22.10.2014 12:33

Kritika soudních stolic je v prý v rozporu s Ústavou ČR

Zbytečná smrt člověka je vždy obrovskou tragédií, ale i takové věci se bohužel stávají. Tragická událost ve Žďáru však otřásla celou společností, protože se jednalo o dítě a všichni chtěli vědět, jak se něco tak hrozného mohlo stát. Jak se postupně začaly dostávat ven podrobnosti, stále více se ukazovalo, že jde o něčí obrovský průser. Není totiž obvyklé, aby se bezprostředně po kriminálním činu k věci vyjadřoval ministr zdravotnictví. Ačkoliv bylo vidět, že Němečkovi (socan) jdou slova hodně špatně přes pysky, nechtěl na sobě nechat stín tragické události a jako viníka celé události označil soudní stolici. Pokud se chtěla Válkyně udržet u koryta, nezbývala ji jiná možnost, než celou věc prověřit. Přestože sama uznala určité pochybení, ponechala si svoji nemístnou solidaritu vůči soudním stolicím, kdy rezolutně odmítla sdělit jméno soudní stolice, která rozhodovala o propuštění duševně nemocné ženy z psychiatrického ústavu do ambulantní léčby.

Jestliže jsou soudní stolice nadány pravomocí rozhodovat o lidských životech, nemohu se schovávat za „nezávislost“ a musí se pod svoje rozhodnutí veřejně „podepsat“.

Zatajování jména soudní stolice je v demokratické společnosti naprosto nepřijatelné a Válkyně by měla okamžitě odstoupit z funkce! Nutno říct, že stejně podle se chovají i zločinnému systému zaprodané novinářské kanálie, kdy o zjevném viníkovi celé tragédie píšou jako o soudu a bez skrupulí „propírají“ jméno ředitele psychiatrické kliniky, který má na celé věci pouze nepřímou odpovědnost. Ten pak pod tímto tlakem odstoupil z funkce. Pokud by soudní stolice měly alespoň trošku cti, tak by z funkce měla odstoupit i předsedkyně Obvodní stolice v Opavě JUDr. Kožušníková. Na místo toho nás bývalý komouš soudní stolice JUDr. Khul ve funkci místopředsedy skrze média drze ujišťuje, že k žádné chybě nedošlo.

Opravdu k žádné chybě nedošlo?

Když soudní stolice rozhodují o uspořádání poměrů dítěte po rozvodu, řízení se mnohdy táhne několik let, opakovaně jsou prováděny znalecké posudky a JUSTAPO (Justiční tajná policie – OSPOD) šmíruje rodiče v místě bydliště, přestože až do rozvodu nikdo neměl „problém“ s tím, jak rodiče o dítě pečují.

Podle dostupných informací byl psychiatrickou klinikou podán návrh na předání duševně nemocné ženy do ambulantní péče, přičemž jednání trvalo pouhých 30 minut a nebyl proveden žádný důkaz (znalecký posudek či šetření v místě bydliště), přestože se dříve dopustila společensky vysoce nebezpečného jednání. A takto vypadá usnesení, kterým byla „neřízená střela“ vypuštěna do společnosti.

Aby se dementní Válkyně udržela u koryta, populisticky nařídila prověření několika desítek podobných případů. Porovnání těchto dvou věcí však v plné nahotě odhaluje zvrácenost současného zločinného systému, což nevyřeší ani případné vysvlečení soudní stolice Mgr. Poláka z taláru a je potřeba jej změnit od základu. Válkyně za nemístnou solidaritu (zatajování jména soudní stolice) ještě od Stoliční unie (zástěrka pro nelegální odborové sdružení soudních stolic) sklidila „pár facek“.

Vyjádření Unie soudců

„Je v rozporu se zákonem i ústavou, aby ministryně spravedlnosti hodnotila správnost rozhodovací činnosti soudce včetně jeho postupu při výběru a hodnocení důkazů s výjimkou stížnosti pro porušení zákona. Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů nesmí zasahovat do jejich nezávislé rozhodovací činnosti, ministryně výroky hodnotícími věcnou správnost rozhodnutí tento zákaz porušila. Jedná se o narušení základního principu dělby moci, který v demokratické zemi nesmí být tolerován.“

Čtete dobře! Podle těch zmrdů je prý v demokratické zemi kritika v rozporu se zákonem a Ústavou!

To již skutečně přesahuje všechny únosné meze a je potřeba provést zásadní reformu justice, neboť se vymkla z mantinelů, které jí podle Ústavy ČR přísluší. Tomu může každý z vás přispět podporou Petice za zásadní reformu justice (ZDE).

Přečtěte si také, co k této věci napsal známý „komentátor poměrů v justici“ pan Jemelík (ZDE). Na rozdíl od pana Jemílka však Adikia nepovažuje Válkyni za odvážnou, ale díky obrovskému tlaku společnosti pouze za strachy připosranou ovci pod taktovkou nejhoršího morálního odpadu v naší společnosti.

  

—————

Zpět
PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


Na ohavnou chlípnost proti přírodě nelze být hrdý!ADIKIA PŘEDSTAVUJE

Když někdo vypadá jako kráva a mluví jako kráva, nemusí to být kráva, ale veřejná ochránkyně práv

       Anna Šabatová
      Multi-kulti mejdan
    s Bohem šátečkům