17.03.2013 17:13

Výborný opodstatnil trestní oznámení na šmejda Přesčase

Ústavní stolec se odmítl zabývat návrhem skupiny senátorů na zrušení všemi proklínaného ustanovení čl. II rozhodnutí o amnestii údajně z nedostatku pravomoci, ale několik ústavních stolic k rozhodnutí zaujalo odlišný názor, přičemž za pozornost stojí především názor Výborného.  Jistě si pamatujete kecy šmejda Přesčase, že jeho podpis pod amnestií byla jen formalita. 

Pl. ÚS 4/13

Stran úvah o odpovědnosti za obsah amnestijního rozhodnutí navíc – dle mého názoru – nedostatečně odůvodnění přijatého usnesení reflektuje ústavně nezpochybnitelnou skutečnost, že za amnestijní akt nenese odpovědnost prezident, nýbrž vláda. Kontrasignací prezidentova rozhodnutí ohlásil jménem vlády její předseda vládní souhlas se vším, co amnestie obsahuje. Slušelo se tu tedy připomenout a zdůraznit, že prezidentova vůle vyjádřená napadeným amnestijním článkem podléhá kontrole, a to kontrole kontrasignační. A právě v rámci úvah nikoliv prezidenta republiky, ale předsedy vlády měly být vzaty předsedou vlády v potaz všechny souvislosti s aboličním amnestijním rozhodnutím spojené i všechny důsledky, které takové rozhodnutí (např. i pro jeho nevyhnutelný dopad do dělby mocí či do základních práv poškozených) může přinést. Přenášet dodatečně odpovědnost za tyto úvahy, a to ať již absentovaly nebo byly z nich vyvozené konsekvence považovány za souladné s principy demokratického právního státu, z vlády na Ústavní soud není přijatelné nejen pro důvody v přijatém usnesení uvedené, ale také proto, že by tímto přenosem byl význam ústavní nezbytnosti kontrasignace amnestijního rozhodnutí de facto negován. Teprve následná kontrola důsledků amnestie Ústavním soudem kromě toho postrádá efektivitu.

V Brně 5. března 2013                              Miloslav Výborný

Trestní oznámení předsedy senátu Štěch a senátora Antla na šmejda Přesčase je tedy zcela opodstatněné ( Více zde Hyn sa hukáže)

Hyn sa hukáže, zda máme stejně nezávislé orgány činné v trestním řízení jako v Itálii a šmejd Přesčas skončí v kriminále, kam měl nastoupit, hned jak se narodil!

 

—————

Zpět