v lázních Poděbrady. Pokud je pravdou, co se tam píše, pak je to samozřejmě nejen na okamžité vyhození autorů dopisu - a zejména pak ředitele středočeské policie - od policie, popřípadě pohnání k trestní odpovědnosti, ale i když je nám jasné, že to pravda není a že si pan policejní ředitel vymýšlí, až se mu práší od pusy (zde od pera, protože momentálně nemá jinou možnost, kyž ani on nemůže být tak dočista vygumovaný, aby nevěděl, že riskovat životy dvou lidí, jednoho naprosto nezasvěceného, kterého se věc vůbec netýká, kvůli přiblblému "podání vysvětlení" ve věci bagatelního trestného činu, který se navíc nota bene prokazatelně nestal a za normálních okolností (rozuměj: Někomu jinému) by policie takové oznámení vůbec nevzala a hodila mu je zpátky na hlavu, ať neotravuje a nezdržuje), nelze přehlédnout důležitou roli agenta Minuty, kterou v této věci sehrál - bez jeho trestního oznámení by se totiž policie už vůbec neměla na co vymlouvat.

Abychom si tedy zrekapitulovali, k čemu agent Minuta zatím posloužil:

Tak například ke ztrapňování otců, ale i celého hnutí, když se neustále cpe do televize, kde se dokonce - bez sebemnešího mandátu - vydává za představitele nespokojených otců, kde pak v diskusních pořadech, kam je nastrčen, působí samozřejmě nekvalifikovaně, ba trapně, zvláště ve srovnání s daleko zkušenějšími diskutérkami, které si tam televize pozve rovněž - aby z otců dělala přitroublé truhlíky a naivní hlupáčky, kterým ani výchovu dětí svěřit nelze a mají-li tu čest, že aspoň smí platit výživné, pak své životní poslání splnili beze zbytku a nemají si vůbec na co stěžovat.

Totéž ztrapňování pak předvádí střídavě v různých dalších médiích (viz jeho záchodové prkýnko na soudě v Plzni).

Policii poskytuje svými smyšlenými trestními oznámeními vítanou - a jinak vcelku nedostižnou - záminku, proč neustále skutečné představitel hnutí otravovat na každém kroku, sledovat, převádět, předvolávat - a tak všelijak podobně.

Nelze pochybovat o tom, že tato trestní oznámení podává ne na svou ochranu (kdo by ohrožoval zjevného kašpara, že?), ale na přímou objednávku policie, která by jinak byla naprosto bezzubou a bezradnou.

Pak samozřejmě má oficiálním strukturám poskytovat co možná nejvíce a co možná nejpodrobnějších informací o skutečně nezávislém hnutí, přes které by mocní rádi měli kontrolu, ale tu nemají - o našem sdružení v první řadě.

Zde agent Minuta značně pokulhává, neboť se mu do K 213 nedaří dost dobře proniknout, už také proto, že jsme okamžitě vyhodili toho člena, který se o to pokusil a projevil se tak v krizové situaci naplno.

Mně osobně je jenom líto těch - zjevně naivních - lidí, kteří se dosud domnívají, že tento agent něco pozitivního pro cokoliv přináší, že je škoda, že se s ním nespolupracuje, apod.

Mám jednu nevýhodu - vidím o dost dál než většina ostatních. A už mě unavuje neustále ty poloslepé přesvědčovat o tom, co oni uvidí až za dva- tři roky. Taky naplno.

Zdroj K213.cz Agent Minuta - důležitá policejní pomůcka

(Z důvěrného zdroje má Adikia ověřeno, že trestní oznámení údajného otcovského aktivisty Hodiny alias Střídavky pomáhači odložili. Proti tomu si údajný otcovský aktivista Hodina podal stížnost, ale ani státní zastupitelství v Nymburce věc dále neřešilo.)  

Pravda, Fiala je lehce vznětlivý a pro nějaký ten nelichotivý výraz nemá daleko. Sám s tím mám bohaté zkušenosti a rozhodně to není nic příjemného, zvláště když někdo provozuje živnost a zákazníci si běžně „prověřují“ dodavatele na internetu. Je celá řada možností, jak se takovému jednání bránit, ale asi nejlepší obranou je svým chováním a prací prokázat, že jde o neskutečně hloupou pomluvu, což se mně myslím celkem povedlo.

Dnes už víme, kým mezi tím stihl být Hodinův idol zmrd Nečas a jak se už bachaři těší na pravidelné důkladné prohlídky jeho konečníku (a nejspíš nejen bachaři).

Kým ale mezi tím stihl být „agent Minuta“?

Z obsahu rozhodnutí vyplývá, že na mě „někdo“ podal trestní oznámení, které bylo postoupeno k vyřešení „přestupkovému oddělení“ (Správní orgán Úřadu městské části Praha 12). Podle oznamovatele jsem se měl tímto e-mailem dopustit nějakého trestného činu. (A takový nýmandi se vydávají za poradce rozvedených otců?!)

Ahoj Karle

V první řadě ti přeji pevné zdraví.

V dobrém úmyslu jsi nás všechny sjednotil ke společné akci. Že je Hodina zmrd, to už vím dávno. Přesně jak jsem předpokládal, z celé akce si udělal svoji soukromou akci. Natahal tam svoje známé advokátky, které nudnými žvásty zabraly drahocenný čas, který měl být pro rozvedené otce k obhajobě petice. Já jsem původně vůbec neměl vystoupit a Luboše P. omezili na 7 minut. Ačkoliv petice nejméně z poloviny obsahovala oblast výživného a trestání neplatičů, kromě Luboše P. se o výživném prakticky nikdo nebavil a vše se točilo jen okolo střídavé péče. Je to sice báječná věc, ale týká se pouze několika málo procent případů, kdy i ve vyspělých státech převažuje péče jedním rodičem. Dříve než se otcům u soudu podaří prosadit střídavou péči, skončí v exekucích či v kriminále. Ukázkovým příkladem je Tomáš R. 

Nejhorší na celém je, že nám do očí lžou vlastní lidé a aby si užili 15 minut slávy, jsou schopni podrazit všechny. Dnes mohu s jistotou říct, že dalším zmrdem v otcovském hnutí je Valentin P.

Vždy bylo mým snem spolupracovat se zmrdy, tak se mi to konečně splnilo. Jen co se z toho hnusu proberu, vše pochopitelně zveřejním.

Luboš Meszner

Jednalo se o reakci na e-mail Karla Berky, kde jistému Valentinovi vyčetl, že nepřečetl jeho diskusní příspěvek a ani mu neřekl, že jej číst nebude (neb si chtěl užít 15 minut svojí slávy, že se svým zmateným projevem může vystupovat u řečnického pultu v Senátě, do kterého neúspěšně kandidoval) a znemožnil tak, aby se Karel Berka obrátil na někoho jiného, kdo by jeho příspěvek přečetl.  

Někteří otcové mi vyčítají, že na Adikii prezentuji rozbroje uvnitř otcovského hnutí, což údajně nijak nepřispívá společné věci. Na jednu stanu žasnou nad profesionalitou a sofistikovaností našeho nepřítele (viz. akce která se konala v Senátu hned následující den po Veřejném slyšení naší petice), ale zároveň si nejspíše myslí, že náš nepřítel je úplně slepý, hluchý a ještě úplně blbý. Infantilní hlupáci si snad dokonce myslí, že mezi námi není ani jeden „práskač“, který by našemu nepříteli neposkytoval informace.

Pod rozhodnutím správního orgánu je podepsána jistá JUDr. Lidmila Lachoutová, která dříve působila na opatrovnickém oddělení. Aniž bych tedy na stránkách Adikia prezentoval nějaké rozbroje uvnitř otcovského hnutí, je naprosto nepochybné, že po doručení „trestního oznámení“ na „přestupkové oddělení“, jehož přílohou byla výše uvedená e-mailová korespondence, ještě ten den o rozbrojích věděly všechny ospoďačky v Praze a širokém okolí.   

Po pravdě řečeno, očekával jsem, že Veřejné slyšení v Senátu bude mít ještě nějaké dozvuky, jen jsem teď na rozpacích, kdo z mých dobrých přátel, kterým byl e-amail adresován, na mě podal trestní oznámení pro spáchání nějakého trestného činu na jakémsi  Ing. Hrdinovi, dr. h.c., o kterém v e-mailu nebylo ani jediné slovo. Trošku jsem podezříval Ing. Valentina Papazziana, ale ten mi v týdnu dvakrát telefonoval s tím, že jsem „expret“ přes exekuce, tak zda bych mu tedy neporadil ohledně jeho exekučního řízení.

Předpokládám, že pokud by se nějak cítil poškozen mým e-mailem, jistě by mi to řekl a za této situace by mě nejspíše ani o nějaké rady nežádal.I když? V jednom e-mailu psal, "že je rád, že je jiný".Tak je třeba opravdu "jiný".

Že bych už ani nemohl věřit nejlepším přátelům, to mě skutečně velmi trápí, proto ačkoliv jsem od správního orgánu „vyfasoval“ pouze napomenutí, proti rozhodnutí jsem se odvolal, kdyby tím jinak bez dalšího nabylo právní moci a pravdu bych se nikdy nedozvěděl.

                                                                                                                        Městská část Praha 12

                                                                                                                        Úřad městské části

                                                                                                                        odbor Kanceláře tajemníka

Spisová zn.:  P 170/2013

Č. j.: P 12 16339/2013 PRES

Věc: odvolání proti příkazu o uložení sankce za přestupek

Odvolám se proti rozhodnutí Městské části Praha 12, Úřadu městské části, odbor Kanceláře tajemníka (dle jen správní orgán) č. j. P12 16339/2013 PRES ze dne 3. července 2013, kterým mi byla uložena sankce napomenutí za přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm c) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, kterého jsem se měl podle výroku rozhodnutí dopustit tím,

že jsem zaslal celkem pěti osobám e-mailovou zprávu, ve které jsem měl označit Ing. Aleše Hrdinu, dr. h.c. a Ing. Valentina Papazziana slovem „zmrd“ a dopustit se tak úmyslně narušení občanského soužití  jiným hrubým jednáním.

I.

Rozhodnutí správního orgánu je zmatečné, kdy ve výroku je jako poškozený uveden jakýsi  Ing. Aleš Hrdina, dr. h.c., přičemž správní orgán ve svém odůvodnění uvádí, že při svém rozhodování vycházel z důkazu  e-mailové korespondence,  kde je uvedeno: „Hodina je zmrd, to už vím dávno“, a měl jsem se tím dopustit hrubého jednání vůči nějakému Ing. Hodinovi. Je tedy zcela zjevné, že jsem se vůči Ing. Aleši Hrdinovi, dr. h. c. nemohl dopustit uvedeného přestupku.  

II.

Správní orgán ve svém odůvodnění konstatuje, že nemá pochybnosti o spáchání přestupku, avšak v hrubém rozporu s §2 odst. 1) přestupkového zákona nijak neodůvodnil, čím ryze soukromá e-mailová korespondence porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti.

Pojem přestupku § 2 přestupkového zákona

(1) Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

Podle správního orgánu jsem se měl dopustit „jiného hrubého jednání“ ve smyslu § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona. Skutková podstata tohoto přestupku je založena na existenci „hrubého jednání“ a správní orgán nijak nezdůvodnil, v čem spatřuje hrubost viz. judikatura Nejvyššího správního soudu.

2 As 84/2009 – 64

Zmíněná skutková podstata je totiž založena na existenci "hrubého jednání". Je tedy věcí podrobného zdůvodnění, zda jediná textová zpráva daného obsahu může postačovat z hlediska naplnění této skutkové podstaty. Při tomto hodnocení je nutno zvažovat např. konkrétní zvolenou formulaci slov, vztah mezi žalobcem a poškozenou, způsob jejich dřívější vzájemné komunikace apod. Je tak třeba poněkud objektivizovat to, zda se skutečně o "hrubé jednání" ve smyslu přestupkového zákona jednalo či nikoliv; v tomto směru nemůže postačovat subjektivní vnímání textové zprávy poškozenou a ani to, že ji četla její matka.

Pojem občanské soužití

Obecně se občanské soužití vymezuje jako souhrn pravidel chování, kdy zachování těchto pravidel nad rámec právních norem je považováno podle obecného názoru a přesvědčení jako nutná podmínka klidného a zároveň spořádaného soužití obyvatel, a to nejen v daném místě a čase, ale i situaci.

Jak vyplývá z rozhodnutí č. j. 2 As 84/2009 – 64 Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2010 a z obecné definice občanského soužití, je nutné věc posuzovat objektivně v širších souvislostech a se zřetelem k dané situaci. Ačkoliv správní orgán ve svém odůvodnění uvádí, že „předmětný  e-mail byl reakcí na Veřejné slyšení v Senátu ČR, kde nebyl přečten příspěvek Ing. Karla Berky“, v hrubém rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu a s obecnou definicí občanského soužití vytrhl z kontextu pouze slovo „zmrd“, aniž by toto slovo posuzoval vzhledem k dané situaci, kdy údajní poškození svým jednáním zabránili přečetní příspěvku hlavního organizátora společné petice Ing. Karla Berky, a takové jednání údajných poškozených rozhodně nelze považovat za čestné a slušné.

Z celého obsahu předmětného e-maliu je tedy nepochybné, že slovo „zmrd“ charakterizuje jednání údajných poškozených. Údajní poškození jistě mohou nelichotivou charakteristiku jejich jednání subjektivně vnímat jako hrubost (což jen dokresluje jejich charakterové vlastnosti), avšak správní orgán je rovněž povinen „hrubé jednání“ vykládat objektivně v intencích zákona viz. konstantní judikatura Nejvyššího správního soudu.    

§ 49 Přestupky proti občanskému soužití

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,

2 As 84/2009 – 64

Pojem hrubé jednání ovšem musí být vykládán objektivně. V opačném případě by totiž fakticky bylo pouze na subjektivní úvaze toho, vůči němuž bylo jednání zacíleno, zda se původce takového jednání dopustil přestupku. Musí se tedy jednat o takové jednání, které narušuje občanské soužití takovou měrou, že podle obecného názoru a přesvědčení překračuje rámec pouhé nevhodnosti. Je třeba proto důsledně odlišit jednání hrubé a jednání jinak nevhodné (např. porušení pravidel slušnosti, zdvořilosti). Hranice mezi nimi není ostrá. Určitým vodítkem pro posouzení, zda jednání je hrubé a má být postiženo jako přestupek, jsou jednání, která jsou pod písm. c) jako hrubá výslovně označena. Hrubým jednáním narušujícím občanské soužití je např. vyhrožování jinou újmou než újmou na zdraví, pomlouvání, vydírání, za podmínky, že nejde o trestný čin.

Z citace § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona a rozhodnutí č. j. 2 As 84/2009 – 64 Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2010 je zřejmé, že jsem se nemohl dopustit „jiné hrubosti“, kdy jsem v předmětném e-maliu nikomu nevyhrožoval, nikoho nevydíral ani nepomlouval.

Správní orgán z neznalosti významu slova „zmrd“ nejspíše dovodil, že by se snad mělo jednat o nějakou hrubou vulgární nadávku, kdy část tohoto slova je podobná základu slova, kterým se v různých tvarech vulgárně označuje soulož („mrdat“ apod.). Je sice pravdou, že údajní poškození při vystoupení v Senátu ČR ukájeli svoje ego (možná se tím dokonce i sebeuspokojovali), ale jen těžko si lze představit, že by někdo při Veřejném slyšení za účasti dvou senátorek a početné veřejnosti souložil. Použitím slova „zmrd“ jsem se tedy nemohl dopustit jiného hrubého jednání, kdy ani jeden z údajných poškozených v průběhu Veřejného slyšení nesouložil. Ostatně to dokazuje záznam Veřejného slyšení, který je dostupný na internetových stránkách Senátu ČR.

Slovo „zmrd“ je vyjádřením určitého chování, které je velmi podrobně popsáno v knihách Zmrdi, vohnouti a my a Zmrdům zmar!, které vyšly v nakladatelství Plot v desetitisícovém nákladu a jen na internetu jsou prodávány v mnoha seriózních internetových obchodech.

Anotace knihy Zmrdi, vohnouti a my

Jak poznat zmrda? Jak poznat vohnouta? Jak vážnou hrozbu naší civilizaci představují? Jak s nimi jednat a jak se jim bránit? A především, jak proti nim bojovat? Tohle všechno (a ještě mnohem víc) se dočtete v D-FENSových textech, které konečně vycházejí v knižní podobě.

Anotace knihy Zmrdům zmar!

Zmrdi jsou všude. Nejenom v parlamentu, na úřadech a v autobazarech – jsou prostě všude. Chcete vědět, jak na ně? Tak si přečtěte tuhle knihu. Předcházející svazek D-FENSových spisů s názvem Zmrdi, vohnouti a my obsahoval základní zmrdologická a vohnoutobijecká pojednání publikovaná na internetových stránkách www.dfens-cz.com. Ale neobsahoval zdaleka všechna. Ty, které se do něj nevešly, doplněné o několik zbrusu nových, vycházejí nyní pod názvem Zmrdům zmar!

Je tedy zcela nepochybné, že slovo „zmrd“ není projevem jiného hrubého jednání, a jde pouze o subjektivní názor správního orgánu vycházející z neznalosti věci, protože pokud by slovo „zmrd“ skutečně narušovalo občanské soužití nad rámec obecného názoru a přesvědčení o pouhé nevhodnosti, a byly tím splněny znaky skutkové podstatu přestupku ve smyslu § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona, musely by být obě knihy se slovem „zmrd“ ve svém názvu již dávno staženy z prodeje a s vydavetelstvím Plot zahájeno správní řízení pro přestupek proti občanskému soužití. Stejně tak by muselo být zahájeno správní řízení s internetovými prodejci těchto knih, kdy v anotaci na svých veřejně přístupných stránkách uvádějí, že „zmrdi jsou v parlamentu a na úřadech“.

Důkaz: obsahem knihy Zmrdi, vohnouti a my

              obsahem knihy Zmrdům zmar!           

              seznam internetových obchodů

             (zde si také správní orgán může obě knihy zakoupit k provedení důkazu)

III.

S ohledem na uvedené skutečnosti se domáhám zrušení odvoláním napadeného Příkazu o uložení sankce za přestupek č. j. P12 163392013 PRES  ze dne 3. července 2013.

IV.

Zároveň si dovoluji správní orgán upozornit, že ochrana tajemství zpráv podávaných elektronickou poštou vyplývá z čl. 13 Listiny základních práv a svobod a s obsahem zprávy je tak oprávněn se seznámit pouze její adresát!

S ohledem na skutečnost, že se předmětná zpráva dostala do rukou Ing. Aleše Hrdiny, dr. h.c., přestože mu nebyla adresována, musel se Ing. Aleš Hrdina, dr. h.c., případně jiná osoba, dopustit trestného činu porušování tajemství dopravovaných zpráv ve smyslu § 182 odst. 1 písm. b), písm. c) trestního zákoníku, kdy se moje soukromá elektronická zpráva dostala do rukou osoby, které tato zpráva nebyla adresována a není tak oprávněna se seznámit s jejím obsahem.

Žádám, abych byl v této věci správním orgánem informován o učiněných opatřeních.

V Praze dne 14. července 2013                                                                 Luboš Meszner

Lze tedy očekávat, že ještě budu další dozvuky Veřejného slyšení v Senátu a možná se i dočkáme jistě velice zajímavého střetu advokáta JUDr. Petra Kočího Ph.Dr. s rozvodovou advokátkou Luňáčkovou. Lidi to by byla (_!_) 

Zmrdům zmar!  

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE