15.12.2013 00:07

Blokády exekutorských úřadů v Brně dne 17.12.2013

Pozvánka na akci pořádanou panem Jiřím Bezděkem zakladatelem Exekuční domobrany.

začínáme

Místo: Brno, Konečného náměstí

( Exekutorský úřad JUDr. Blažková Alena )

Čas: úterý 17.12.2013 od 10.00 hod

Cíl blokády:

  1. Vydání usnesení bezpodmínečného zastavení všech exekucí vedených Exekutorským úřadem JUDr. Blažkové Aleny
  2. Rezignace JUDr. Blažka Pavla, poslance parlamentu za ODS, na všechny veřejné funkce

 

Exekuční domobrano!

V úterý 17.12.2013 začínáme v souladu s čl. 23 Listiny základních práv a svobod s 1. blokádou Exekutorského úřadu.

Cíl je zřejmý. Zabránit dalšímu propojení zneužívání moci a korupce.

Není přípustné, aby veřejné funkce zastávala osoba, která byla ministrem spravedlnosti v rozporu s čl. 70 Ústavy ČR.

„Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce.“ S ohledem na rodinné vazby a kontrolní činnost exekutorů ministrem spravedlnosti je zde zřetelný střet zájmů a podjatost. Pavel Blažek byl do funkce ministra spravedlnosti jmenován v době, kdy jeho předchůdce Jiří Pospíšil započal řešit rozmáhající se teror exekutorů.

Usnesení zastavující exekuce nařízené na základě protiústavního zákona ničemu neodporuje a nenarušuje práva věřitelů. Pouze bude dán nový prostor dlužníkům k obhajobě svých práv a věřitelům důkazní břemeno, že pohledávku nenabyli v rozporu s dobrými mravy a na základě smluv hraničících s lichvou.

Exekutorský úřad JUDr. Blažkové Aleny byl vybrán též kvůli jeho strategické poloze v Brně.

  1. Nachází se na významném dopravním uzlu města Brna, jehož blokací ochromíme dopravu v Brně, čímž bude zajištěna dostatečná publicita. Pamatujte, že v době předvánočního stresu takovou blokací docílíme rychlejšího splnění našich požadavků.
  2. Poblíž mají svoje Exekutorské úřady JUDr. Petr Kocián ( Veveří 125 ) a JUDr. Urban Karel ( Minská 54 ), které můžeme při vysoké účasti blokovat ve stejnou dobu a docílíme většího počtu zastavených exekucí.

Prostory Exekutorského úřadu JUDr. Blažkové ( vstup z Konečného nám. 2 ) se nachází ve dvorním traktu ( vnitrobloku ), který je ohraničen Konečného náměstím a ulicemi Veveří ( v části tramvajové zastávky ), Jiráskova, Jana Uhra a Čápkova.

Je třeba zaplnit tyto ulice do posledního místečka ještě před vstupem do vnitrobloku! Proto se při příchodu na místo rozmisťujte dle aktuální situace.

Fotografie Exekutorského úřadu JUDr. Blažkové:

Vnitroblok, kde se nachází úřad lze považovat za veřejné prostranství. Každopádně povinný v exekučním řízení vystupuje jako účastník řízení, takže mu ke vstupu do těchto prostor nemůže být bráněno. ( Jdeš se přeci podívat do spisu, na základě kterého je proti tobě vedena exekuce. A koho si bereš sebou jako svého zástupce, je jen a jen tvoje věc. )

Jiráskova 41 je možná úniková cesta exekutorů.

Čas i místo této první blokády Exekutorského úřadu je důležitý pro celkový úspěch nás všech. 17.12.2013 v 10.00 hod se rozhodne, zda budou zastaveny všechny protiústavní exekuce v České republice a zasazena rána zkorumpovanému systému v ČR.

Účast všech lidí postižených exekucemi či lidí, kterých se exekuce dotýkají nebo bojují s korupčním prostředím, je víc než důležitá !!

Svojí účastí na blokádě Exekutorského úřadu JUDr. Blažkové 17.12.2013 dáváš najevo, že se nepodílíš na zkorumpovaném systému!!

Pasivita podporuje korupci a potlačování lidských práv, ničí rodiny i tvoje vztahy. Ničí tebe samého. Svojí aktivní účastí nastartuješ pozitivní změny ve svém životě. Uvidíš sám a přesvědčíš se na vlastní kůži, jak snadno z tebe odpadne tíha dnešních dní, jak si vezmeš zpět, co ti bylo ukradeno. Navrátíš si sebevědomí. Získáš zpátky svoji moc. Zlepší se nálada v tvé rodině. Nalezneš opět ve svém životě štěstí, klid a radost.

Každý člověk je 17.12.2013 na Konečného nám. V Brně důležitý! Určitě přijeď!

Shlukujte se již před nádražím a do vlaků nastupujte hromadně! Jednak si budeš moci vyměňovat informace s ostatními během cesty. Jednak je potřeba, aby jste si mezi sebou zvolili koordinátory ještě před příjezdem do Brna. Nezapomeň vzít transparenty. Bude ti hned zřejmý, ke komu se připojit.

Popis cesty z Hlavního nádraží na Konečného náměstí:

Masarykovou ulicí přes náměstí Svobody ( né, že se budeš zdržovat vánočním punčem, dáš si ho později ;-) po České kolem Ústavního soudu ( zde můžeš dát hlasitě najevo proč si přišel ) a Jihomoravského kraje ( křikem pozdrav hejtmana Michala Haška ;-) a ulicí Veveří, která tě dovede na místo.

V davu je třeba mezi sebou komunikovat.

Koordinátoři!

Dáváte pokyny skupině, se kterou jste přijeli a zároveň si předáváte informace s nejbližšími koordinátory. Je to důležité, aby nedošlo ke zkreslení informací. Koordinátoři na okrajích davu komunikují s policisty, kteří se na místě budou nacházet jak pro vaši bezpečnost, tak pro zajištění narušitelů blokády ( více v ohlášce veřejných shromáždění demonstrací a blokád ).

Prvním úkolem koordinátora na ulici Veveří je vyhodnocení situace před ním a rozmístění do ulic Jana Uhra, Jiráskova a Čápkova.

Komunikace koordinátorů probíhá od vnitřku ven a naopak !!! Tzn. Koordinátoři u stěn (centra blokády) komunikují směrem ven !!! Je to důležité pro naši bezpečnost, neboť policisté na okrajích nebudou vidět, co v těch místech probíhá. Zpětná vazba od policistů jde zase směrem ke koordinátorům uvnitř.

Uchovávejte si dostatečný prostor, aby nedošlo k ušlapání !!! V případě nevolnosti se snažte dotyčnému udělat prostor, aby mohl dýchat, případně ho dopravte do některé z postranních uliček nebo využijte vnitrobloků, do kterých je možné se dostat vchodem každého domu.

17.12.2013 v Brně rozhodneš o budoucnosti svých dětí. Přijeď, si vítaný i žádaný.

Pamatujte, že jsme lepší, než oni. Jdeme si sjednat respekt a demonstrovat svoji sílu. My agresivitu vyvolávat nebudeme, ale strach jim naženeme. Vyjádříme hlasitě svůj hněv, ale budeme u toho ctít ducha vánoc.

My nejsme hyeny. My jsme lidé republiky české. My jsme Česká republika, ve které BUDE platit právo a spravedlnost!

 

Kdyby jsme se do ulic kolem Exekutorského úřadu Aleny Blažkové nevlezli, tak z Konečného nám. dál po ulici Veveří lze dojít k Exekutorskému úřadu JUDr. Kociána.

A ulice Veveří pokračuje Minskou třídou, kde můžeme případně pozdravit i Exekutorský úřad JUDr. Urbana Karla.

Fotografie Exekutorského úřadu:

• JUDr. Kociána ( Veveří 125 )                         • JUDr. Urbana ( Minská 54 )

Zdroj Pravdavitezi Blokády exekutorských úřadů v Brně dne 17.12.2013

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud hledáte informace k určité věci, využijte funkci

 

HLEDAT zadáním klíčového slova.


Blažek tuto funkci nepoužil a tak stále marně hledá tu spravedlnost.


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně nejlepší 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!