26.05.2013 12:10

Veřejné slyšení - úspěch nebo hořká pachuť?

Jak jste si jistě všimli, několik dnů teď na Adikii nevyšel žádný článek. Jednak můj holomek Petr Meszner opět zaútočil několika exekucemi, finišoval jsem další ústavní stížnost a hlavně jsem byl do značné míry zhnusen pondělním veřejným slyšením v Senátu. Pro jistotu jsem nechal celou věc uležet, abych následující řádky nepsal s „horkou hlavou“.

Je to téměř rok, kdy před magistrátem Hlavního města Prahy proběhla demonstrace, jejímž výstupem byla petice za rodičovskou rovnoprávnost.

Než se pustíte do čtení dalších řádků, nejdříve si pozorně přečtěte petici ZDE. Pro pochopení souvislostí je to opravdu nezbytné!

Byl to předseda sdružení Občané za svoje práva ing. Karel Berka, kdo k této petici krom spolku K 213, který se na petici nechtěl účastnit, sjednotil několik otcovských skupin a to rozhodně nebylo jednoduché. Mnozí se teď jistě ptáte, co na tom bylo tak složitého, když naprosto všechny body petice směřují k problémům rozvedených otců.

Velká část rozvedených otců díky nepřiměřenému výživnému „otrokaří“ a když jim matky milostivě půjčí děti, tak se o tento čas nechtějí připravit a na nějaké aktivity nemají ani pomyšlení. Další část rozvedených otců byla díky nepřiměřenému výživnému ožebračena a jejich možnosti se podílet na nějakých aktivitách jsou mizivé. Každý také není rozený rétorik či spisovatel, aby se více prosadil. Lidí, kteří mohou nebo jsou ochotni něco udělat pro společnou věc, je tak žalostně málo.

Na rozdíl od matek, které mají naprosto jasný cíl (přivlastnit si dítě, ožebračit a zničit otce) a mají širokou podporu napříč politickým spektrem od komoušů, přes socany a topku, až po ódésácké zločince, jsou to lidé, kteří jsou si názorově, politicky či životní úrovní značně odlišní. Pokud by šlo například o zahrádkáře, tak to asi příliš nevadí. Mrkev roste stejně, ať je předsedou vlády zmrd Přesčas nebo kdokoliv jiný. Pokud jde po práva rozvedených otců, tak už to jedno není. Stejně tak není jedno, kdo má jakou životní úroveň, protože otcové, kteří nejsou ožebračováni nepřiměřeným výživným, nemusí řešit otázku výživného a jejich jediný problém je rozsah styku s dítětem. A jako v celé společnosti tak i zde najdeme lidi, kteří jednají přímě s čistými úmysly a zmrdy.

Řadu let se zde „v zájmu všech“ navenek deklaruje jednota otcovského hnutí, která zde rozhodně není. Silně mi to připomíná nám všem důvěrně známý nedefinovaný „zájem dětí“.  Prezentovat rozbroje uvnitř otcovského hnutí je zapovězeno, „aby to nedělalo radost našim protivníkům“. Tak i já jsem byl „varován“ před napsáním tohoto článku. Ten kdo prezentuje názorové neshody uvnitř otcovského hnutí je nemilosrdně označen za agenta spolupracujícího s naším „nepřítelem“. To je vskutku legrační, protože ani mezi sebou se nejsme schopni domluvit, kdo vlastně je ten nepřítel. Jsou to matky, soudní stolice nebo zákony?  Jsou to komouši, socani nebo současná vláda zločinců TOP 09 a ODS? Po veřejném slyšení v Senátu v tom mám naprosto jasno.

Největším nepřítelem jsme sami sobě!

Na tom se bezděky shodly obě přítomné senátory, když bývalá ústavní stolice Wagnerová ve svém úvodním slovu mluvila o „válce mezi příznivci a odpůrci střídavé péče“, a senátorka Syková, po mém vystoupení upozornila, že „v obou komorách jsou ženy v menšině a převažují muži“.

A je to přesně tak! Po ženách političkách, které jsou v obou komorách v menšině, chceme, aby bojovaly za spravedlivé vyměřování výživného rozvedeným otcům nebo aby soudní stolice převážně ženského pohlaví přistupovaly k oběma rodičům zcela nestranně, kdy rozhodující slovo mají muži. Jsou to tedy v zásadě muži, kdo jde proti nám, když přes ně procházejí věci jako zvýšení trestních sazeb za neplnění výživného, zabavováním řidičáků nebo zlodějská pravidla pro novodobé supy - soukromé exekutory a advokáty.

Určitá skupina lidí zde vede obrovskou válku za střídavou péči. Tato válka však náramně vyhovuje celému rozvodovému průmyslu a zločinnému systému, protože je tím upozaďována otázka výživného nebo chování či odborná kvalita soudních stolic, což trápí naprosto každou rozvádějící se nebo již rozvedenou rodinu včetně oněch „střídavkářů“. S ohledem na skutečnost, že i ve vyspělých právních státech převažuje výlučná péče jedním rodičem a dnes známe pokrokovější způsoby řešení rozvodů (Cochemský model),

jsou těmi největšími nepřáteli rozvedených otců aktivisté „střídavkáři“.

Je tak otázkou, kdo ze „střídavkářů“ to dělá úmyslně a je zmrd (chcete-li agent škůdce), a kdo jen z naivity podlehl ve většině případů nedosažitelného (mnohdy i nerealizovatelného) růžového snu o střídavé péči? Většina rozvedených otců tak ještě dříve, než se dočká růžového snu o střídavé péči, skončí po několika letech nelidsky vyčerpávajících stoličních tahanic nejen z důvodu nepřiměřeného výživného jako lidské trosky, žebráci nebo v kriminále. Ukázkovým příkladem je pan Tomáš R., který vystupoval na veřejném slyšení v Senátu.

To je snad ten „zájem všech“ rozvedených otců? Rozhodně NE!

Ve skutečnosti zde tedy provozujeme jakýsi hromadný výstup rozvedených otců na Milešovku, kde nás naši průvodci vedou krkolomnou cestou k vrcholu, přestože velmi dobře vědí, že většina z nás na vrchol nikdy nedoleze. Najdou se remcalové, kteří se průvodce snaží na tento ne zcela bezvýznamný fakt upozornit s tím, že na vrchol jezdí nákladní lanovka, která by uvezla nevolnické okovy a dluhy obtěžkané batohy většiny horolezců, ale ti jsou zfanatizovaným davem rychle umlčeni. Někteří dokonce chtějí být na vrcholu jako první, ačkoliv jsou to chcípáci o berlích a tak každému, kdo je začne předbíhat, strčí berle pod nohy. O tom se ale nesmí mluvit, protože navenek to stále musí vypadat, jako hromadný výstup na Milešovku. Všem jsem jen k smíchu, protože na vrchol Milešovky lze vystoupat za hodinu a za posledních deset let jsme tímto tempem postoupili jen několik metrů od úpatí.

V zájmu všech rozvedených otců proto nelze pokrytecky vytvářet iluzi o jednotě otcovského hnutí, ale naopak je potřeba prstem ukázat na zmrdy, kteří nám všem škodí, protože jinak se nehneme z místa ani za dalších deset let a ukázkovým příkladem je veřejné slyšení v Senátu. 

Petice byla podána k petičnímu výboru do Senátu a po jejím projednání za účasti zástupců otců se podařilo vyvolat veřejné slyšení. Spojení několika otcovských skupin a spřízněného sdružení Občanů za svoje práva tedy přineslo velký úspěch.

Jednací řád Senátu
§ 144 Veřejné slyšení Senátu

(1) Na základě návrhu skupiny nejméně 5 senátorů nebo výboru Senátu se Senát může usnést na konání veřejného slyšení Senátu. Veřejné slyšení Senátu je určeno k projednání určité otázky v působnosti Senátu se znalci a jinými osobami, které mohou podat informace o projednávané otázce.

Pan Berka tedy sezval všechny zástupce skupin otců, kteří se podíleli na obsahu petice, abychom se domluvili na dalším postupu. Ačkoliv jsem pro značné názorové rozdíly před tím odmítl dále jakkoliv spolupracovat s panem Hodinou, této schůzky jsem se přesto účastnil. Ostatně nedělám to jen pro sebe, a nebyl to až tak velký problém, kdy pan „ředitel“ Hodina přišel s velkým zpožděním a vše již bylo více méně domluveno. Shodli jsme se, že neustále plakat, jak je zde všechno špatně nemá smysl a je potřeba jít dopředu. Nelze očekávat, že by někdo z poslanců či senátorů přišel s tolik potřebným zákonem o výživném, proto jsem byl pověřen vypracováním návrhu zákona o výživném s tím, že bude předán senátorům k případnému osvojení. Pan Bekra měl vážné zdravotní problémy, pro které byl z další práce zcela vyřazen a tak pověřil našeho „spolubojovníka“ Papaziana, aby za něj převzal další vyjednávání v Senátu.

Přesně jak jsme se domluvili, vypracoval jsem návrh zákona o výživném a ten jsem v dostatečném předstihu předložil k veřejné diskusi, protože ani zdaleka nejde o to, jak si já myslím, že by měl takový zákon vypadat, ale v jaké podobě budou tento zákon za spravedlivý považovat rozvedení otcové. Zatím co jsem připravoval zákon o výživném, „vyjednávací tým“ ve složení Hodina (Střídavka.cz), Papazian (Unie otců) a pan Patera (Spravedlnost dětem) domlouval program veřejného slyšení. Otcové, kteří se v Brně účastnili tragikomického jednání o SMS zprávách (SMS maratón), se od „spolubojovníka“ Papaziana dozvěděli, že vyjednávání o programu bylo tvrdé, protože „zlé síly“ do programu prosazují naše „nepřátele“ a „vyjednávacímu týmu“ se jen stěží podařilo protlačit do programu pana Pateru. Výsledkem byl program, který byl rozeslán jako pozvánka a připomínám, že předmětem veřejného slyšení byla petice rozvedených otců, kterou jste si v úvodu přečetli.


ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO

senátorka Eva SYKOVÁ, místopředsedkyně výboru

senátorka Eliška Wagnerová, Ústavně-právní výbor a

předsedkyně Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče

Ing. Aleš HODINA, předseda Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě

JUDr. Oldřiška LUŇÁČKOVÁ, právnička

spolupracující s Mezinárodním institutem pro rodinu a dítě

Záměr petice č. 7/13 a její odůvodnění

Ing. Valentin PAPAZIAN, o. s. Občané za svá práva v Praze

Luboš PATERA, Spravedlnost dětem - občanské sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

Záměr petice č. 5/13 a její odůvodnění

RNDr. Miroslav PROKEŠ, předseda Sdružení zastánců dětských práv, česká sekce DCI 

Mgr. Anna ČURDOVÁ, členka Výkonné rady české sekce DCI

Stanoviska zástupců dotčených institucí a organizací

v rozsahu do 7 minut

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR

zástupce MSp ČR

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

PhDr. Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dítěte

Stanovisko Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva a

Stanovisko Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

JUDr. Ing. Zdeněk KAPITÁN, Ph.D., předseda Výboru a ředitel Úřadu

PANELOVÁ DISKUSE

v rozsahu do 5 minut

JUDr. Tomáš LICHOVNÍK, prezident Soudcovské unie ČR

Mgr. Radka DUDOVÁ, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

PhDr. Václav MERTIN, zástupce vedoucí katedry psychologie FF UK v Praze

Tomáš RYCHTECKÝ, spolupracující s občanským sdružením pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů - Spravedlnost dětem

DISKUSE

v rozsahu do 3 minut

Souběžně tedy měly být slyšeny dvě „podobné“ petice. Ta rozvedených otců a našich „oponentů“, přičemž podle programu jsou „ředitel“ Hodina a rozvodová advokátka Luňáčková z Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě těmi hlavními odborníky, kteří by k oběma peticím měli být slyšeni v širokém rozsahu. „Spolubojovník“ Papapzian za Občany za svoje práva a pan Patera za Spravedlnost dětem pak mají obhajovat petici rozvedených otců a pan Rychtecký vystoupí za rozvedené otce v panelové diskusi. Ostatní, pokud se na ně s ohledem na omezenou dobu pro veřejné slyšení (čtete to správně – jde o veřejné slyšení!), mohou vystoupit v diskusi do 3 min.  

Až doposud jsem nikdy nic neslyšel o Mezinárodním institutu pro rodinu a dítě, proto jsem hledal informace o této organizaci na internetu. Ačkoliv se jedná o mezinárodní organizaci, našel jsem pouze poněkud trapně amatérské a zjevně narychlo postavené stránky ZDE. Lehce jsem znejistěl a tak jsem chtěl nahlédnout do základních údajů organizace v rejstříku, kdy pokud zde chce nějaká mezinárodní organizace vyvíjet činnost, musí být registrována u Ministerstva vnitra (více ZDE). Ani zde jsem nic nenašel. Obrátil jsem se tedy na „vyjednávací tým“, aby mi to někdo vysvětlil. Od „spolubojovníka“ Papaziana jsem obdržel sdělení, že „nejspíše špatně hledám“. Můžete to ZDE zkusit také, třeba budete mít větší štěstí než já.O co by bylo snadnější, kdy někdo řekl, udělali jsme fiktivní organizaci, aby se nás do programu vešlo více? Že lžeme navenek, by se snad ještě dalo pochopit, ale že si lžeme navzájem, je naprosto šílené!

Pro rozvedené otce by asi nebylo zrovna dobré, kdyby rozvodová advokátka Luňáčková na veřejném slyšení přednesla stejné sračky, jako na semináři v Poslanecké sněmovně. Vyhlášení petice před magistrátem se neúčastnila, kdo tedy navrhnul rozvodovou advokátku, která se není schopna mentálně odpoutat od zaběhnutých opatrovnických zločinů s výživným a parazituje na neštěstí rozvádějících se rodin jako hlavní bod programu? To byly ty „zlé sily“, s kterými musel „vyjednávací tým“ bojovat nebo si zde nějaký zmrd hrabe na vlastním písečku a rozvedení otcové jsou mu úplně u prdele? Kdo bude na veřejném slyšení obhajovat 3., 4. a 5. bod petice (výživné, kriminalizaci otců a reformu soudní stolice)?

S těmito otázkami jsem se obrátil na „přípravný výbor“ a pan Patera se šlechetně nabídl, že zkrátí svůj příspěvek, abych mohl říct alespoň několik vět k výživnému. To s nadšením přivítal i „spolubojovník“ Papazian, „protože s vytištěným a rozeslaným programem už údajně opravdu nešlo hýbat“. Navíc „spolubojovník“ Papazian získal pro svůj zcela zásadní projev dvojnásobný čas než pan Patera a byla by tedy naprostá blbost jej zkracovat, zejména když Hodina a Papaziannasbírali nejvíce podpisů k petici a jejich největší prostor po vystoupení v Senátu je tak za to jejich odměnou“. Tento fakt jsem skutečně podcenil, když jsem si bláhově myslel, že při budování společného díla existuje dělba práce. Jaké však bylo moje překvapení, když mi ze Senátu přišla pozvánka s tímto programem.

PANELOVÁ DISKUSE
v rozsv rozsahu do 5 minut

Mgr. Tomáš JADLOVSKÝ, Ph.D., poradce Střídavky pro zahraniční problematiku:
Bezradnost českých institucí při rodičovských únosech dětí

Mgr. Michaela SIGMUNDOVÁ, Ph.D., advokátka a lektorka, Právní poradna Střídavky:
Bránění v kontaktu s druhým rodičem prostřednictvím odstěhování rodiče s dítětem v rámci ČR

JUDr. Tomáš LICHOVNÍK, prezident Soudcovské unie ČR

Mgr. Radka DUDOVÁ, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

PhDr. Václav MERTIN, zástupce vedoucí katedry psychologie FF UK v Praze

Tomáš RYCHTECKÝ, spolupracující s občanským sdružením pro ochranu práv dětí,

rodičů a prarodičů - Spravedlnost dětem

DISKUSE

V programu, se kterým už absolutně nešlo hýbat, kde se vzal, tu se vzal, jakýsi pan Jadlovský poradce Střídavky, a kde se vzala, tu se v programu vzala i Střídavková rozvodová advokátka Sigmundová. Že by vysoce postavený státním úředník nebo členka Advokátní komory otevřeně kritizovali stav naší justice a volali po zásadních změnách, o tom lze pochybovat. Stejně tak lze pochybovat, že by měli nějaký věcný příspěvek k výživnému či kriminalizaci rozvedených otců, když se do této situace nikdy nedostali a možná o tom jen četli nějaké výkaly v novinách. Viděl někdo pana Jadlovského, věrného to voliče hráběte Schlafenbega, kterému jsou rozvedení otcové naprosto u prdele nebo rozvodovou advokátku Sigmundovou, která rozhodně nemá zájem na nějakých zásadních změnách zločinného systému na vyhlášení petice před magistrátem? Určitě ne, protože na takové akce jsou tito lidé příliš vznešení a zaneprázdnění. Od toho jsou tady sprostí rozvedení otcové. Kolik podpisů k petici nasbíral takový Jadlovský nebo Sigmundová těžko říct? V každém případě se sami zapomněli podepsat. Kdo tedy do programu zakomponoval tyto „gladiátory“ za práva rozvedených otců? Zase to byly ty „zlé síly“ nebo si nějaký zmrd hrabe na svém písečku? Odpověď ať si najde každý sám.

Tedy ještě před tím, než veřejné slyšení vůbec začalo, bylo mi naprosto jasné, jak bude probíhat. Nejsem dobrý řečník a za kamerou se cítím rozhodně mnohem lépe, proto jsem nijak o vystoupení neusiloval. Přípravnému výboru jsem nabídnul veškeré matriály k výživnému, ať to přednese někdo, kdo byl nominován jako náš řečník. Pak už jsem se jen těšil, jak o tom zmrdství natočím reportáž. S tím se ale nechtěl smířit pan Rychtecký a stačil jeden email, jeden telefonát, a světe div se, zařazení mojí maličkosti do panelové diskuse nebyl naprosto žádný problém.

Ono totiž jde o veřejné slyšení našich problémů a nikoliv soukromou akci zmrdů!

Redakční tým JustuceTV se pro natáčení veřejného slyšení rozšířil o technika, ne zcela náhodně je to také rozvedený otec, kterého si velice vážím pro jeho neohebnost páteře, i když je tvrdě lámán v kole. Měl jsem tak možnost sledovat bezprostřední reakce rozvedeného otce na veřejné slyšení, které přinesu v dalším článku.  

Nehodlám mlčet o zmrdech mezi námi, protože takto se nehneme z místa ani za dalších deset let!

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


NEJLEPŠÍ HLÁŠKY 2013

Text odpovídá mentalitě úředníků Ministerstva spravedlnosti.
Mgr. Pavel Hasnekopf
--------------------------------
Iura novit curia -  Soud zná zákon
soudce JUDr. Michal Ryška 
--------------------------------
Svědek profesor Šámal je nadbytečný.
soudce Mgr. Iva Diepoltová


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012

 


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE