26.02.2015 11:22

Düsseldorfské tabulky 2015

Že by už konečně někomu došlo, že zákon o dani z příjmu je zjevně diskriminační, kdy pouze rodič pečující o dítě může uplatnit odpočet daně na dítě (daňový bonus), přestože druhý rodič (zde převážně rozvedený otec) péči o dítě vynahrazuje plněním výživného? Tak toho se rozhodně nemusíte „obávat“, protože české soudruhy v talárech zajímá pouze „diskriminační“ výpočet jejich již tak nehorázných platů a platy rozvedených otců jsou jim zcela u prdele. V sousedním Německu je to přesně obráceně a tamní soudci pravidelně upravují pravidla pro výpočet výživného. Na rozdíl od českých soudruhů v taláru však výživné neustále nenavyšují od původní částky (viz. Soudcovské tabulky), ale zvyšují „životní minimum“ rozvedeného otce, které mu musí zůstat po zaplacení výživného a to i za cenu snížení původně vypočítaného výživného.  

Vyšší odpočet pro rozvedené otce

(Pozn. Odpočet – Selbstbehalt - dle německé Wikipedie: V právu o výživném je plátci výživného poskytnut odpočet, aby měl dostatek peněz na své vlastní životní náklady.)

Düsseldorfská tabulka stanovuje výživné a je stále měřítkem pro opatrovnické soudce a pro rodiče, kteří se rozvádí. Od 1. ledna se sazby opět upravily - tentokrát ve prospěch otců. Rovněž bylo nově upraveno výživné pro rodiče.

 (Pozn. V Německu děti musí svým starým rodičům platit výživné www.eltern-unterhalt.org)

Nová "Düsseldorfská Tabulka" od příštího roku (2015) poskytuje plátci výživného více peněz na vlastní obživu – na úkor dětí. Takzvaná odpočitatelná částka se zvyšuje pro výdělečně činné z 1000 na 1.080 eur měsíčně, jako oznámil ve čtvrtek Nejvyšší zemský soud v Düsseldorfu. "Je-li třeba platit více oprávněným, mohou děti získat také méně výživného," řekl předsedající soudce Jürgen Soyka

Pro ty, kteří nejsou výdělečně činní, stoupne odpočet z 800 na 880 eur. To znamená, že jakmile je tento limit překročen, platba výživného na dítě se plátci výživného odpovídajícím způsobem sníží.

Státní pokladna bude novými pravidly více zatížena: Pokud se dosáhne životního minima plátce výživného anebo jeho příjem nedosáhne životního minima, musí být doplaceno ze sociální podpory.

V jednotlivých případech se může odpočet dokonce dále zvyšovat. Jako například, když otec prokáže, že za vyhrazený obnos na nájemné nenalezne ubytování.

"Düsseldorfská tabulka" je vydávána v koordinaci s ostatními nejvyššími zemskými soudy a Radou pro německé rodinné právo. Reguluje celostátně nároky na výživu pro miliony dětí z rozvedených manželství. Jde o měsíční příspěvky a jsou závislé na příjmu.

(Pozn. Rada pro německé rodinné právo je zapsaný spolek a je fórem pro mezioborovou výměnu zkušeností v oblasti rodinného práv, který má za cíl podporovat na celostátní úrovni jednotné uplatňování práva, další právní vzdělávání a intenzivní spolupráci opatrovnických soudců a dalších zúčastněných stran. Tím by zároveň mělo být pro občany rodinného práva transparentnější.)

Originál článku ZDE

Přeložil Jan Borský

Komu z vás po zaplacení výživného zůstane na vlastní životní náklady 29 160 Kč?!

—————

Zpět
PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


ADIKIA PODPORUJE