04.07.2014 10:14

Jak se vytváří důvěra v justici?

O Indonésii toho s ohledem na její vzdálenost většina z nás asi příliš neví. Podle Wikipedie by se mělo jednat o stát s velmi podobným ústavním uspořádáním jako u nás.  

Indonésie je republikou s prezidentským systémem. Jelikož jde o unitární stát, politickou moc drží centrální vláda. Po Suhartově rezignaci v roce 1998 prodělaly ústavní instituce významnou proměnu. Čtyři dodatky k ústavě z roku 1945 transformovaly postavení zákonodárné, výkonné i soudní moci. Prezident je hlavou státu, stojí v čele ozbrojených složek, vede domácí vládu a formuluje domácí a zahraniční politiku. Jmenuje radu ministrů, kteří nemusí být zvolenými členy legislativních orgánů. Ve volbách konaných v roce 2004 volili lidé prezidenta a viceprezidenta poprvé přímo. Prezident může být zvolen nejvýše na dvě pětiletá funkční období.

Nejvyšším zákonodárným tělesem je Lidové konzultativní shromáždění. Jeho hlavním úkolem je podpora a doplňování ústavy, inaugurace prezidenta a formalizace státní politiky. Má rovněž právo odvolat prezidenta. Tvoří jej dvě komory, Lidová reprezentativní rada o 560 členech a Regionální reprezentativní rada o 132 členech. Lidová reprezentativní rada schvaluje zákony a kontroluje exekutivu. Je volena občany na základě systému poměrného zastoupení. Reformy z roku 1998 výrazně zesílily její postavení v politickém systému Indonésie. Regionální reprezentativní rada je novou komorou zřízenou za účelem řešení regionálních témat.

Soukromoprávní spory jsou řešeny před Státními soudy a odvolání před Vrchním soudem. Nejvýše postaveným indonéským soudem je Nejvyšší soud, který rozhoduje o kasačních stížnostech vůči rozsudkům Vrchního soudu. Dalšími soudními orgány jsou Obchodní soud zabývající se bankroty a insolvencemi, Státní správní soud řešící správní spory namířené vůči fungování veřejné moci a Ústavní soud rozhodující o ústavnosti a legálnosti zákonů, voleb, rozpuštění politických stran a pravomocích státních orgánů. Náboženský soud rozhoduje některé věci týkající se náboženství.

Zdroj Wikipedie Indonésie

Přes veškerou podobnost se však v Indonésii dějí věci, které jsou pro našince naprosto neuveřitelné.

Indonésie poslala na doživotí bývalého nejvyššího soudce

Soudce přijetím úplatku za ovlivnění místních voleb podle verdiktu vážně poškodil pověst ústavního soudu.

Jakarta - Bývalý nejvyšší soudce indonéského ústavního soudu stráví zbytek života za mřížemi. Na doživotí ho v pondělí odsoudil místní soud za to, že přijal úplatky v hodnotě převyšující pět milionů dolarů (asi 100 milionů korun). Informovala o tom agentura AFP.

Soud v Jakartě vynesl nezvykle tvrdý rozsudek s odůvodněním, že přijetím úplatků za to, že ovlivní výsledky sporů v místních volbách, Akil Mochtar vážně poškodil pověst ústavního soudu.

"Obžalovaný byl šéfem vysoce postavené státní instituce, která byla posledním útočištěm lidí dožadujících se spravedlnosti. Jeho činy vyústily ve ztrátu důvěry v ústavní soud," uvedl předseda poroty ve zdůvodnění rozsudku.

Třiapadesátiletý Mochtar označil trest za "nespravedlivý" a dodal, že se odvolá. Protikorupční policie ho dopadla přímo při činu v říjnu loňského roku, když se chystal přijmout úplatek asi čtvrt milionu dolarů od místního podnikatele a zákonodárce.

Jeho případ je jedním z řady, které se týkají vysokých státních úředníků zapletených do korupce, mezi nimiž nechybí ani několik bývalých ministrů.

Indonésii ale nejvíce šokovalo právě jeho odhalení - ústavní soud byl do té doby považovaný za jednu z "nejčistších" institucí.

Zdroj Aktuálně.cz Indonésie poslala na doživotí bývalého nejvyššího soudce

Ačkoliv naší justici už absolutně nikdo nedůvěřuje a podle pravidelných zpráv BIS je prolezlá korupcí jak stará chatrč dřevomorkou, za katrem dodnes nesedí ani jedna soudní stolice. Pokud to zde došlo až do toho stavu, jen těžko lze očekávat, že by se naše justice dokázala sama očistit a nezbývá nám už nic jiného, než naplnit čl. 23 Listiny základních práv a svobod.

Listina základních lidských práv

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Po skutečně kuriózním rozsudku, který může „vypotit“ jen mravní lidský odpad jako je soudní stolice Helena Králová, jsme tomu o další krok blíže. Stačí se podívat do diskuse pod tento článek:

Kuriózní verdikt: Nagyová sice organizovala trestnou činnost, tu však nikdo nespáchal

Obvodní soud pro Prahu 1 sice uložil roční podmínku bývalé šéfce sekretariátu premiéra Janě Nečasové (dříve Nagyové) za organizátorství trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby v kauze sledování několika lidí, na druhou stranu však neurčil, kdo se měl tohoto zneužití dopustit.

Zdroj mínkotvorná kanálie Novinky.cz  Kuriózní verdikt

Diskuse ZDE

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.