11.10.2018 10:40

Odpověď na otevřený dopis poslankyni Richterové

Odpověď na otevřený dopis Pirátské poslankyni Richterové přišla téměř bezprostředně po jeho odeslání. Nepřišla však od poslankyně, ale od tiskové mluvčí europoslance Zdechovského, která se přihlásila k dramaturgii semináře a souhlasila se zveřejněním odůvodnění, proč byli jednotliví „odborníci“ vybráni.

Vážený pane Mesznere,

Dovolím si reagovat na Váš dopis, protože to byl pan europoslanec Zdechovský, oficiální spoluorganizátor semináře, kdo přišel s nápadem seminář k výživnému v PSP zorganizovat a jsem to já, kdo dával dohromady dramaturgii programu.

Naše motivace byla vyvolat diskuzi a právě se hlavně začít bavit o tom, co vlastně je příčinou toho, že dochází k neplacení, protože jen samotné zavedení zálohovaného výživného nepovažujeme za žádné systematické řešení, při současné podobě návrhu nám to navíc přijde až vyloženě absurdní – více se můžete dočíst např. zde: Státem placené alimenty jsou jen další nesmysl - https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=672576.

Teď projdu jednotlivé řečníky:

 1. Pan Zdechovský: jeho cílem je začít problematiku výživného systematicky řešit, zavést všude cochem jako nejlepší prevenci a seminářem upozornit na nejčastější chyby soudců při výpočtech. Celé to chápeme jako jeden z mnoha kroků, které je potřeba udělat, aby se v ČR zlepšil opatrovnický systém a omezila se diskriminace otců, která prostě je a ne malá.
 2. Paní Richterová: má zájem o diskuzi, protože už si vyslechla různé argumenty a sama přiznala, že současná podoba návrhu skutečně není jen 100% přínosná, její poznání chce šířit i na další poslance, proto pro seminář zajistila i záštitu celého sociálního výboru, který má v tomto případě klíčový význam
 3. Paní Maxová: výživné dlouhodobě řeší a je předsedkyní výboru pro PSP, je zpravodajkou návrhu – a protože ani ona současné podoby návrhů na ZV nepodpořila, nevím, kdo už by měl být víc kompetentní k tomu vyjádřit různá „pro a proti“; dále jsou v jednání další poslanci z výboru, např. paní Gajdůšková nebo někdo za KSČM, aby byly zastoupeni i jasní obhájci návrhu.
 4. Paní Rittichová (MSp): původním cílem bylo, aby prostě představila, co v těch návrzích je a jak je vše teď řešeno, protože se ty návrhy měnily a ti, co byli dříve pro, by mohli zjistit, že vlastně podporují něco, co už ani nechtějí. Teoretická část ale nakonec bude poměrně krátká, protože MSp problematiku samo aktivně řeší a je zde řada pozitivních změn, o kterých chtějí informovat
 5. Zástupci GŘ Úřadu práce: Úřad práce by měl být ten, kdo zálohované výživné bude vyplácet a zajišťuje vymáhání, jejich názor je pro celou diskuzi proto velmi důležitý, umí zhodnotit, kolik to celé bude stát, jak to budou zvládat a jak to může být v praxi úspěšné, přijde proto určitě paní Cibulková, ředitelka Odboru pro sociální věci, otazník je nad zástupcem právního oddělení, které přímo vymáhá, protože člověk, který k tomu normálně vystupuje, je po úrazu a ještě se neví, jestli to 26/10 zvládne nebo přeci jen pošlou někoho jiného
 6. Pan Beck, MPSV: tento člověk je autorem zákona o životním minimu a málokdo umí lépe popsat, jaké možnosti vlastně rodiče samoživitelé mají/ jak je už teď stát podporuje. Domluvila jsem se s ním i na konkrétních modelových případech, jak by se zálohované výživné projevilo v rozpočtu samoživitele (jestli si polepší nebo naopak přijdou o jiné dávky apod.).
 7. Paní Budková: pozvat zástupce samoživitelek byla jasně daná podmínka Sociálního výboru k tomu, aby semináři dali záštitu, jedná se o zprostředkování jejich pohledu, proto mají jen 10 minut
 8. Vasevyzivne + alimentydetem: zde se opět jedná předně o zprostředkování jejich zkušeností, proto 2x 10 minut, peníze vymáhají, s rodinami pracují, umí zhodnotit, co je reálné, jestli zálohované výživné nějak výrazněji pomůže apod. Navíc to bude info pro samotné samoživitelky, že tu tyto služby jsou, spousta jich to stále neví – soudě podle toho, jak se na nás vrhly po napsání toho výše uvedeného blogu; a opět platí, nevím, proč by se tyto subjekty neměly vyjadřovat k tématu, které přímo dělají a znají ho z praxe
 9. Paní Mindlová: aktivně řeší, jak by mělo být výživné správně počítáno a upozorňuje na chyby v jeho propočtech a na důsledky špatných rozhodnutí, což tam také bude prezentovat, navíc na svých stránkách vyzivne.com zprovoznila kalkulačku, kterou mohou využívat rodiče nebo i soudci, pokud si nejsou jistí, jak vše spočítat; vše je samozřejmě orientační, ale lepší něco, než dosavadní „nic“; od tohoto příspěvku si navíc slibujeme, že přítomní poslanci pochopí, že je nutné k adekvátním výpočtům výživného připravit odpovídající legislativu
 10. Paní Soukupová: na závěr přinese něco optimistického, ukáže, že ty věci mohou fungovat a jak to dělají i bez zálohovaného výživného
 11. Paní Nováková: bude jen 5min video, kde paní Nováková shrne, jak to vypadá se plošným zavádění cochemu v ČR

Ano, pozváni byli hlavně soudci (koho jiného už máme informovat o tom, jaké věci jsou při výpočtech výživného špatně a jak to jde dělat dobře?) a různí pracovníci SPOD (vedoucí sociálních odborů, preventisti, kurátoři, soudní znalci apod.). Před těmi opět opět chceme šířit myšlenku cochemu a celkově to jsou lidi, kteří vidí do případů, do skutečné situace v rodině (jestli je to s tím neplacením tak závažné, pomáhají s dávkami, hodnotí rodinu apod.).

Program je opravdu nabitý a ano, přímo do programu se nevešli otcové, což ale neznamená, že jsme je zcela opomněli a v diskuzi vůbec nebudou zastoupeni, a zrovna Vy to dobře víte. Když jste se mi ozval, jestli se můžete zúčastnit, hned jsem nadšeně souhlasila a potvrdila Vám registraci. I okamžitě otci, který je za neplacení výživného trestně stíhán. Extra domluven do diskuze i s krátkou PPT je také pan Rusý, ředitel LIBERI.

Z mého pohledu proto nemůže být řeč o tom, že nepůjde o otevřenou, demokratickou a vyváženou diskuzi – naopak jsme se pro ni snažili udělat maximum. I pan Zdechovský je ostatně zástupce otců, kteří si na těch soudech užili svoje, má přímou zkušenost s tím, že mu výživné bylo stanoveno podle obratu celé firmy a s těmito info se netají, dokonce jsem přímo na Vašich stránkách ADIKIA našla k tomu diskuzi.

Pokud bych mohla ještě nějak pomoci, dejte vědět, jinak počítám, že se uvidíme 26/10 a přispějete do diskuze s pohledem otců.

S přáním hezkého dne,
Jitka Fialová

(Tímto děkuji Tomášovi R. za uvedení kontaktu na europoslance Zdechovského v diskusi.)

Každý ať si udělá obrázek sám, přesto musím na několik věcí opakovaně reagovat.

Již samotná úvodní otázka semináře, zda je zálohované výživné dobré řešení nebo krok zpátky, je totální nesmysl, protože podle čl. 30 odst. 2 LZPS má každý, kdo je v hmotné nouzi, právo pomoc od státu.

Článek 30 LZPS

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.

Otázka tedy nezní tak, zda mají děti rozvedených rodičů právo na pomoc od státu, ale jak to udělat?!

A jsou jen dvě cesty jak to udělat. Buď přijmout populistický a nic neřešící zákon o zálohovaném výživném nebo vrátit rozvedené rodiče (otce) do kategorie občanů se základními lidskými právy.

Jsou zde tisíce rodin s dětmi, kde někdo z rodičů nepracuje, tudíž se ani nemůže řádně podílet na výživě dětí a těmto rodinám jsou bez skrupulí vypláceny štědré sociální dávky. Pak jsou zde občané druhé kategorie – převážně rozvedení otcové, kterým je bez ohledu na zaručenou svobodnou volbu povolání (čl. 26 odst. 1 LZPS) soudně určováno, kolik si musí vydělat, aby mohli řádně platit výživné. Stát takto zneužívá a prohlubuje nepřátelské vztahy mezi rozvádějícími (rozvedenými) rodiči, kdy je žene do boje o každou Korunu určenou dětem a vyhýbá se tak svojí povinnosti pomoci potřebným dětem, kdy téměř každá rozvádějící se rodina se propadne do oblasti sociální potřebnosti.

Ano, řešením je nepochybně Cochemský model. Kolik zde už bylo uspořádáno seminářů na toto téma a kam jsme se o té doby posunuli? Nikam, protože Cochemský model bez jasných pravidel pro určování výživného (Düsseldorfských tabulek výživného) je jen tlacháním o ničem! Zde je na místě připomenout Metodický pokyn pro určování výživného (silně okleštěné rakouské tabulky výživného) vydaný Ministerstvem zlovůle. Kolik soudních stolic se tím řídí? Naprosto žádná, protože tyto nadlidi vědí nejlépe, co je blaho dítěte. A stejné je to i s tím Cochemským modelem. Pokud tedy nevyjde Chocemský model v podobě zákona, budeme zde pořádat semináře o Cochemském modelu ještě dalších deset let a do soudní praxe to nikdy nepřijde.

Až do poslední chvíle jsem se snažil vyhnout se hodnocení práce paní Mindlové (Reverzní výživné), protože si hluboce vážím její snahy o sjednocení rozpolceného hnutí odporu proti tomuto zločinnému opatrovnickému systému. Svojí naprosto nesmyslnou Kalkulačkou výživného bohužel veškerou svojí práci totálně znehodnotila. Za situace, kdy soudní stolice naprosto ignorují Metodický pokyn pro vyměřování výživného vydaný Ministerstvem zlovůle a výživné určují jen podle svojí momentální nálady, snad jen blázen může myslet vážně, že si lze na nějaké kalkulačce spočítat výživné, které bude nakonec soudní stolicí určeno. Ve spolčenosti tím vyvolává dojem (viz. bod 9. odpovědi tiskové mluvčí), že snad je možné si v České republice výživné nějak spočítat. Tím zakrývá šílenou realitu soudní praxe a napomáhá tak udržet při životě protiústavní vyměřování výživného. A přesně takové neškodné aktivisty potřebuje zločinný systém, proto jsou zváni do diskusí a na semináře.

Při komunikaci s tiskovou mluvčí paní Fialovou rovněž zazněla určitá výhrada k zástupcům rozvedených otců, že se svým vystupováním vyloučili a nikdo s nimi proto nechce jednat. S tím lze naprosto souhlasit, zejména pokud jde o Unii otců nebo K213. Poslední „výkřiky“ Jirky Fialy jsou už skutečně za hranou. Jak by se ale chovali ti, kteří jejich vystupování tak ostře kritizují, kdyby jim někdo sebral děti, nutil je vykonávat nucené práce, zavíral je do kriminálu, ekonomicky a psychicky je likvidoval? Nejspíše by ani nebyli tak brutální ve svých písemných či ústních projevech, ale rovnou by stříleli. V neposlední řadě zde máme také onu slavnou demokracii a i naprostý blb tak má právo říci svůj názor.    

Dále se již k semináři a jednotlivým účastníkům nebudu vyjadřovat a nějaké to „střelivo“ si ponechám na seminář, tedy pokud se tam po mojí kritice vůbec dostanu a budu připuštěn ke slovu.

Luboš Meszner      

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSATVUJE

ministr nespravedlnosti vylosovaný přes noc z klobouku

SIMSALA BIM

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘESDATVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A

PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE 
a nejen to