13.12.2012 16:27

Nesoudnost – choroba z povolání soudní stolice

Každý z nás je nějak postižen chorobou z povolání. Pozornosti automechanika neunikne „vytuněná kára“, počítačovému specialistovi „nadupaný“ počítač a kadeřnici šílená kreatura na nějaké hlavě.

Nesoudnost je zase choroba z povolání naší soudní stolice

Ačkoliv konec světa má přijít až 21. prosince tohoto roku, v České republice nastal už o několik dnů dříve. Poslanci se totiž nedohodli na svých platech a díky tomu nikdo neví, jak se v příštím roce budu vypočítávat platy soudních stolic. Když se opozdí výplaty dávek sociálně potřebným občanů, tak se vcelku nic neděje. „Socky“ jsou zvyklé žít o suchém chlebu a vodě, ale aby soudní stolice žila v nejistotě, kdy a jakou dostane odměnu za svoje stolice, to je skutečně katastrofa. Proto vláda ještě ten den zasedala až do noci, aby přišla se samostatným návrhem zákona o platech soudních stolic a poslanci ho mohli ve stavu legislativní nouze střelhbitě schválit. Obdobně jako u každé katastrofy se o tom v bulvárních médiích hodně mluví a píše, ale jak to vlastně ve skutečnosti je, se z toho nedozvíme.

Základní (nikoliv celá!) odměna za stolice soudní stolice byla dříve odvozena z 3 násobku průměrného platu zaměstnanců v neziskové sféře. S ohledem na prázdnou státní kasu volení zástupci lidu (poslanci) snížili platy soudců (snížili koeficient na 2,5 násobek). To se vůbec nelíbilo některým nevoleným vykonavatelům vůle lidu a tak zažalovali svého zaměstnavatele. Soudní stolice, která měla o sporu rozhodnout „překvapivě“ dospěla k závěru, že nepochybil zaměstnavatel, ale je špatný zákon a věc tak skončila u Ústavního soudu s návrhem na zrušení „vadné“ časti zákona.  

Návrh Městského soudu v Brně na zrušení částí zákonů uvedených v záhlaví směřoval proti zkrácení platů soudců pro období 2011 – 2014, kdy byla od 1. ledna 2011 na dobu čtyř let stanovena pro platy soudců pevná platová základna a dle navrhovatele vadný koeficient. Městský soud v Brně rozhoduje o žalobě, kterou se soudce Okresního soudu Brno-venkov domáhá vůči České republice – Okresnímu soudu Brno-venkov zaplacení částky 21.500,- Kč. Jde o rozdíl mezi nárokem žalobce na plat ve smyslu § 28 až § 31 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění platných předpisů a nárokem na víceúčelovou paušální náhradu výdajů ve smyslu § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 236/1995 Sb., a to za leden 2011, a mezi skutečně vyplaceným platem a náhradou výdajů snížených s účinností od 1. ledna 2011 zákonem č. 425/2010 Sb.

Ústavní soud „překvapivě“ dospěl k závěru, že zákon je skutečně špatný. Nutno zároveň říct, a to asi málokdo ví, že soudci Ústavního soudu tímto rozhodnutím nerozhodovali o svých platech. Jejich platy jsou dány jiným zákonem a paradoxně platy některých obecných stolic jsou vyšší jak jejich. Tato neznalost věci a z toho plynoucí nasranost občanů, že si soudní stolice rozhodují o svých platech, rozhodně není na škodu, protože rozhodnutí je vůči všem občanům nemravné ať tak nebo tak.  

Napadené a Ústavním soudem zrušené ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb. zní:

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna pro soudce 54 005 Kč.“

Zdroj Ústavní soud Snížení platů soudců je protiústavní i v roce 2011

Ústavní soud tedy pouze zrušil jedno ustanovení zákona. Nic víc! Je tedy absolutní nesmysl, když dnes někdo říká, že Ústavní soud svým rozhodnutím nařídil zvýšení platů soudních stolic. Tak to prostě není a je to sprostá lež!

Zejména s ohledem na prázdnou státní pokladnu voleným zástupcům lidu (poslancům) v zásadě nic nebrání v tom, aby zrušenou pasáž zákona opět uzákonili. Když mohli přehlasovat prezidentské veto naprosto nesmyslné novely trestního zákoníku, kterou se mají neplatičům výživného zabavovat řidičáky, proč by nemohli „přehlasovat“ názor nikým nevolných vykonavatelů vůle lidu?

Mohli, ale v našem údajně právním státě má nesoudná soudní stolice absolutní moc a může takový zákon prostě zrušit!

Je naprostým nesmyslem, že Ústavní soud je zcela oddělen od obecné soudní stolice. To je jen na papíře. Dokazuje to především skutečnost, že Ústavní soud každý rok vydává stovky nálezů, ze kterých vyplývá, že obecná soudní stolice porušila základní lidská práva nějakého občana. Stejné případy se opakují stále dokola (např. moje exekuce), a to přestože jsou podle Ústavy ČR nálezy Ústavního soudu závazné.

Trestní zákoník

§ 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Je snad porušování základních lidských práv občanů, ignorace nálezů Ústavního soudu a tím i Ústavy ČR neztíženým splněním důležitého úkolu soudní stolice, která právě na to má dohlížet?

Trestní řád

§ 8

(1) Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Kolik oznámení nasvědčujících tomu, že byl obecnou soudní stolicí spáchán trestný čin maření úkolu úřední osoby, již soudci Ústavního soudu doručili státním zástupcům či pomáhačům? Kolik návrhů na kárné žaloby na obecnou soudní stolici podali soudci Ústavního soudu? Na kolik obecných soudních stolic v důsledku toho dolehla odpovědnost za ignoraci nálezů Ústavního soudu, Ústavy ČR a porušování základních lidských práv?

Ani na jednu!

Soudci Ústavního soudu a obecná soudní stolice je jedna banda soudních stolic, které spolu prostě drží pospolu a vznikla tím mocenská složka, která má absolutní moc!

Za této situace jsou lidem volení a zákonodárnou mocí nadaní zástupci jen tajtrdlíci, kteří sice mohou uzákonit výši platů soudních stolic, ale pokud to nebude odpovídat nesoudným představám soudních stolic, tak takový zákon záhy skončí.

Už jen to, že se sebe soudní stolice dělají zvláštní skupinu občanů, kterých se problémy státu nijak netýkají a při prázdné státní pokladně se brání omezení platů, je hluboce nemravné! Navíc drtivá většina občanů vnímá jejich pracovní výsledky jako velmi špatné a to nejen podle jejich nemravných stolic (rozsudků), ale především podle rostoucích nákladů za odškodnění jejich obětí.

Za této situace se může zvýšení platu domáhat jedině absolutně nesoudný člověk.

Unikátní je rovněž argumentace soudních stolic, proč by v jejich případě nemělo dojít k omezení platů.

Jednak protože jiným „služebníkům státu“ bylo na rozdíl od nich přidáno. Tím jsou myšleni např. zdravotníci nebo hasiči. Ve svojí nadutosti si vůbec neuvědomují, ten zásadní rozdíl. Zatím co oni svými stolicemi lidem ničí životy, zdravotníci lidem životy zachraňují a to téměř neomylně, hasiči dokonce s nasazením vlastního života a to za méně jak třetinu platů soudních stolic.

Druhým „argumentem“ je, že kdejaký dosazený šmejd na úrovni náměstků ministrů bere ještě mnohem více než oni. To je opravu nehoráznost!

Na druhou stranu však zamlčují, že jejich plat se odvíjí právě z průměrného platu obou těchto skupin! Jinak řečeno, aby byl průměrný plat např. 25 000,- Kč, přičemž malá skupina pobírá až desetinásobek tohoto platu (250 000,- Kč náměstkové ministrů), musí mít nejméně dvě třetiny plat hluboce pod tímto průměrem. To je vcelku jednoduchá matematika.

S čím tedy chtějí soudní stolice srovnávat svoje platy? S dosazenými šmejdy, kteří berou nehorázné platy nebo s většinou, která za těžkou práci dostává směšnou odměnu?   

Nutno rovněž říct, že nezávislost soudních stolic není o penězích a je zase jen o lidech! Je tisíce „služebníků státu“, kteří pobírají velmi nízké platy a rozhodně si žádný úplatek za nějakou „službičku“ nevezmou. Na druhou stranu jsou zde soudní stolice, které si i přes svoje nadstandardní platy nějaký ten „úplateček“ klidně vezmou (Nagy, Kotek,…).

Adikia má jednoduché řešení. Dejme soudním stolicím třeba i 4 násobek „většinového“ platu (nikoliv průměrného ovlivněného nehoráznými platy šmejdů), ale za podmínky,

že za svoje rozhodnutí ponesou trestní a osobní plnou hmotnou odpovědnost, tak jako všichni ostatní občané!

Lékaři také rozhodují o lidských životech, mnohdy se musejí rozhodnut během několika minut, nemají žádný opravný prostředek a mají trestní odpovědnost. Proč by jí neměly mít i soudní stolice? Stejně tak se soudní stolice mohou pojistit proti škodě při výkonu zaměstnání.

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
čelnů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvčí

Mgr. Petra Hrubá

Cenzorka
Nejdříve řekněte, na co se chcete ministra zeptat, pro koho píšete a podle toho se rozhodnu, zda vás pustím na tiskovku.

Tiskovka jen pro patolízaly


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše