14.08.2013 11:22

Vyjádření „mongola“ k novému nálezu Ústavního stolce

Nález Ústavního stolce k vyměřování výživného ze skutečného příjmu stále ještě nebyl zveřejněn.

Bývalými komunisty zaplevelená justice ještě dnes žije v představě, že rodič s vagínou je zásadně lepším rodičem a z běžné vyživovací povinnosti k dětem postupně vytvořila nástroj na ekonomickou likvidaci méněhodnotných rodičů s penisem, kteří se domáhají přirozeného podílu na výchově dětí. V případě socanů se dalo předpokládat, že budou držet ochrannou ruku nad nebohými samoživitelkami a tvrdě trestat méněhodnotné rodiče s penisem, zejména pokud jako samostatně výdělečné osoby „parazitují na společnosti“ (viz. výrok socanského zmrda Mládka). Zásluhou socanů tak byl komunistický Zákon o rodině zdokonalen o §85a, podle kterého lze vyměřit výživné z fiktivního příjmu ve výši 12,7 násobku životního minima (aktuálně 43 307,- Kč), pokud se třídní vykořisťovatel (podnikatel či živnostník) brání provedení finančního auditu soudní stolicí, která k tomu jednak není oprávněna (od toho jsou zde finanční úřady a § 89 daňového řádu), ale především tomu absolutně nerozumí.

Daňový řád

Postup k odstranění pochybností

§ 89

(1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.

Jediným cílem takového „auditu“ je vyhledání nějaké zajímavé cifry (např. obrat „firmy“), ze které je pak možné vyměřit kulantní výživné bez ohledu na úřední dokument – přiznání k dani z příjmů. S těmi největšími sviňárnami však přišly údajně pravicové strany v čele s ódásáckými zmrdy. V roce 2010 byly zvýšeny tresty za neplacení výživného, což skončilo neúnosným přeplněním věznic. Jedinou mírně pozitivní změnou bylo snížení odměn exekutorů při vymáhání výživného, které zavedla „nestranická“ spisovatelka sexuálních zážitků Kovářová. I tak jsou exekuční náklady pro rozvedené otce likvidační a často jediným výsledkem je pouze nepatrně snížený celkový dluh jinak nedobytné pohledávky. To ódésácké zmrdy přivedlo ke zrůdně nelidskému vydírání rozvedených otců zabavováním řidičáků, proti kterému se paradoxně postavila komunistická poslankyně JUDr. Nedvědová (Pražská poslanecká hlasovačka).

Po letech ožebračování rozvedených otců hlásá na Primě udivený Voříšek, že až nejvyšší vrchol naší stoliční soustavy dospěl k závěru, že se záporným rozpočtem může hospodařit pouze vláda a při nereálně stanoveném výživném z fiktivního příjmu, se tak u dveří méněhodnotného rodiče s penisem může objevit exekutor a okrást jej o zbytek majetku, který mu zůstal po rozvodu nebo o „rodový“ majetek. S ohledem na skutečnost, že Ústavní stolec opakovaně zrušil část zákona o platech soudních stolic, neboť zde absolutně není žádný důvod k nějakému omezení jejich platů, lze nový nález k výživnému skutečně považovat za průlomový. Po několika letech finanční krize, kdy údajně pravicová vláda posunula střední třídu na hranici sociální potřebnosti a ze sociálně potřebných udělala žebráky, si až nevyšší vrchol stoliční soustavy všiml, že jsme všichni v prdeli. Obecné stolice se tak prý budou muset zabývat tím, zda méněhodnotný rodič s penisem bude mít prostředky na placení výživného. Ústavní stolec tím fakticky přiznal, že zde dochází k masivnímu porušování základních lidských práv.

V čem se tedy liší současný systém od toho minulého?  

Proč zde dochází k masivnímu porušování základních lidských práv, se v reportáži snažil vysvětlit „mongoloidní feminista“ Korbel, jak velmi přesně vystihl aktivista Fiala náměstka legislativního odboru Ministerstva zlovůle. Debilní novináři si pro vyjádření k novému nálezu Ústavního stolce skutečně nemohli najít „povolanější“ osobu.

„Některé osoby záměrně zatajují svoje příjmy a pro tyto účely stanoví Občanský zákoník 12,7 násobek životního minima“.   

Přeřeknout se může každý, ale zde nešlo o živý vstup a „mongol“ se mohl opravit! Tato jediná věta tak v plné nahotě ukazuje nejen katastrofální stav Ministerstva zlovůle, ale zároveň i oficiálních médií.

Náměstek legislativního odboru Ministerstva zlovůle, který se podílí na tvorbě nových zákonů, si plete Občanský zákoník se Zákonem o rodině (§ 85a)! A média tu "píčovinu" naprosto v klidu odvysílají, protože to řekl náměstek legislativního odboru Ministerstva zlovůle.

Navíc „mongol“ mluví úplně o něčem jiném, kdy podstatou nálezu Ústavního soudu není vyměření výživného z příjmu stanoveného fikcí na základě § 85a zákona o rodině, protože stěžovatel zatajil svoje skutečné příjmy, ale zločinné vyměření výživného z ryze teoretického příjmu, kdy byl příjem řádně doložen, ale nepostačoval na matkou požadované zvýšení výživného.

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici