06.01.2013 15:23

Okamurovo procitnutí

Po odmítnutí Okamurova návrhu na odložení termínu přímé volby prezidenta si skutečně jen hlupák může myslet, že naše Ústavní stolice je pojistkou práva bez ohledu na politickou situaci. Kuní ksicht Fišer je pro vládnoucí garnituru jasným favoritem a další protahování všelidové hry na svobodnou přímou volbu prezidenta by mohlo odhalit jeho pravou kuní tvář a zamíchat tak již dávno rozdané karty.

Po přímém přenosu Okamurova vyjádření k rozhodnutí Ústavní stolice se v bulvárních médiích objevily jen některé jeho části. Na Adikii se můžete podívat na celé nezkrácené vyjádření. Okamura jako vždy bez okolků nazýval věci pravými jmény a závěr vyjádření je zdrcující.

„Možnost dovolat se práva u běžného člověka je v České republice velmi těžké, spíše však nemožné.“

Katastrofální stav naší justice je před občany zakrýván fanatickými výkřiky o její nezávislosti a personálně čestných lidech, byť její páteř tvoří oportunisté slibující věrnost bránit právní řád zločineckého komunistického systému.

§ 42

Slib

"Slibuji, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu, že se budu řídit Ústavou i ostatními zákony a vykládat je v souladu se socialistickým právním vědomím."

Více zde Najdi si svého oportunistu soudce komunistu

 I. ÚS 517/10

Hodnotový systém členů KSČ byl často odchylný od hodnotového systému moderního demokratického právního státu, a to z povahy věci stále může ovlivňovat rozhodnutí jednotlivých soudců členů KSČ.

Okamura je ukázkovým příkladem, jak trpké je pak poznání skutečného stavu naší justice. I tak je stále naivní, když vyslovil myšlenku, že zákon o přímé volbě prezidenta stačilo okopírovat podle již osvědčeného rakouského modelu a žádný problém by nevznikl. Hluboce se mýlí!

Bývalá ministryně zlovůle Kovářová k nám před několika lety přenášela osvědčený rakouský model vyměřování výživného, ale někde před hraniční čárou k němu ztratila prováděcí předpis. Bylo poněkud trapné si od rakouské strany vyžádat nový a tak utvořila expertní skupinu složenou výhradě z vrcholných nositelek femonacistických myšlenek oddělování dětí od otců (bývalé komunistky soudní stolice Nové a děkanky Hrušákové). Hrubá koncepce pak ještě prošla připomínkovým řízením u opatrovnické soudní stolice. Křížením (post)komunistického rodinného práva s právem vyspělého právního státu logicky vznikl naprosto nepoužitelný paskvil s názvem Metodický pokyn na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného.pdf (191,6 kB), kterým se soudní stolice vůbec neřídí s trapným vysvětlením, že jde „jen“ o metodický pokyn, přestože (jak už ze samotného názvu vyplývá) naplňuje základní princip právního státu – jednotné rozhodování soudních stolic a vyloučení libovůle.

—————

Zpět


 


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše