09.03.2016 12:37

Otevřený dopis Okamurovi

Vážený pane poslanče,

od samého počátku vaší politické kariéry jsem byl pro vaše názory vaším příznivcem. Agitoval jsem pro vás nejen v mojí rodině, u mých přátel, ale i na internetových stránkách Adikia.cz určených pro rozvedené otce. Osobní účastí vás také pravidelně podporuji na demonstracích proti této vládě, imigrantům a Evropské unii. Ačkoliv jsem nikdy neměl zájem se nějak více politicky angažovat, dokonce jsem uvažoval o vstupu do vašeho hnutí.

Postupem doby se však z vašeho programu nějak vytratila přímá volba a odvolatelnost soudců, ačkoliv sám máte s naší justicí nedobré zkušenosti (viz. soudce Šimíček), což byl pro mě a většinu rozvedených otců naprosto klíčový bod.  Také jste se zasazoval o ukončení ožebračování lidí exekutorsko-advokátní mafií. I to je pro rozvedené otce zcela zásadní věc.  

Minulý týden v Poslanecké sněmovně probíhalo první čtení novely Exekučního řádu, kterou se má rozšířit zabavování řidičských průkazů neplatičům výživného až do 26 let jejich dětí. Jde o návrh podivného seskupení poslanců KSČM, ČSSD a hnutí ANO v čele s esenbáckou mlátičkou poslancem Ondráčkem.

V důvodové zprávě je uvedeno, že navrhovaná novela Exekučního řádu je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Podle čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod však musí být při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod šetřeno jejich podstaty a smyslu, a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům.  Ačkoliv je neplacení výživného veskrze negativní společenský jev, jakého závažného přestupku proti pravidlům silničního provozu se tím neplatič výživného dopustil? Jak bude postupováno proti neplatičům výživného, kteří řidičský průkaz nemají? Bude jim zabavována tramvajenka nebo rybářský lístek?

V důvodové zprávě je rovněž uvedeno, že se zabavování řidičských průkazů osvědčilo. To však tvrdí Exekutorská komora, jejíž členové jsou na zabavování řidičských průkazů hmotně zainteresováni.  Pokud by to byla pravda, pak by současná vláda nemusela prosazovat zákon o náhradním výživném. Podle zásady subsidiarity trestní represe obsažené v Trestním zákoníku, by trestněprávnímu řešení věci mělo předcházet neúspěšné vymožení práva civilní cestou, v daném případě tedy až po neúspěšném vymožení dlužného výživného soudním exekutorem. Přestože je zabavování řidičských průkazů údajně úspěšné, celosvětově raritní trestný čin zanedbání povinné výživy je jedním z nejčastěji spáchaných trestných činů. Ani zpřísnění trestného činu zanedbání povinné výživy tedy neplacení výživného nijak pozitivně neovlivnilo. Jediným výsledkem je, že máme přeplněné kriminály pro společnost nijak nebezpečnými neplatiči výživného, přičemž za jednoho uvězněného neplatiče vydáváme ze státního rozpočtu 30 000 Kč měsíčně a potřebné děti nedostanou ani korunu. Při zrušení trestného činu zanedbání povinné výživy by stát mohl potřebným dětem vyplácet průměrné výživné 3 000 Kč a ještě bychom ušetřili stovky miliónů ze státního rozpočtu.

Předpokládám, že znáte vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb. o odměnách a náhradě hotových výdajů soudního exekutora. Při exekuci řidičského průkazu je odměna exekutora odvozena od dlužné částky a nikoliv z ceny zabaveného řidičského průkazu. Soudní exekutor si také účtuje paušální hotové výdaje řádu několik tisíc korun, když jeho skutečné výdaje jsou v tomto případě téměř nulové (jeden doporučený dopis dlužníkovi). Tím se však do značné míry sníží schopnost rodiče se dále podílet na výživě dítěte.  

V důvodové zprávě je uvedeno, že se má jednat o podporu studentů středních a vysokých škol, přičemž právě tato skupina dětí je nejvíce ohrožena nezaměstnaností, Ministerstvo práce a sociálních věcí pro tyto obtížně zaměstnatelné děti vytváří speciální programy a na druhou stranu je zde zoufalý nedostatek řemeslníků. Novela Exekučního řádu tedy zjevně odporuje skutečnému stavu na trhu práce. Neměly by být tyto děti spíše vedeny k větší ekonomické samostatnosti a nezávislosti na rodičích, aby se naučily, že „bez poctivé práce nejsou koláče“?

V neposlední řadě je přinejmenším podivné hovořit o věkové skupině 18 – 26 let jako o dětech, zejména když se po nedávné vraždě dívky nezletilým vrahem otevřela diskuse na snížení trestní odpovědnosti, když již 15-ti leté děti nejsou trestně právně chráněny před pohlavním zneužíváním, mohou mezi sebou bohapustě souložit a stát se z těchto dětí rodiče, a stejné děti pak podle silničního zákona mohou od 21 let řídit autobus nebo kamion.  

Nikoho asi nepřekvapilo, že pro tento návrh také hlasovali zrádci původního hnutí Úsvit. Jako váš volič jsem vám však k takovému hanebnému hlasování nedal mandát! V rodině, mezi přáteli a rozvedenými otci jste tím ze mě udělal idiota, proto očekávám, že se za svoje hanebné hlasování ve prospěch exekutorské mafie veřejně omluvíte. Uvědomte si prosím, že každý rok se rozvádí asi třicet tisíc rodin a pro většinu těchto rozvedených otců se tímto neuváženým hlasováním stala SPD nevolitelnou (viz. reakce v diskusi na mých stránkách).

Pokud budete mít skutečně zájem na odstarnění veskrze negativního jevu neplacení výživného, oprostěte se od těchto populistických řešení a zamyslete se, kde jsou kořeny tohoto problému. Inspirací vám může být moje přednáška v Poslanecké sněmovně na toto téma v loňském roce, kterou najdete zde:

https://www.adikia.cz/news/prednaska-adikie-na-seminari-o-vyzivnem/

Luboš Meszner  

 

—————

Zpět
PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE 
a nejen to


ADIKIA PODPORUJE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE