06.02.2017 21:46

Korupčník odborníkem na výživné

Veřejnoprávní Česká televize si do zrůdně propagandistického pořadu „Alimenty za volantem“ (video ZDE) na podporu svých ničím nepodložených tvrzení o úspěšném vymáhání dlužného výživného pomocí exekucí řidičských průkazů přizvala advokáta JUDr. Aleše Rozehnala, evidenční číslo ak. 08453, se sídlem Týnská 633/12, Praha 1. Dříve, než se zastavíme u „odborného“ stanoviska, které v tomto pořadu prezentoval, podívejme se, kdo je advokát JUDr. Aleš Rozehnal.

Obviněn s Rittigem. Právníka Rozehnala stíhají za praní špinavých peněz  

Na začátku minulé dekády byl jednou z hlavních postav v souboji o televizi Nova. Zpočátku patřil k blízkým spojencům generálního ředitele Vladimíra Železného, aby následně provedl puč proti němu. Kvůli krácení daní ho pak vyšetřovatelé osm let stíhali, nakonec byl zproštěn viny a stát ho musel odškodnit.

Dnes je advokát Aleš Rozehnal respektovaným expertem na mediální a soukromé právo. Život mu však opět komplikuje policie. Kvůli zakázce v pražském dopravním podniku se dostal do hledáčku Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality a Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Protikorupční detektivové ho v polovině června obvinili ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Jak na začátku týdne upozornil deník MF DNES, v případu figuruje dalších 13 obviněných. Mezi nimi skončili mimo jiné podnikatel Ivo Rittig či jeho právníci z kanceláře MSB Legal.

Z textu usnesení, které mají LN k dispozici, vyplývá, že vyšetřovatelé mají za to, že Rozehnal se podílel na praní špinavých peněz v zakázce podniku na dodávky služeb týkajících se SMS jízdenek. Podle policie je Rozehnal majitelem hongkongské společnosti Capture International Limited, jejíž dceřiná firma dodala licenční práva zhotoviteli systému SMS jízdenek pro dopravní podnik. Vedle tohoto kontraktu policie skupinu podezřívá z toho, že vytáhla několik desítek milionů korun i ze zakázek na dodávky jízdenek a zajištění jejich distribuce a prodeje.

Zdroj: Lidovky .cz ( ZDE )

Adikia ctí presumpci neviny, ale veřejnoprávní televize by měla ve vlastním zájmu spolupracovat s osobami, které nejsou zatíženy podezřením z rozsáhlého korupčního jednání. V tomto světle se pak jakékoliv vyjádření advokáta JUDr. Rozehnala jeví jako značně nevěrohodné a předmět reportáže se posouvá do úplně jiné roviny.

Návazně na ničím nepodložené tvrzení redakce České televize o tom, že hrozba exekučního zabavení řidičského průkazu funguje, JUDr. Rozehnal uvedl: 

Většinou to vede k tomu, že otcové se snaží doplatit dlužné výživné. Ono totiž spousta otců má na řidičském průkazu vázáno své povolání nebo své podnikání a to odebrání řidičského průkazu by je zbavilo jakýchkoliv příjmů i pro ně samotné.

To je vědomě lživé tvrzení, protože právě v případě, kdy má (ne)plátce výživného na řidičském průkazu vázáno své povolání, je ve smyslu § 71a odst. 4 Exekučního řádu takové exekuční řízení předem neúspěšné.

Exekuční řád

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

§ 71a

(4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění,

Předně je nutno poznamenat, že exekuci či trestnímu stíhání se lze při výpadku příjmu úspěšně vyhnout podáním návrhu na odklad výkonu rozhodnutí (více ZDE). To vám však žádný advokát neřekne, často protože to ani sám neví.

Pokud bylo dříve řečeno, že v daném případě je exekuce na řidičák předem neúspěšná, ani zdaleka to neznamená, že se (ne)plátce výživného nedostane do problémů. Jak vyplývá z § 71a odst. 4 Exekučního řádu, je zastavení exekuce až „druhým krokem“, kdy je již řidičský průkaz „zabaven“. Vyřízení námitky proti exekuci řidičského průkazu může trvat i několik měsíců, zejména pokud oprávněný (obvykle matka) exekuční řízení protahuje nesmyslným účelovým nesouhlasem se zastavením exekuce. Jsou známy případy, kdy se posouzení „potřebnosti“ řidičského oprávnění posunulo až k soudní stolici. To pro (ne)plátce výživného může v lepším případě znamenat převedení na jinou méně placenou práci, v horším případě ztrátu zaměstnání.

Dojde-li pak zastavení exekuce, vše se tvrdě obrátí proti oprávněnému (potřebnému dítěti), neboť ve smyslu § 89 Exekučního řádu hradí náklady exekuce ten z účastníků, který zastavení zavinil. 

Exekuční řád

§ 89

Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.

Na to lze pak navázat žalobou na náhradu vzniklé škody a ztráty výdělku, neboť oprávněný (obvykle zastoupený matkou) z osobního kontaktu či z opatrovnického řízení věděl, že povinný vykonává zaměstnání, ke kterému potřebuje řidičské oprávnění a podání návrhu na exekuční zabavení řidičského průkazu tak bylo zjevnou právní šikanou. Pokud na straně (ne)plátce výživného došlo ke snížení či ztrátě příjmu, pochopitelně by také měl podat návrh na snížení výživného, neboť jde o zásadní změnu poměrů.    

Pokud tedy Česká televize nabádá matky, aby využily možnost vymáhání výživného skrze exekuci řidičského oprávnění, a advokát JUDr. Rozehnal k tomu uvádí naprosté lži, rozhodně se nejedná o nějakou snahu pomoci potřebným dětem, ale o skrytou reklamu exekutorské mafie, která takto nechutně parazituje na neštěstí rozvedených dětí a vytváří „válečné“ prostředí mezi rodiči.

Pořad „Alimenty za volantem“ překročil veškeré meze slušnosti a k takto zrůdné propagandě nelze zůstat nečinným. Adikia se tedy připojuje k iniciativě dalších otců a na advokáta JUDr. Rozehnala podává stížnost k Advokátní komoře, kterou můžete okopírovat, případně doplnit a poslat také.

                                                                                                                  Česká advokátní komora

                                                                                                                   Národní 16

                                                                                                                   110 00 Praha 1

 

Věc: podnět ke kárnému řízení

 

Dne 29. 1. 2017 ve 21:40 hod. odvysílala Česká televize na programu ČT1 v rámci pořadu 168 hodin reportáž „Alimenty za volantem“.  V tomto pořadu vystupoval advokát JUDr. Aleš Rozehnal, evidenční číslo ak. 08453, se sídlem Týnská 633/12, Praha 1.

Návazně na komentář redakce České televize o tom, že hrozba exekučního zabavení řidičského průkazu funguje, uvedl:  „Většinou to vede k tomu, že otcové se snaží doplatit dlužné výživné. Ono totiž spousta otců má na řidičském průkazu vázáno své povolání nebo své podnikání a to odebrání řidičského průkazu by je zbavilo jakýchkoliv příjmů i pro ně samotné.

Právě v tomto případě, kdy má (ne)plátce výživného na řidičském průkazu vázáno své povolání, je ve smyslu § 71a odst. 4 Exekučního řádu takové exekuční řízení předem neúspěšné a může se skrze náklady řízení (§ 89 Exekučního řádu) obrátit proti oprávněnému, v daném případě proti matce potřebného dítěte. To jasně ukazuje, že smyslem vyjádření advokáta JUDr. Aleše Rozehnala nebyla snaha o pomoc potřebným dětem, na které některý z rodičů řádně neplatí výživné, ale skrytá reklama na získání zákazníků na vymáhání výživného bez jakéhokoliv ohledu na výsledek řízení. 

JUDr. Aleš Rozehnal tak svým vědomě lživým vystoupením ve významném hromadném sdělovacím prostředku hrubě porušil pravidla profesionální etiky ve smyslu čl. 4 advokátního etického kodexu, pročež by měl být vyloučen z Advokátní komory.

Žádám, abych byl informován o způsobu vyřízení mého podnětu ke kárnému řízení.

                                                                                                                              

V Praze dne 6. února 2017                                                                          Luboš Meszner

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz

ADIKIA PODPORUJE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE