10.10.2012 18:31

Největší sviňárně s „dlužným“ výživným zvoní hrana

Prezident Klaus se po brutálním atentátu kuličkovou pistolkou rychle vzpamatoval (stačilo vyměnit podělané spodky) a po sérii odmítnutých zákonů, tento týden podepsal hned tři najednou. S velkou slávou připojil svůj podpis pod novelu Občanského soudního řádu. Ten v sobě ukrývá velmi potřebnou změnu Exekučního řádu, která alespoň na nějakou dobu zamezí exekutorsko-advokátní mafii v nehorázném odírání občanů (než si najdou jinou cestu).  Dlužník musí být před podáním návrhu na exekuci na dluh upozorněn, jinak věřitel ztrácí nárok na náklady řízení. Všechny exekuce na jednoho dlužníka také musí být sloučeny do jediné, aby nedocházelo k násobení nákladů exekuce.

Zdroj Novinky.cz Klaus podepsal novelu zpřísňující výkon exekucí

Nebýt toho, že se řádění zlatokopů dotklo „slušných“ občanů, tak bylo každému lhostejné, že v údajném právním státě je možné zneužívat postavení oprávněného k nehorázné ekonomické šikaně povinného. Prezident Klaus si tak u neinformovaných občanů přivlastnil „body“ oblíbenosti, které však spíše náleží Ústavnímu soudu, který sprosté řádění zlatokopů zarazil jako první, když se s tím obecná soudní stolice díky svému přepjatému formalismu nedokázala vypořádat (Ústavní soud se rozzlobil). Vše jasně ukazuje, že postavení rozvedených otců ve společnosti je na úrovni bezprávných otroků, u kterých nechutné ožebračování přes exekutory nikomu nevadilo, byť je to s ohledem na další plnění výživného zjevně kontraproduktivní.

Končí tím jedna z největších sviňáren s „dlužným“ výživným, o které jsem záměrně nikdy nepsal, abych tím neposkytl návod mstivým matkám a nemravným holomkům (zletilým dětem).  Až doposud totiž bylo možné podat návrh na exekuci jednotlivě za každý měsíc dlužného výživného. I při velmi nízkém výživném tak dluh s ohledem na paušální odměny každý měsíc vrostl nejméně o 8 400,- Kč (minimální odměna exekutora 3600,- Kč, minimální náklady exekutora 4 200,- Kč a minimální náklady oprávněného za advokáta 600,- Kč).

Nemravní holomci jako je můj syn Petr Meszner už také nemohou zneužívat svého postavení oprávněného a na vlastní otce podávat exekuce, aniž by předložili doklad o studiu, který je u holomků jediným důvodem k plnění výživného.

Ódésáčtí šmejdi v čele s poslancem Staňkem ale do Exekučního řádu protlačili zabavování řidičáků neplatičům výživného a  tím prezidenta Klause postavili do složité situace (již jednou jim tuto blbost omlátil o hlavu Šašci narazili na prezidenta Klause).  Nemohl tak odmítnout zákon, který je skutečně velmi potřebný. Možná v tom také sehrálo svoji úlohu značně rozdílné znění „trestního“ a „exekučního“ zabavování řidičáků, kdy „exekuční“ zabavování je jen populistickým výkřikem do tmy.

Zabavení řidičáku je možné pouze u nedoplatku výživného pro nezletilé dítě.  

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

 § 71a

(1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Tím však zcela jednoznačně dochází k vymezení rozdílných priorit vyživovací povinnosti, kde nezletilým dětem je poskytována vyšší právní ochrana než holomkům, což by se analogicky mělo přenést i do trestní odpovědnosti. Neplnění výživného holomkovi by tak již nemělo naplňovat znaky trestného činu zanedbání povinné výživy.

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

§ 71a

(4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a)  prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění,

Otcové, kteří výživné neplatí dlouhodobě, většinou stejně žádné auto nemají a tak ani nepotřebují řidičák. Pro „občasné“ neplatiče zase nebude příliš složité prokázat, že řidičák potřebují pro uspokojování svých základních životních potřeb (či osob, ke kterým mají vyživovací povinnost, což je i „nová“ manželka). Lze však předpokládat, že v záměrně "nejasných" případech z toho budou vznikat soudní spory, které mohou skončit až u Ústavního soudu.  Pak je ale také nutno předpokládat, že řada těchto sporů skončí úspěšně a „žalovaná“ (Ministerstvo NEspravedlnosti) se pěkně prohne v náhradách za nesprávný úřední postup.

Osobně mě velice mrzí, že už mi nemohou sebrat řidičák, protože raději bych křižoval Prahu na oslím hřbetě, než abych finančně podporoval svého nemravného holomka Petra Mesznera.

—————

Zpět