23.01.2013 21:46

TOP 09 a ODS rozděluje spor o Švarc systém

Zásadní spor o tzv. Švarc systém se rýsuje mezi ODS a TOP 09. Strana premiéra Petra Nečase chce totiž do upravené koaliční smlouvy prosadit slib, že skončí „šikanózní kontroly živnostníků“ kvůli tomuto systému zaměstnávání lidí a „absurdní povinnost prokazovat se platnou smlouvou i mimo provozovnu“. Jenže s tím má TOP 09 problém.

Zdroj Novinky.cz TOP 09 a ODS rozděluje spor o švarcsystém

Možná se teď podivujete, proč se Adikia zabývá jakýmsi sporem mezi ódésáckými šmejdy  a šmejdy z TOP09. Podstatou věci je údajná snaha o potlačení šedé ekonomiky, o které v souvislosti s výživným velmi ráda hovoří manipulátorka Asenová. Nejdříve si vysvětlíme, co je to Švarc systém.   

Švarc systém vznikl krátce pro revoluci. Stejně jako se osoby sdružují do nějakých spolků za účelem dosažení společného cíle, zde se pod hlavičkou jedné firmy sdružují osoby samostatně výdělečně činné (OSVĆ) za účelem výdělku, který si mezi sebou pak rozdělují.  Na Wikipedii jsem našel výčet údajných „nevýhod“ tohoto systému.

Určitou nevýhodou Švarc systému může být přenos části administrativy ze zaměstnavatele na osobu pracující tzv. „na Švarc systém“. Mezi další nevýhody patří mimo jiné také to, že v tomto vztahu nemá osoba pracující tzv. „na Švarc systém“ ze zákona nárok na dovolenou a pokud si dovolenou udělá tak je neplacená tj. nemá nárok na náhrady mzdy za dovolenou. Dále nemá ze zákona automatický nárok ani na poskytnutí pracovních pomůcek ani na přestávku na oběd. V případě ukončení spolupráce nemá nárok na odstupné (pokud si jej smluvně nesjedná). V případě pracovního úrazu se na takto pracující osobu nevztahuje zákonné pojištění zaměstnavatele tj. případné odškodnění může implicitně získat z vlastního pojištění (pozn. popřípadě si sjednat odškodnění explicitně se zaměstnavatelem, ale ten takovou záležitost bude muset hradit z vlastních nákladů). Taktéž se na takto pracující osobu nevztahuje omezení z hlediska možné maximální výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti definované v § 257 odst. 2 zákoníku práce. Případná omezení náhrad za škody včetně další záležitostí si může takto pracující osoba opět explicitně sjednat. Takže je třeba brát v úvahu celou řadu záležitostí, které se mohou postupem času měnit se změnami zákonů a které pro zaměstnance v pracovním poměru vyplývají automaticky ze zákona zatímco osoby pracující tzv. "na Švarc systém" si je musí buď explicitně sjednávat nebo pro ně opominutí může mít v některých případech nepříjemné následky.

Zdroj Wikipedia Švarc systém

Ve skutečnosti je to však výčet všech výhod Švarc systému, který je naprosto ideální pro malé firmy, a přestože všechny vlády od revoluce měly ve svém programu podporu malého a středního podnikání, byl postupně potlačován.

Seskupení údajně pravicových stran v  čele s ódesákými šmejdy přijalo v roce 2012 nový Zákoník práce, který Švarc systém dokonce výslovně zakazuje. Aby to bylo možné kontrolovat, musí teď každý zaměstnanec u sebe nosit pracovní smlouvu. Dojička krav si strčí smlouvu do holínek, kominík pod čepici,… protože kdyby přišla kontrola a někoho nachytala bez smlouvy, tak je za to pokuta jako hrom. Šmejdi se mezi sebou tedy nepřou o zrušení zákazu Švarc systému, ale jen o nesmyslnou buzeraci s pracovními smlouvami. Jinak řečeno, údajně pravicové strany usilují o omezení počtu samostatně výdělečných osob a maximum zaměstnaneckých vztahů, čímž tak naplňují sen všech levicových stran na celém světě.

Dnes někoho zaměstnat si každý malý „podnikatel“ hodně dobře rozmyslí, protože jen splnění všech s tím souvisejících předpisů je téměř nadlidský úkol, protože ty jsou stejné, ať máte jednoho nebo tisíc zaměstnanců (pak už jde jen o počet).  Osobně jsem se často dostal do „kolize zákonů“, kdy jsem byl předvolán ke kontrole zaměstnaneckých dokladů a zároveň jsem jako „odpovědná osoba“ měl být v provozovně. Musel jsem tedy porušit jeden ze zákonů, protože jinak bych musel provozovnu zavřít, přišel bych tím o zákazníky, tím také o tržbu, zaměstnance bych musel poslat domů a ještě mu zaplatit mzdu. Postupně jsem tak dospěl k závěru, že se na takové „podnikání“ mohu vy….. a zaměstnance jsem propustil. Zaměstnanecké doklady pak musíte archivovat ještě 10 let, a přestože žádného zaměstnance nemáte, jste stále předvoláváni ke kontrolám („vyřešila“ to až havárie topení, při které došlo ke zničení dokladů).  Zaměstnavatel také musí zaměstnanci hradit dovolenou a dnes navíc i prvních 21 dnů nemoci. Takže zatím co se zaměstnanec povaluje u rybníka nebo se hodí marod s rýmičkou, dřete jako idiot na jeho výplatu. Koho by to bavilo?

Může se pak někdo divit, že v roce 2012 zkrachovalo nejvíce firem a živnostníků v historii Česka?

V roce 2012 padlo v Česku historicky nejvíce firem. V přepočtu jich každý loňský pracovní den zkrachovalo téměř patnáct. Více než polovina z nich byli živnostníci.

Zdroj Novinky.cz  Loni zkrachovalo nejvíce firem a živnostníků v historii Česka

Potlačování Švarc systému skutečnou šedou ekonomiku, tedy různé miliónové „odklony“, pochopitelně neřeší a jediným efektem je úbytek pracovních míst nebo sofistikovanější způsob obcházení socialistického snu o zaměstnanosti.    

Jsou tedy všichni rozvedení otcové zmrdi, jak tvrdí manipulátorka Asenová, když si alespoň někdy mohou vydělat pár korun prací načerno, protože by je jinak nikdo nezaměstnal nebo chybu udělali soudruzi z ODS a TOP 09?

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše