03.01.2018 13:46

Odpovědi kandidátů na prezidenta

Všichni kandidáti na prezidenta ve svých vizích hovoří o podpoře rodin s dětmi, ale zcela se vyhýbají otázce vyměřování a vymáhání výživného. Adikia je proto požádala, aby se k tomu problému vyjádřili a čtenáři si tak mohli utvořit vlastní názor na jednotlivé kandidáty.

Kde podle vás vzniká nebo v čem spočívá problém s neplněním výživného a jak chcete tento problém řešit?

Jste pro zpřísnění trestního postihu za neplnění výživného, budete doporučovat především nepodmíněné tresty uvězněním, alternativní tresty nebo upřednostňuje vymáhání výživného občansko-právní cestou a jste pro zrušení trestného činu zanedbání povinné výživy?

Budete upřednostňovat vymáhání výživného prostřednictvím soukromých exekutorů nebo by měl výživné vymáhat stát (např. finanční úřady)? Jste pro ponechání současných nákladů na exekuční řízení (odměna advokáta oprávněného, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů exekutora) nebo pro razantní snížení těchto nákladů (např. jednotný poplatek) přenášených výhradně na povinného? Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)?

Souhlasíte s kontroverzním zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného? Má se toto opatření vztahovat i na neplatiče výživného zletilým dětem?

Souhlasíte s návrhem Zákona o náhradním výživném v současné podobě nebo budete prosazovat úplně jinou koncepci, která by nezatěžovala státní rozpočet a pomohla skutečně potřebným dětem?

 

1 - Ing. Mirek Topolánek

2 - Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

 3 - Mgr. Pavel Fischer

4 - RNDr. Jiří Hynek

5 - Mgr. Petr Hannig

6 - Ing. Vratislav Lulhánek, Dr.h. c.

7 - Ing. Miloš Zeman

Tento kandidát nebyl osloven, protože je absolutně nevolitelný!

Více ZDE

8 - MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph. D.

9 - prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz