05.01.2014 22:49

Osel roku 2013 – pokračování PŘÍBĚHU

Známý glosátor podivných soudcovských rozhodnutí (přesněji tedy -  stolic soudních stolic) pan Pecina na svých stránkách pravidelně vyhlašuje autora největší stolice za osla měsíce.  V měsíci prosinec 2013 se oslem měsíce staly hned tři soudní stolice najednou.

Chvála advokátské žvanivosti aneb Osel měsíce prosince k NSS

Jen málokdy se mi stalo, abych cenu Osel měsíce uděloval s takovým gustem a s tak velkou mírou jistoty, že laureáty jsou skuteční a stoprocentní pitomci v talárech. Soudci Nejvyššího správního soudu Dagmar Nygrínová, Jiří Palla a Aleš Roztočil splnili kriteria nutná ke vstupu do elitního klubu Oslů s vlajícími prapory.

Posuďte sami: V rozsudku č. j. 4 As 116/2013-63 nejenže nepochopili, k čemu slouží ustanovení § 16 odst. 4 InfZ, ale správní žalobu, která rekapituluje průběh řízení, vysvětluje, že právně zcela identickou situaci vyřešil NSS už ve svém předchozím rozhodnutí (které přesně označuje), a uvádí, že by bylo neúčelné argumentovat podrobněji, odmítli jako příliš stručnou a doporučili krajskému soudu, aby žalobkyni nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť její práva a oprávněné zájmy nebyly v řízení advokátem řádně chráněny (§ 19).

Přeloženo do srozumitelného jazyka, advokát není od toho, aby soudu stručně a srozumitelně vysvětlil, o co jeho klientovi jde a z jakých skutkových a právních východisek to dovozuje, ale jeho úkolem je žvanit – čím květnatěji a rozsáhleji, tím lépe. Dobrým advokátem je podle shora zmíněných jurisprudentů ten jedinec, který dokáže to, co lze přesně a jasně vyjádřit ve dvou odstavcích, rozepsat na pět stran.

Laureátům blahopřeji a děkuji jim – vskutku, něco tak hlubinně, imanentně dementního jako jejich rozsudek jsem nečetl roky! – a pro své čtenáře vyhlašuji předvánoční soutěž O žvanivého slimejše; vítězem se stane ten z vás, který dokáže §§ 5–6 žaloby rozepsat nejoriginálnějším a zároveň ne zjevně irelevantním způsobem tak, aby bylo intelektuální libido soudců Nygrínové, Pally a Roztočila uspokojeno. Biblické a talmudické odkazy jsou vítány, a rozhodně by neuškodil krátký exkurs do způsobu, jak byly podobné žádosti o informace řešeny ve starověkém Egyptě, jak by s nimi naložili podle islámského práva a jaké konotace má podaná žádost o informace v kontextu nejnovější judikatury Evropského soudního dvora.

Zdroj Paragraphos Chvála advokátské žvanivosti aneb Osel měsíce prosince k NSS

Díky deset let po rozvodu pokračujícím sporům s bývalou manželkou Monikou Mesznerovou a holomkem Petrem Mesznerem už jsem byl donucen se ponořit do řady vskutku nechutných stolic soudních stolic. Po takto bohatých zkušenostech s morálním lidským odpadem v talárech mě už pochopitelně takové „drobnosti“, jako v případě popisovaném panem Pecinou, nijak nepřekvapují. Stále mě však vyvádí z míry, když platově mnohonásobně nadhodnocená soudní stolice vykonává svoji funkci naprosto ledabyle. Příklady najdete na straně BÍDNÝ SOUDCE.

Oslem roku 2013 se stává soudní stolice Obvodní stolice pro Prahu 4 Mgr. Ivana Jarešová.

O tento titul zdatně usilovala už v  řízení, kde posuzovala nemravné chování mého holomka Petra Mesznera, když konstatovala, že

 „zasílání přání rodičům k svátku či narozeninám je v dnešní době už přežitek“.

Podobné nemravnosti pak uvedla i do svojí písemné stolice, což skončilo mým úrazem páteře, kdy ponořením do jejích výkalů se mi zvedl žaludek, a při prudkém náhlém předklonu se mi zablokovala páteř. To se však ještě stále nevymyká obvyklé nemravnosti lidského dobytka v talárech.

Soudní stolice Mgr. Jarešová v roce 2013 také vedla řízení o obnově řízení, kdy v prvotním řízení ignorovala judikaturu Nejvyšší stolice a samostatně projednala vzájemné pohledávky mezi manželi vzniklé po rozvodu, ačkoliv měly být vypořádány v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů (více zde Nesprávný postup při vypořádání SJM). Nutno říct, že chybného postupu se dopustila i soudní stolice JUDr. Rybářová, která vedla řízení o vypořádání SJM a s dalšími vzájemnými pohledávkami nás odkázala na jiné samostatné řízení.

Je přinejmenším podivné, že o obnově řízení rozhoduje soudní stolice, která se v prvotním řízení dopustila nějaké chyby. Asi by to nemusel být problém, nesměl by však o věci rozhodovat mravní lidský odpad. Zde musím přiznat, že jsem udělal chybu, kdy správně jsem měl podat žalobu pro zmatečnost. Tuto chybu jsem však napravil podrobným popisem celé věci při ústním jednání, kdy povinností soudu je posuzovat úkony účastníků řízení podle obsahu, byť jsou nesprávně označeny, zejména za situace, kdy jsem ve věci nebyl zastupován advokátem. Moji žádost o přidělení advokáta soudní stolice Mgr. Jarešová pochopitelně odmítla.

Občanský soudní řád

Úkony účastníků

§ 41

(1) Účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu.

(2) Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Mravní lidský odpad v talárech svoje pochybení zásadně nepřipouští (případně jde pouze o „jiný právní názor“). Jistě tedy nikoho nepřekvapí, že soudní stolice Mgr. Jarešová zneužila nesprávně označeného návrhu a žalobou přehnaně formalistickým odůvodněním zamítla. Přestože jsem dle její zlovůle nepotřeboval být ve věci zastoupen advokátem, novému „rodinnému advokátovi“ žalované strany přisoudila náhradu nákladů řízení, byť podvodník advokát Mgr. Eduard Beneš ústní jednání prospal. Ačkoliv to odporuje ustálené judikatuře Ústavního stolce o opodstatněných nákladech řízení, ani na tom by ještě nebylo nic překvapivého. Neskutečně debilní je však výpočtu nákladů řízení, který soudní stolice Mgr. Jarešová převzala ze závěrečného návrhu podvodníka advokáta Mgr. Eduarda Beneše.

Pro rozhodnutí o nákladech řízení není podstatné, kdy podvodník advokát Mgr. Beneš prováděl nějaké úkony a jaká v té době byla dle vyhlášky jeho odměna. Především nemůže být základem výpočtu celková výše vzájemných pohledávek, protože ta není předmětem řízení o přípustnosti obnovy řízení. Navíc je celková výše pohledávek pokaždé jiná. Jednou z punkta 83 175,- Kč a podruhé z punkta 78 925, 50 Kč, ačkoliv jde stále o tu samou „hodnotu sporu“.

Advokátní tarif  - vyhláška č. 177/1996 Sb.

§ 9

(1) Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi a není-li dále stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu částka 10 000 Kč.

Odměna za jeden úkon právní služby tak činí pouze 1 500,- Kč a nikoliv 4 460,- Kč!

Proti stolici soudní stolice Mgr. Jarešové jsem se pochopitelně odvolal. Řádně v termínu nejdříve blanketně, protože nemám na práci jen vyvracet její nesmysly, a o něco později v plném rozsahu. Po několika dnech však přišla stolice, že se odvolání odmítá, protože bylo podáno opožděně, kdy jako datum podání odvolání mělo být až datum druhého „doplněného“ odvolání.

Je to jen taková „drobnost“, ale ani jeden z nás nejsme trvale hlášeni na adrese Novodvorská 406. Tento údaj převzala soudní stolice Mgr. Jarešová ze svojí původní stolice těsně po našem rozvodu, ačkoliv jsem v návrhu na obnovu řízení uvedl aktuální trvalé bydliště obou účastníků řízení.

Protože rozhodně nesdílím názor fanatického náměstka ministerstva zlovůle Voláka, že jsou všechny soudní stolice čestní lidé, nejdříve jsem se lekl, že jsem udělal velkou chybu, když jsem spolu s prvním blanketním odvoláním vložil do jedné obálky ještě další podání ke stejné věci a otevřel tím prostor pro „ztrátu“ odvolání. Podle váhy na poštovní průvodce sice bylo prokazatelné, že v obálce byly dva listy papíru, to však ještě nedokazuje, že obsahovala dvě různá podání.

Doporučení Adikie

Ačkoliv je to značně nehospodárné, pokud se chcete vyhnout stejnému problému, nikdy nepodávejte v jedné obálce dvě různá podání, byť se vztahují ke stejné věci!

Hned jsem tedy utíkal nahlédnout do spisu, který k mému naprostému údivu obsahoval řádně zaevidované prvotní včasné blanketní odvolání.  

Je zcela nepochybné, že se soudní stolice Mgr. Jarešová odmítnutím odvolání snažila zabránit projednání věci odvolací stolicí, a tím mě poškodit a pro podvodníka advokáta Mgr. Beneše zajistit neoprávněný prospěch. Chápete však tu neskonalou drzost, s jakou to provedla?!

Pro titul Osel roku 2013 by uvedené skutečnosti už bohatě stačily, ale tím to pochopitelně ještě nekončí. Spolu s odmítnutím odvolání mi ve stejné obálce od soudní stolice Mgr. Jarešové přišla ještě jedna stolice.

V jeden den odmítnout odvolání, zároveň nepřiznat osvobození od poplatku a vyzvat mě k zaplacení stoličního poplatku za odvolání, obojí pak vložit do jedné obálky, je skutečně vrcholem debility.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.  


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně nejlepší 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše