18.02.2018 09:57

Nevadí. Budeme se ptát stále dokola.

Ministerstvo zlovůle vedené hluchosleponěmým Pelikánem neodpovídá na jasně položené otázky (více ZDE), budeme ho tedy dotazy bombardovat ze všech stran a snad se jednoho dne dopracujeme k informacím, ze kterých bude možné spočítat, kolik musí daňoví poplatníci zaplatit za nejlepší zájem dítěte v České republice.

Dotaz č. 1

Ministerstvo spravedlnosti ČR
sekretariát tiskového odboru
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Vážená paní magistro Schejbalová,

žádám Vás o poskytnutí následujících informací:

1) Jaké jsou skutečné celkové průměrné náklady na jedno soudní řízení na I. stupni v otázce určení výživného pro děti do 18 let?

2) Jaké jsou skutečné celkové průměrné náklady na jedno soudní řízení na I. stupni v otázce určení výživného pro děti nad 18 let?

3) Jaké jsou skutečné celkové průměrné náklady na jedno soudní řízení ve II. stupni v otázce určení výživného pro děti do 18 let?

4) Jaké jsou skutečné celkové průměrné náklady na jedno soudní řízení ve II. stupni v otázce určení výživného pro děti nad 18 let?

5) Jaké jsou skutečné celkové průměrné náklady na práci státního zástupce u jednoho případu trestního stíhání pro trestný čin zanedbání povinné výživy v období, kdy si věc převezme od Police ČR až do zahájení trestního řízení před soudem?   

6) Jaké jsou skutečné celkové průměrné náklady na jedno trestní řízení na I. stupni u trestného činu zanedbání povinné výživy?

7) Jaké jsou skutečné celkové průměrné náklady na jedno trestní řízení na II. stupni u trestného činu zanedbání povinné výživy?

8) U všech uvedených otázek žádám alespoň o obecnou specifikaci, co všechno bylo do nákladů započítáno.

Luboš Meszner
člen Syndikátu novinářů ČR č.p.  12775
Příloha – průkaz novináře  

Dotaz č. 2

Ministerstvo spravedlnosti ČR
sekretariát tiskového odboru
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Vážená paní magistro Schejbalová,

žádám Vás o poskytnutí následujících informací:

1) Jaký je k dnešnímu dni počet všech soudců v České republice?

2) Je tento stav ideální nebo je potřeba ještě více soudců a kde?

3) Kolik soudců v tomto roce pravděpodobně odjede do důchodu a bude potřeba je nahradit?

4) Kolik soudců, kteří byli jmenováni do soudcovské funkce před listopadem 1989, je stále ještě ve funkci?

5) Skládali soudci, kteří byli jmenováni do soudcovské funkce před listopadem 1989, nový soudcovský slib nebo stále rozhodují pod slibem věrnosti Československé socialistické republice a věci socialismu?

Luboš Meszner
člen Syndikátu novinářů ČR č.p.  12775
Příloha – průkaz novináře

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Ministr zlovůle nemluví, 
nevidí ani neslyší. Pro
vyhledání 
potřebných 
informací tedy využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.

  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz