07.04.2020 11:09

Korunavirus na výživné

Mimořádná opatření už trvají skoro měsíc a vcelku logicky tak vyvstávají problémy s řádným plněním výživného. Za tohoto stavu je každá rada nad zlato. Není ale všechno zlato, co se třpytí, zejména pokud jde o skutečné „vzácné“ rady bývalé ministryně nespravedlnosti Kovářové, která se pasovala na prezidentku jakési pofiderní Unie rodinných advokátů.

Rodiče začínají mít problémy s placením výživného

Předejít zbytečným sporům, a to i těm soudním, se dá tak, že rodič bude hradit výživné dál, byť v nižší výši, přičemž o výpadku příjmů informuje druhého z rodičů se slibem, že jakmile se situace zlepší, vrátí se k původní částce. „Zvažte také možnost jiného protiplnění pro dítě, jako je větší péče, naturální plnění nebo pomoc s výukou a domácími úkoly,“ nabídla neotřelé řešení Kovářová.

Celý článek ZDE

Zdroj kanálie Novinky.cz

Jestliže drtivá většina matek usiluje o výlučnou péči a rezolutně odmítá větší podíl otců na péči o dítě, jen neskutečně hloupá Kovářová si může myslet, že se teď matky jako mávnutím proutku změní a budou děti vnucovat otcům a ještě jim zato odpouštět výživné. Mimochodem už v roce 2005 podobnou zhovadilost v televizi v pořadu Za zdí hlásal tydýt Jirsa (tehdy jako odborový předák soudních stolic) a dodnes to tady pochopitelně nefunguje.

Je tedy potřeba zdůraznit, že i při pozdržení platby výživného (nebo při částečné platbě výživného) byť o jediný týden, může být na povinného uvalena exekuce se všemi drtivými důsledky (nehorázné náklady, exekuce na budoucí plnění výživného, které se jen tak nezbavíte, poškození kreditu v zaměstnání či u poskytovatele bankovních služeb atd.). Vláda a poslanci chtějí pozastavit exekuce, avšak kromě exekucí na výživné, přestože půjčky si lidé berou zcela dobrovolně a výživné (především jeho výše) je nedobrovolně určováno bez zákonných pravidel jen podle momentální nálady soudních stolic. Je také potřeba říct, že podle ustálené komunistické judikatury naplňuje samovolné snížení výživného po dobu tří měsíců znaky trestného činu zanedbání povinné výživy, byť částečné neplnění vyživovací povinnosti není Trestním zákoníkem specifikováno jako trestný čin. V obou případech na tom nic nemůže změnit ono doporučované „naturální plnění“.

Možná se někomu podaří přesvědčit platební místo (odborný termín pro matku nezletilého oprávněného - více ZDE), že bude dočasně platit menší výživné či snad dokonce poskytovat ono naturální plnění. Uvědomte si ale, že někdy později stačí malá rozmíška (třeba ohledně předávání dětí) a ona vstřícná dohoda o výživném je rázem háji. Bez dokladu o zaplacení výživného v plné výši jste prostě v průseru, viz. nespočet případů, kdy byl otec odsouzen za neplnění vyživovací povinnosti, přestože o dítě osobně pečoval ve stejné míře jako matka. Aktuálně probíhá jedno takové trestní stíhání otce za naturální plnění výživného např. u Okresní stolice pro Prahu západ.

Pijavice přisáté na neštěstí rozvedených rodin (rodinně-právní advokátky, exekutorská mafie a feministické spolky) se už dnes nepochybně lačně olizují při pomyšlení, na kolik plátců výživného dolehnou současná mimořádná opatření a následná ekonomická krize. Pokud tedy dojde k nějaké dohodě s platebním místem a nechcete se stát neplatiči výživného, vždy si nechte písemně potvrdit, že výživné za dané období bylo řádně uhrazeno ve výši určené soudní stolicí!!! To však nejspíše málokteré platební místo udělá.

Neskutečně hloupá Kovářová v článku podtrhuje, že pro krátkodobý výpadek příjmů nelze žádat o změnu výživného. Navíc by to údajně zbytečně přetěžovalo soudní stolice.

Zde je krásně vidět, jak je zaběhnutá komunistická judikatura zvrácená, kdy děti mají právo se podílet na životní úrovni rodičů nejen v kladném, ale i záporném slova smyslu. Zcela logicky rovněž mají právo se podílet i na okamžité životní úrovni rodičů, kdy podle Listiny základních práv a svobod jsme si všichni rovni v pávech a důstojnosti. Je tedy nemyslitelné, aby povinný i při krátkodobém výpadku příjmu neměl právo žádat o snížení výživného. Navíc skutečně jen idiot si může myslet, že za pár dnů skončí nouzová opatření a ekonomika se jako lusknutím prstu opět vrátí do stavu před pandemií.

Pokud se tedy dostanete do situace, že nebudete schopni řádně platit výživné stanované jen podle momentální nálady soudní stolice v době „blahobytu“ (před pandemií), rozhodně na nic nečekejte a na tuto skutečnost písmeně upozorněte platební místo (to je slušnost) s tím, že jste nuceni podat návrh na snížení výživného. Odůvodnění návrhu je vcelku prosté, kdy díky nouzovému stavu došlo k zásadní změně poměrů, která si vyžaduje novou úpravu výživného. Jako důkaz lze kromě výplatní pásky také předložit mediální vyjádření vlády, bankovní rady ČNB, renomovaných ekonomů apod. To platí zejména pro OSVČ, u kterých lze pokles příjmu dokladovat se značným zpožděním (až po podání přiznání k dani za rok 2002). Více než dříve je také potřeba zohlednit finanční situaci obou rodičů, kdy drtivá většina samoživitelek žije normálním partnerským životem a jejich partner tak zvyšuje jejich životní úroveň (muži mají všeobecně vyšší příjmy) a tím i jejich schopnost se podílet na výživě dítěte. Víc než dříve je také potřeba hledět i na práva dětí, které má plátce výživného s novou partnerkou, před kterými nelze upřednostňovat děti z předchozího vztahu! 

Hlavním důvodem proč s podáním návrhu na snížení výživného rozhodně neotálet je skutečnost, že i přes podaný návrh se stále vychází z posledního rozhodnutí o výživném a řízení rozhodně nebude pravomocně skončeno dříve jak za rok. To je také jedna z absurdních zvráceností vyměřování výživného, kdy práva oprávněného převyšují nad právy povinného, ačkoliv se jedná o vztah mezi dítětem a jeho rodičem. Dluh na výživném by tak stále narůstal.

Souběžně s tím je tedy nutné také neprodleně podat návrh na odklad výkonu rozhodnutí. Podrobný popis je ZDE. O tom lze velmi rychle rozhodnout i bez nařízení jednání. Na nějakou přetíženost soudních stolic se tedy můžete z vysoka vykašlat! To je čistě jejich problém, když se dlouhá léta zarputile brání jasným a pro všechny stejným pravidlům pro stanovení výživného (viz. čl LZPS). Musíte tedy počítat s tím, že návrh na odklad výkonu rozhodnutí bude ze strany soudních stolic všemožně sabotován. Rozhodně to však nevzdávejte a proti stupidně odůvodněnému zamítnutí návrhu se okamžitě odvolejte.

Neskutečně hloupá Kovářová měla jako ministryně nespravedlnosti ideální příležitost uvést v život jasná a pro všechny závazná pravidla pro určování výživného, která by šla rychle aplikovat samotnými rodiči. Dnes už zde mohl být zaběhnutý systém, který by si s výpady příjmu plátce výživného hravě poradil. Bohužel uvázla na půli cesty, kdy bez dalšího jen okopírovala rakouskou tabulku výživného a s pomocí profláknutých komunistických „odbornic“ na rodinné právo (Hušáková, Nová) vytvořila prováděcí předpis, který i nadále umožňuje zlovolně rozhodovat o výši výživného jen podle momentální nálady ekonomicky negramotných soudních stolic (viz. vyjádření soudní stolice Kantůrkové v pořadu Držte huby s Jílkovou), kdy není jasně stanoven vyměřovací základ a ani nezbytné minimum, které musí plátci výživného zůstat po zaplacení výživného (viz. německé tabulky výživného ZDE).

V příštích měsících tak lze očekávat enormní nárůst neplatičů výživného a tady neskutečně hloupé Kovářové přetíženost soudních stolic zjevně nevadí. Na místo zviditelňování se naprosto hloupými radami, by tedy spíše měla zalézt někam hluboko do kanalizační stoky a nevystrkovat z ní ten svůj nafoukaný pršák.

Současná situace také vybízí k tomu, aby se politici zamysleli nad parametry zákona o náhradním výživném, zda je skutečně nezbytné kriminalizovat neplacení výživného (jedna z podmínek pro přiznání náhradního výživného), kdy náklady na jednoho vězně více jak jedenáctkrát převyšují průměrné výživné a potřebné dítě nedostane ani floka.

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A