19.03.2011 13:19

Zahájení trestního stíhání

Od podání vysvětlení ve věci těžkého zločinu (hodnocení otřesné kvality práce soudkyň Obvodního soudu pro Prahu 4) již uběhlo několik měsíců a zdálo se, že celá záležitost tiše zapadne a nebude zájem dále rozmazávat důkazy o otřesném stavu naší justice. Zuřivost justice však nemá žádné hranice, tak se na mém mobilu objevilo skryté číslo a byl jsem komisařem kriminální police por. Bc. Landou vyzván, abych se dostavil k výslechu a převzal si usnesení o zahájení trestního stíhání.

I když je evidentní, že jsem se žádného trestného činu nedopustil, zahájení trestního stíhání je už docela vážná věc, proto jsem hledal pomoc u advokátů, které osobně znám. Na mojí žádost (na rozdíl od ostatních) téměř okamžitě reagoval JUDr. Petr Kočí, Ph. D., zakládající člen advokátní kanceláře eAdvokacie.

www.e-advokacie.cz

 JUDr. Kočího, Ph. D., jsem poznal před sedmi lety, kdy ze mě bývalá manželka udělala otce bez dítěte a bezdomovce. Tehdy to byl „mladíček“ s magisterským titulem. I když byl po odborné stránce „nadupaný jako BMW X6“, se svojí slušností a vysokou uctivostí neměl proti záludné opatrovnické mafii téměř žádnou šanci se nějak více prosadit. Jako ožebračený a nehorázným výživným vydíraný otec jsem z finančních důvodů musel zastoupení eAdvokacií ukončit a s opatrovnickou mafií bojovat sám za vydatné podpory stejně postižených otců.

Od té doby se z „mladíčka“ stal doktor (s titulem před i za), který nedávno „skalpoval“ celou naší justici, kdy u Ústavního soudu zastupoval p. Pecinu ve stížnosti na právo znát, kdo ze současných soudců byl členem zločinecké KSČ. Dnes má dostatek odvahy se vzepřít i nechvalně známé České advokátní komoře, která nese svůj díl viny na otřesném stavu naší justice.

 Advokát se bouří, nechce nosit talár od Blažka

Protože následující den měl JUDr. Kočí, Ph. D., již plný, okamžitě našel časově volnou kolegyni Mgr. Lucii Vaverkovou, která se s věcí seznámila na mých internetových stránkách a na jednání s kriminální policií tak byla dokonale připravena.

Nevěřil jsem, že by PČR byla skutečně schopna zahájit stíhání v této věci.

 

JUDr. Petr Kočí, Ph. D. 

Vždy se najde nějaký poskok vybavený pravomocí, se kterou umí zacházet jen do té míry, že plní přání „vlivných“ osob, i když je třeba sám přesvědčen o něčem jiném. Zahájit proti někomu trestní stíhání přeci ještě nic neznamená a co bude dál…. To už není moje věc, tak proč bych si měl zbytečně komplikovat práci či kýženou kariéru.

Tak to berte tak, že jsem to nechápal, to usnesení je napsaný tak jak je napsaný, vy si proti němu stěžujte a uvidíme, jak to dopadne… 

por. Bc. Petr Landa - Policie ČR

Po vstupu do kanceláře mi por. Bc. Landa krátkou cestou (z ruky do ruky) předal usnesení o zahájení trestního stíhání pro pohrdání soudem dle ustanovení § 336 písm. b) trestního zákoníku.

  § 336

 Pohrdání soudem

 Kdo opakovaně

   a) závažným způsobem ruší jednání soudu,

   b) při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje

Po prostudování usnesení byl zahájen výslech. Mimo nesmírně důležitých údajů o celém rodokmenu mojí rodiny (které má policie volně dostupné) přišla otázka i na moje majetkové poměry.

Komisař: „Jste majetný?“

Zločinec: „Teď nevím, co po mě chcete?“

 Komisař: „No zda máte nějaký dům nebo auto.“ (Evidence vozidel je pro policii také volně dostupná)

Zločinec: „Mám auto. Známkou majetnosti je auto?“

To pobavilo i Mgr. Vaverkovou.

Komisař: „No..tam jde většinou o to, že ve většině případů jde o osoby nemajetné…“

Komisař por. Bc. Landa má někdy vcelku logické závěry, protože kdo jiný může být pachatelem trestné činnosti než lidé, kteří se propadli na okraj společnosti, když Police ČR trestnou činnost „ctihodných“ zločinců v talárech zametá pod koberec.

www.adikia.cz/news/kvalifikovane-posouzeni-trestniho-oznameni-v-podani-police-cr/

Po komickém začátku výslechu jsme se přesunuli k vlastní věci. Zahájení trestního stíhání bylo postaveno na slovech vytržených z kontextu se zjevným cílem navodit dojem urážky „ctihodných“ soudkyň.  Ve stejném duchu byl veden i výslech neustálým podsouváním, že se jedná o oslovení soudkyň apod. 

Komisař: „Ale psal jste ty dopisy soudkyni Smitkové

Mgr. Vaverková: „ Dopis byl směrován soudu a navíc byl obviněný  vyzván soudem, aby se k projednávané věci vyjádřil. Obviněný se zde obecně vzdává práva mít svého soudce s inteligencí houpacího koně a hlavně smyslem věty je, že chce soudce s alespoň průměrnou inteligencí, což je podle mého názoru zcela legitimní požadavek.

Komisař: „Vy jste to nebral jako urážející?“

Mgr. Vaverková: „Je otázkou, zda je urážkou, když má někdo nižší inteligence než průměrnou.“

Mgr. Vaverková navíc „odchytila“ věci, které by mi pravděpodobně unikly, přičemž se jednalo další slovní „perly“ komisaře por. Bc. Landy: „Z výroku usnesení vyplývá, jako kdyby už jen psaní dopisů soudu bylo trestné.

Po hodině výslechu komisař por. Bc. Landa asi pochopil, že nás na ničem nenachytá a při dalším pokračování výslechu by ho Mgr. Vaverková hravě rozložila jak nemajetný občan cizí kolo, proto přistoupil ke kroku, se kterým jsem se ještě nesetkal, přestože už jsem byl několikrát trestně stíhán pro neplnění nehorázného výživného.

Komisař: „Ještě Vás musím poučit o možnosti „narovnání“.

Tedy jinými slovy, abych se přiznal k trestné činnosti, že by to pak (možná) nešlo až k soudu a státní zástupce by mi (možná) uložil jen jakousi podmínku. To jsem po poradě s Mgr. Vaverkovou odmítl a setrváváme na názoru, že jsem se žádného trestného činu nedopustil. Proto jsme také přímo do protokolu podali stížnost.

Na samém konci se pak do debaty zapojil i druhý komisař, který byl celému výslechu přítomen: „Tady to je sporný, také jsme o tom přemýšleli (?), zda to odložíme nebo ne, ale…….necháme to na soudu“.

Myslím, že nikdo nepochybuje, kdo na zahájení trestního stíhání „tlačil“ a když chce mít naše justice další ostudu, proč jí to nedopřát.

Z celého jednání jsem pořizoval videozáznam, ale z časových důvodů jsem zpracoval jen úvodní část. Zbývající část výslechu je již jen audio záznam.

Pokračování výslechu:  1krimi.mp3 (7,1 MB)                    2krimi.mp3 (6,1 MB) 

                                          3krimi.mp3 (6,3 MB)                    4krimi.mp3 (5,3 MB) 

Zde se můžete podívat na „perly“ komisaře por. Bc. Landy v usnesení o zahájení trestního stíhání.

 

Písemné vyhotovení protokolu výslechu „zločince“

Hned následující den (!) Mgr. Vaverková připravila a po mém odsouhlasení také odeslala písemnou stížnost proti zahájení trestního stíhání. Jedná se o právní „lahůdku“, která by neměla uniknout Vaší pozornosti a měla by být povinnou četbou pro všechny soudce (státní zástupce), aby se seznámili s tím, jak má vypadat sofistikované odůvodnění.  Z taktických důvodů však stížnost v tuto chvíli nemohu zveřejnit, kdy nehodlám justici dávat větší časový prostor na reakci, než je nezbytně nutné.

Zahájení trestního stíhání však má ještě jednu zásadní právní vadu, kdy jsme se zatím „točili“ jen okolo rozdílu významu slov soudní „jednání“ a soudní „řízení“. Kdo si pozorně přečte znění trestného činu pohrdání soudem a zamyslí se nad významem jednotlivých slov …..

Ale to už si necháme jako eso v rukávě až k soudu, pokud se nejde nějaký státní zástupce, který se chce nechat za každou cenu (z kolegiality k soudcům) ztrapnit a podá obžalobu k soudu.   

 

—————

Zpět