24.10.2013 21:27

Nepromarněte šanci na skutečnou změnu!

Už při přímé volbě prezidenta se řada lidí v otcovském hnutí „odkopala“ a jasně nám ukázali, že jsou pouze virtuální opozicí zločinného sytému. Opakuje se to i teď při předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Nezkušení rozvedení otcové jsou mateni hloupými anketami názorů politických stran, jako kdyby se nestačilo ohlédnout na jejich předchozí činnost v oblasti rodinného práva. Na některých otcovských stránkách a přes emailové schránky jsou nám udělovány „hraběcí“ rady, jak máme správně volit. Například, že „pokud někomu nevadí zabavování řidičáků“ nešťastným otcům, pak máme „kroužkovat“ a posouvat tím zločince před ještě větší zločince, protože kdysi hlasovali pro Staňkovu kosmetickou změnu zákona o rodině ve prospěch střídavé péče o děti. Nezřídka se objevují rady, že do obálky máme vložit znehodnocený volební lístek nebo volit „bílé koně“ (do obálky vložit čistý papír). To se ale ani nemusíte obtěžovat do volební místnosti a výsledek bude stejný. Na volební lístek prý také můžete připsat nějaký vzkaz či zásadní myšlenku.

Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny

§ 39

Hlasování

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Na hlasovací lístek tedy lze připsat nějaký text, ale v zásadě to na nic nemá vliv. Maximálně tím obveselíte členy volební komise, ale nejspíše ani to ne, protože budou chtít co nejdříve spočítat hlasy a takovými blbostmi se nebudou zabývat.

Často jsme také cinknutými volebními průzkumy odrazováni od nových politických uskupení jejich nízkými volebními preferencemi nebo případným nízkým počtem zvolených poslanců, kteří pak proti všem stejně nic nezmohou. To je pochopitelně nesmysl! Stejně jako několik zmrdů strany Lidem dlouhou dobu udrželo nad vodu zločineckou vládu Prasečase, je několik poslanců schopno na uzdě udržet zločince, protože ani v těchto volbách žádná strana či koalice nezíská drtivou nadpoloviční většinu.

Adikia si dovoluje upozornit, že v Praze za Hnutí Úsvit přímé demokracie kandiduje dlouholetý aktivní člen sdružení Spravedlnost dětem ing. Jaroslav Růžek, CSc. Na rozdíl od virtuální opozice zločinného systému se pouze nedrží dogmaticky úzkého problému, jako je střídavá péče o děti a rodinným právem se zabývá skutečně komplexně.

Justice a právo - Ing. Jaroslav Růžek, CSc 

Rodinné právo a nový Občanský zákoník - Ing. Jaroslav Růžek, CSc 

Moje uvedené příspěvky a v nich obsažené návrhy vycházejí z mých osobních praktických zkušeností z rozvodového a opatrovnického soudního řízení, kdy jsem měl možnost detailně poznat přístup soudů a OSPOD k rodinné problematice a jejich rozhodování údajně v „nejvyšším zájmu dítěte“. Tuto naprosto devastujíc praxi je nutno zásadně změnit!

Pokud jste stejného názoru prosím o vyjádření Vaší podpory v nadcházejících parlamentních volbách ZAKROUŽKOVÁNÍM  č. 12 u mého jména na pražské kandidátní listině Hnutí Úsvit přímé demokracie, za což předem děkuji.

Ing. Jaroslav Růžek, CSc. – kandidát Hnutí Úsvit Přímé Demokracie za volební kraj Praha

ruzek.jaroslav@atlas.cz

Nepromarněte šanci na skutečnou změnu a ukažte, že nejste jen virtuální opozice zločinného sytému a výsledek evoluce.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.