15.12.2012 22:36

Ze Zákona o rodině v tichosti zmizelo jedno slovo a problém je na světě

Před časem v jedné z internetových diskusí proběhla debata, zda lze u zletilého dítěte vyměřit výživné zpětně za tři roky před podáním žalobního návrhu jako v případě nezletilého dítěte. Každý, kdo se rodinným právem zabývá už delší dobu, zná na tuto otázku naprosto jasnou odpověď.  

U zletilých dětí nelze výživné vyměřit zpětně za dobu před podáním žalobního návrhu, protože to vylučuje zákon.  

Jeden z diskutujících mě však vyvedl z omylu, kdy v jeho případě soudní stolice vyměřila výživné pro holomka (zletilé dítě) zpětně a prý to bylo naprosto v souladu se Zákonem o rodině. Co je to za blbost? Stejně jako už asi tisíckrát před tím jsem tedy kliknul na Zákony ČR onLine, odroloval se až na samý konec Zákona o rodině k § 98 a nestačil jsem se divit.

Takto asi všichni známe § 98 odst. 1) zákona o rodině:

(1) Právo na výživné se nepromlčuje. Lze je však přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; u výživného pro nezletilé děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne.

V knižním vydání Zákona o rodině (vydavatel Lidne Praha), který jsem si díky rozvodu v roce 2005 musel koupit, je pak k tomu ještě uveden judikát R 52/64

R 52/64 - Nárok na výživné zletilé osvojenky je možno přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení.  

A takto vypadá § 98 odst. 1) zákona o rodině v současné době:

(1) Právo na výživné se nepromlčuje. Lze je však přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne.

Kdybych vás na to už v samotném nadpisu neupozornil, tak si nějaké změny asi nespíše ani nevšimnete. Zákonem č. 259/2008 Sb. kromě změn několika dalších zákonů totiž v tichosti došlo i ke změně Zákona o rodině, kterou bylo z § 98 odst. 1) vypuštěno jedno jediné slovo "nezletilé!! Kdo ze (s)prostých občanů by takovou změnu zaregistroval?! Mimochodem, tento zákon (novela Zákona o rodině) vznikl za Topolánkovi vlády. To si ještě řada pravicově smýšlejících lidí myslela, že ODS je pro ně správnou volbou, přitom to byli šmejdi už tenkrát.

Ve vztahu k otci je holomek prostě jeho dítě, i když mu bude třeba třicet, a protože ze Zákona o rodině „vypadlo“ to jedno slovíčko „nezletilé“, tak s tím nic neuděláte. Ač velmi nerad, musel jsem tedy sklopit uši a uznat, že v tomto případě asi měla soudní stolice pravdu, když tomu nebožákovi vyměřila výživné pro holomka (zletilé dítě) zpětně. Dokonce jsem začal uvažovat, že sám podám změnu žalobního návrhu na zrušení výživného pro mého holomka, protože jeho nemravné chování přetrvává z doby ještě dávno před podáním žalobního návrhu.  

Když jsem před několika dny psal článek o podání stížnosti ódésáckého šmejda Blažka ve prospěch ódésáckého šmejda Kocourka, hledal jsem v Trestním zákoníku ustanovení o osobě blízké, a tak mi padlo do oka hned následující ustanovení, které definuje, co je to dítě.

Trestní zákoník

§ 126 Dítě

Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak.

V právu obecně platí zásada - Pro věci, které nejsou zákonem výslovně řešeny, se použijí ta ustanovení, která jsou věci nejblíže.

Pokud tedy Zákon o rodině v § 98 odst.1 věta druhá za středníkem hovoří o dítěti bez dalšího (zletilé či nezletilé), pak je nutno vycházet z definice dítěte dle Trestního zákoníku, kde se dítětem rozumí osoba mladší 18 let!

Soudní stolice si velmi často vykládají zákony, jak se jim to zrovna hodí, dejte si tedy pozor na „vypadlé“ slůvko „nezletilé“. Článek byl proto zařazen na stránku výživné do rubriky Rukojeť kverulanta pod názvem Zpětné vyměření výživného – definice dítěte.

Zároveň ještě nutno říct, že zpětné vyměření výživného i u nezletilých je pěkná sviňárna, nepochybně v rozporu s úmyslem zákonodárce, ale o tom až v jiném článku.

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
čelnů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše