03.01.2018 13:14

Nevíte koho zvolit jako budoucího prezidenta?

Adikia zcela jistě ví, koho rozhodně jako budoucího prezidenta volit nebude. Je to současný prezident Miloš Zeman. Na rozdíl od jiných „politologů“ se Adikia nebude snižovat k obecným urážkám narážejícím na jeho „buranské“ vystupování na veřejnosti, ale uvede konkrétní důvody, proč je do dalšího funkčního období absolutně nevolitelný.

1)      Jako soudce Ústavního stolce navrhnul do druhého funkčního období svého kámoše Rychteského, který je podepsán pod tzv. přísudkovou vyhláškou (odměny advokátů), díky které zde dlouhá léta docházelo k nechutnému ožebračování účastníků řízení, kteří byli neúspěšní v soudním sporu. Ačkoliv se komouš Rychetský dušoval, že druhé funkční období už nedotáhne až do konce, funkce se stále drží jak lejno v podrážce pohorky. Přestože Ústavní stolec každý rok vydá celou řadu nálezů, kde je konstatováno porušení některého ze základních práv účastníka řízení, Rychetský jako předseda Ústavního stolce z toho odmítá vyvodit pro obecné stolice kárnou odpovědnost. Závazné nálezy Ústavního stolce jsou tak pro obecné stolice k smíchu a občané se musí složitě domáhat svých základních práv až u Ústavního stolce, přestože ten v obdobné věci již několikrát jasně rozhodl.

2)      Jako soudce Ústavního stolce opakovaně prosazoval komouše Sváčka, který dlouhá léta předsedal Městské stolici v Praze, ze které postupně vybudoval baštu bývalých komunistických soudců. Pověst mafiána Sváčka dohnala při volbě v Senátu, který jej s velkou ostudou opakovaně odmítl jmenovat.       

3)      Jako soudce Ústavního soudce navrhl nechvalně známého odpůrce jakýchkoliv pravidel pro výpočet výživného bývalého soudcovského odborového předáka Jirsu.

4)      Ačkoliv máme více soudních stolic jak Japonsko se 100 milióny obyvatel, každý čtvrt roku jmenuje další a další soudní stolice. Za svoje funkční období tak jmenoval několikanásobně více soudních stolic, jak všichni předchozí prezidenti dohromady. Tím však k potřebné změně justice nedochází, protože pod tlakem komunistických mazáků po několika měsících soudí stejně jako oni.

5)      Podporuje exekutorskou mafii, kdy podepsal neústavní novelu Exekučního řádu na zabavování řidičských průkazů „neplatičům“ výživného na zletilé „děti“.

6)      Za celé funkční období si nevšiml, že jsou zde hrubě porušována základní lidská práva plátců výživného, kterým je výživné vyměřováno jen podle momentální nálady soudních stolic a nedošlo mu to, aniž kdy obdržel Prohlášení charty práv výživou povinných rodičů 2017.

7)      Ignoruje platné zákony, zejména služební zákon, podle kterého už měl být dávno v důchodu.

8)      Poslední důvod je v obrazovém formátu na konci článku.

 

Ostatní kandidáti na prezidenta jsou v této oblasti velkou neznámou, proto jim byly zaslány otázky, které mohou ovlivnit vaše rozhodování.     

 

Vážený pane kandidáte na prezidenta České republiky

Všichni kandidáti na prezidenta ve svých vizích hovoří o podpoře rodin s dětmi.  Každé druhé manželství se však rozvádí a podle některých zdrojů až 45 procent rodičů řádně nehradí výživné. Nezanedbatelná část voličů jsou rodiče takto postižených dětí a nepochybně by rádi znali odpovědi na následující otázky. 

Kde podle vás vzniká nebo v čem spočívá problém s neplněním výživného a jak chcete tento problém řešit?

Jste pro zpřísnění trestního postihu za neplnění výživného, budete doporučovat především nepodmíněné tresty uvězněním, alternativní tresty nebo upřednostňuje vymáhání výživného občansko-právní cestou a jste pro zrušení trestného činu zanedbání povinné výživy?

Budete upřednostňovat vymáhání výživného prostřednictvím soukromých exekutorů nebo by měl výživné vymáhat stát (např. finanční úřady)? Jste pro ponechání současných nákladů na exekuční řízení (odměna advokáta oprávněného, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů exekutora) nebo pro razantní snížení těchto nákladů (např. jednotný poplatek) přenášených výhradně na povinného? Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)?

Souhlasíte s kontroverzním zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného? Má se toto opatření vztahovat i na neplatiče výživného zletilým dětem?

Souhlasíte s návrhem Zákona o náhradním výživném v současné podobě nebo budete prosazovat úplně jinou koncepci, která by nezatěžovala státní rozpočet a pomohla skutečně potřebným dětem?

Vaše odpovědí budou zveřejněny na webových stránkách zaměřených na problémy rodičů po rozvodu.

Luboš Meszner

Syndikát novinářů ČR ev. č. 12775

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz

ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE