08.01.2014 14:43

Jak na soudní znalce?

Adikia se zaměřuje na oblast výživného, přesto se na rozdíl od střídavkářů fanaticky nesoustřeďuje pouze na jednu oblast porozvodových problémů a aktivně se zapojuje i do řešení dalších problémů. Dopracovat se alespoň k nějakému dílčímu výsledku není rozhodně jednoduché viz. videoreportáž Źivý Betlém.  

Soudní stolice nemohou být renomovanými odborníky ve všech oborech, proto si na některé odpovědi přibírají stoliční znalce. V některých oblastech je to však jen sprostý alibismus a mrhání prostředky státu či účastníků řízení. Typickým příkladem jsou znalecké posudky ve sporech o děti, kde se stoliční znalci stali součástí rozvodového průmyslu, kterému jde čistě o finanční prospěch a zájem dětí je naprosto podružnou záležitostí.

Dítě má právo na svého rodiče takového jaký je (pochopitelně krom úchyláků apod.) a nikdo nemá právo podle svých měřítek či názorů hodnotit, zda je ten či onen rodič lepší či horší! Takové hodnocení je hrubým zásahem do základních lidských práv rodičů i dítěte. Pokud by byl stát oprávněn k takovému hodnocení, musel by tak činit před každým pohlavním stykem, kdy po narození dítěte je už na hodnocení kvality rodičů pozdě!

Adikia proto v první řadě doporučuje nepřistupovat na špinavou alibistickou hru opatrovnických stolic a s prováděním znaleckého posudku je rezolutně odkázat do prdele!

Pokud jste tak neučinili, ve videoreportáži Justice TV najdete návod Ministerstva zlovůle, jak postupovat proti podvodníkům stoličním znalcům.

Jak tedy na soudní znalce?

Správním řádem a návrhem na zahájení správního řízení podávaným předsedovi krajského soudu, u něhož je znalec zapsán:

§ 27 správního řádu

(1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou

a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;

b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

(2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.