13.02.2017 22:04

V roce 2016 se rozváděly jen uklízečky se špičkovými manažery

Na portálu Justice.cz v aplikaci infoData byl zveřejněn přehled o rozhodování o výši výživného za rok 2016. Podle počtu prvních rozhodnutí o výživném v roce 2016 lze usuzovat, že rok 2015 byl světlou výjimkou, kdy došlo k mírnému snížení počtu rozvodů a v roce 2016 se opět vracíme ke stále se zvyšující rozvodovosti. Při pozorném prostudování přehledu o rozhodování o výživném lze odhalit vcelku logický důvod tak vysoké rozvodovosti. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se v těchto manželstvích sešli lidé se značně rozdílným pracovním zařazením, životním standardem a společenskou úrovní svých přátel, což ani v tom nejpevnějším svazku nemůže dlouhodobě dělat dobrotu. Podle průměrného čistého platu se v těchto manželstvích sešly prodavačky, uklízečky či švadleny se špičkovými manažery, advokáty a úspěšnými podnikateli, kdy  podle přehledů byl průměrný čistý příjem matek 13 845 Kč měsíčně a průměrný čistý příjem otců 29 077 Kč měsíčně, což odpovídá 52 534 Kč hrubé mzdy (superhrubá mzda viz. mzdová kalkulačka 2016 ZDE). Jen pro úplnost, podle Českého statistického úřadu vzrostla ve 3. čtvrtletí 2016 průměrná hrubá mzda na částku 27 220 Kč, na kterou však dvě třetiny zaměstnanců ani zdaleka nedosáhne. Medián (mzda uprostřed mzdového rozdělení) činil 23527 Kč hrubého měsíčně, tedy 14 526 Kč čistého měsíčně (ČSÚ průměrné mzdy 2016)    

Někteří rozvedení otcové se odmítají smířit s tím, že matky jsou zásadně lepším rodičem a otcové jsou dobří jen na placení výživného, což jasně dokazuje statistika o prvním rozhodnutí o výživném, kdy matkám bylo uloženo platit výživné jen ve 2 496 případech a oběma rodičům v 814 případech, zatímco otcům ve 20 243 případech z celkového počtu 27 679 prvních rozhodnutí o výživném. O naší nezávislé justici tak šíří naprosto nepodložené informace, že výživné je určováno v rozporu s čl. 4 LZPS jen podle momentální nálady soudních stolic. Přehled o rozhodování o výživném za rok 2016 však jasně dokazuje, že průměrné výživné bylo otcům stanoveno v intervalu 2 391 Kč 4 165 Kč podle příslušné věkové skupiny dětí, což je směšných 8 až 15 procent z jejich čistého příjmu 29 077 Kč měsíčně a plně to koresponduje s Metodickým pokynem Ministerstva spravedlnosti na určování výživného, byť je tento pokyn pro soudní stolice nezávazný. Nic na tom pak nemění ani lehké navýšení průměrného výživného stanoveného otcům oproti roku 2015, kde bylo průměrné výživné stanoveno v intervalu 2 281 Kč 3 569 Kč podle příslušné věkové skupiny dítěte, neboť v roce 2016 všem rozvedeným otcům vzrostla průměrná mzda viz. údaje Českého statistického úřadu. Zcela logicky tedy bylo rozvedeným otcům v roce 2016 při dalším rozhodování o výživném ponecháno stejné výživné jen v 1 437 případech a sníženo jen v 1 224 případech z celkového počtu 15 729 případů dalších rozhodnutí o výživném. I přes tyto široké ústupky naší nezávislé justice se však najdou naprosto nezodpovědní otcové, kteří se všemožně vyhýbají placení výživného a tak bylo před spravedlnost postaveno (trestně stíháno) asi 6 100 otců, z toho 886 rozvedených otců muselo být pro vysokou společenskou nebezpečnost takového jednání izolováno od společnosti ve věznicích (Přehled o trestech 2016), a to i za cenu, že náklady na uvěznění jednoho neplatiče výživného z pěněz daňových poplatníků činí 32 000 Kč měsíčně a potřebné dítě od státu natož pak od neplatiče nedostane ani korunu.             

Při dalším rozhodování o výživném v roce 2016 bylo spíše pravidlem, že výživné se vždy navyšovalo od původní částky a to v 7 951 případech. Zde však není zcela jasné, jaké k tomu byly důvody, neboť v loňském roce Česká národní banka intervenovala měnu jako divá, aby nedošlo k deflaci (snížení cen), inflace tak byla nulová a nemohly se tedy ani nějak zásadně zvyšovat životní náklady dětí (nedošlo k zásadní změně poměrů odůvodňující novou úpravu výživného). To už však příliš zacházíme do rozhodovací pravomoci nezávislých soudních stolic, které v jednotlivých případech k takovému rozhodnutí jistě měly své důvody.

Poznámka Adikie

Pokud se vám přijde tento rozbor statistických údajů o rozhodování soudních stolic o výživném přinejmenším stupidní, pak vězte, že na hausnumera uvedená v následujícím přehledu ani jiný rozbor skutečně udělat nelze.

Přehled o rozhodování o výživném v roce 2016 (ke stažení ve formátu PDF ZDE

        

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz