28.03.2013 21:04

Zemanovi ústavní koně

Prezident Zeman představil svoje koně do funkce ústavních soudců a připomíná to současné počasí. Ačkoliv by už kalendářně mělo být jaro, venku je zima a pošmourno. Podle Zemana ještě více jak dvacet let po revoluci nemáme jiné erudované právníky na základní lidská práva, než normalizačního komouše nebo vojenského prokurátora. Možná jsou respektovanými odborníky, ale jejich minulost je do funkce ústavních stolic jednoznačně diskvalifikuje. Nutno však říct, že mohlo být ještě hůře, kdy takový Sváček nebo Křeček nejsou ani uznávaní odborníci.

Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. – specialista na socialistickou ústavu

Ústavní právník, vysokoškolský pedagog a autor řady prací v oboru ústavního práva.

V roce 1975 získal titul JUDr. (rigorózní práce „Ústava v právním řádu České a slovenské socialistické republiky “) a v roce 1977 se stal odborným asistentem. V roce 1984 získává titul CSc. pro ústavní právo (disertační práce „Pojem, podstata, obsah a formy ústavy socialistického typu“).

O roku 1974 až do roku 1989 byl členem Komunistické strany Československa, kde vykonával jedno období funkci předsedy ZO KSČ.

Více ZDE

Zdroj Wikipedie

Odborník na socialistickou ústavu bude nepochybně vhodným doplňkem současné sestavy Ústavního stolce zejména v otázce komunistického pojetí rodinného práva.

 

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. - vojenský prokurátor

Od roku 1985 do roku 2006 byl postupně právním čekatelem prokuratury, vyšetřovatelem, prokurátorem a státním zástupcem, později navíc náměstkem nejvyšší státní zástupkyně.

V roce 1988 působil jako prokurátor v procesu vedeném obvodním Vojenským soudem v Praze, v němž byl Vladan Kočí odsouzen na 15 měsíců nepodmíněně za odpírání vojenské služby z důvodů náboženských a morálních. Dr. Fenyk zde navrhoval trest při dolní hranici trestní sazby, která činila jeden rok až pět let odnětí svobody. Obhájce obviněného Otakar Motejl navrhoval osvobození s tím, že zodpovědnost obviněnému nedovolila zavázat se podpisem vojenské přísahy k tomu, co mu svědomí křesťana posléze znemožní splnit. O případu informoval Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.

Více ZDE

Zdroj Wikipedie

Specialista na komunistické trestní právo bude také vhodným doplňkem současné sestavy Ústavního stolce, kdy zejména odpírači nehorázného výživného nemohou očekávat vyhovění stížnosti pro věznění za dluh.

 

JUDr. Milada Tomková  - předsedkyně kárného senátu

Působila na Ministerstvu asociálních věcí a práce jako ředitelka legislativního odboru. V roce 2003 byla jmenována soudní stolicí a to hned k Nejvyššímu správnímu stolci.

Více ZDE

Zdroj Nejvyšší správní stolice

Specialistka na legislativu asociálních věcí bude také vhodným doplňkem současné sestavy Ústavního stolce při odpírání stížností pro porušení práva rozvedených otců na rodinný život. S ohledem na její působení v kárném senátu by se ale ignorace nálezů Ústavního stolce mohla tvrdě vymstít obecným stolicím. Žádné trestní oznámení pro maření úkolu úřední osoby, ale rovnou  je pověsí  … na nástěnku Ústavního stolce.  

 

Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. – autor Listiny základních práv a svobod

Mezi roky 1979–1983 pracoval na Úřadu pro vynálezy a objevy, poté přešel do Ústavu státní správy, kde se zabýval především legislativním procesem a otázkami souvisejícími s tvorbou práva. V roce 1990 se stal odborným konzultantem v Kanceláři Federálního shromáždění, kde se podílel na novelizacích tehdejší Ústavy a přípravě Listiny základních práv a svobod.

Více ZDE

Zdroj Wikipedie

Páce s šílenými vynálezci je zcela nepochybně skvělá průprava na doplnění současné sestavy Ústavního stolce, kdy většina ústavních stížností je výsledkem práce šílených stolic. Protože je autorem Listiny základních práv a svobod, konečně se třeba dozvíme, jak to s těmi základními právy vlastně je. Možná jsme si všichni celou dobu nesprávně vysvětlovali, že Listina základních práv a svobod platí i pro rozvedené otce.  

Teď ještě znovu nominovat Rychetského, protože bez jeho vedení by se to mohlo zvrhnout směrem k právnímu státu.

—————

Zpět


 


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!