12.06.2018 18:43

Otisky se skutečně otiskly

Pořad Otisky doby na téma výživné probudil další rozvedené otce k aktivitě. Jen tak dál pánové! Hned je ten svět krásnější, když bojujete za svoje základní lidská práva, za svoje děti a nenecháváte si stále někým kálet na hlavu.

Reakce na mediální vystoupení v ČT

Vážený pane europoslanče,

se zájmem jsem zhlédl záznam pořadu o alimentech v ČT. Musím říci, že mě až pobavila míra pokrytectví a neznalosti takzvaného pravicového liberálního politika, který s vážnou tváří bojuje za systém, který je založený na socialistické představě, že stát může prostřednictvím takzvaného nezávislého soudu libovolně přesunovat majetek mezi osobami. Politika a předsedy strany, který neví, že existuje sjednocující judikatura NS ČR Cpjn 204/2012 k alimentům, která ovšem ignoruje platnou Ústavu a LZPS a která naopak vychází z Ústavy z roku 1960 a nálezů NS ČSSR z let 1968 a 1969.

Pokuste se zamyslet, nad tím, zda může toto vaše socialistické "poručíme větru dešti" založené na postkomunistické represi vůbec fungovat. Až se zase budete s paní Pekařovou zamýšlet nad tím, proč se preference vaší politické strany pohybují tam, kde se pohybují, vzpomeňte si, že lidi zajímají spíše praktické a fungující kroky a koblihy, než ideologické bláboly založené nadto paradoxně na ideologii dob minulých. Opravdu trváte na tom, že jste předsedou pravicové a liberální strany?

Zdraví,

Tomáš Olejár

 

Vážená paní Voldánová, vážený realizační týme,

Blahopřeji. Opět jste velkým dílem přispěli k hlasu oficiální propagandy a zamlžování podstaty problému výživného. Vyživovací povinnost nemá v ČR vůbec nic společného s výživou, ale stává se pouze nestydatým podílem na majetku povinného v duchu socialistické představy, že stát může prostřednictvím takzvaných nezávislých soudů libovolně přesouvat majetky mezi osobami. A je opravdu absurdní, že tuto postkomunistickou zlodějinu, která si nezadá se svinstvem let padesátých a založené na neúctě soudní moc k základním majetkovým právům, pomohl implementovat a nyní u Vás obhajuje takzvaný pravicový liberální politik, viz dále.

Před nedávnou dobou zazněl ve vašem pořadu o exekucích názor, že problém exekucí je zejména v tom, že si „zainteresovaní“ sami pro sebe nastavili podmínky. Ptejte se, jak se do NOZ dostala ona nestydatá postsocialistická úprava o ekvivalenci životní úrovně a potencionalitě příjmů, které umožňují přiznat výživné z fiktivního majetku, fiktivních příjmů a to ještě za 3 roky od podání návrhu zpětně. Zjistíte, že tou úpravou stojí takzvaní odborníci z řad soudců a právních teoretiků, kteří dnes někteří za zásluhy sedí na Ústavním soudu ČR. A paní senátorka Baudyšová! Pan Pospíšil je jen takový chlapeček, který dostal od starších kamarádů do ruky zápalky, aby si s nimi šel hrát do stohu… Celý spor o výživném je pouze kompetenční a vyjadřuje pouze snahu moci soudní udržet ve svých rukou neústavní a libovolné rozhodování o výživném v současném postkomunistickém duchu:

 https://youtu.be/0UT3PYsM4Yk

(Pozn. Adikie - Odkaz na vyjádření bývalého předsedy Unie soudců, dnes soudce Ústavního stolce Jirsu, že se nechce dožít toho, aby soudní stolice při vyměřování výživného vyplňovala nějaké tabulky výživného. To si pusťte, to nelze neslyšet!)

Věřte, že v právním státě nemůže žádný soud, ani ten ústavní určovat meze základních práv, viz dále.

Celý systém „funguje“ pouze za předpokladu systematického odepření základních práv a svobod povinných osob a osoby vězněné podle § 196 t.z. jsou toliko oběti absence deklarovaného právního státu, neboť jsou trestány za neplnění povinnosti, která jim nebyla stanovena podle pravidel daných Listinou základních práv a svobod. Povinnosti mohou být podle čl. 4 LZPS stanoveny pouze při zachování základních práv a svobod, jejichž meze mohou být určeny pouze zákonem tak, že platí pro všechny případy stejně. Zkuste se zamyslet, který zákon určuje meze svobodného nakládání s majetkem, který zákon určuje meze práva na svobodnou volbu povolání a který zákon omezuje zákaz nucených prací? Dokonce Úmluva o právech dítěte ukládá státům v čl. 3 odst. 2 brát ohled na práva a povinnosti rodičů.

Nevím, zda to pochopíte, ale takovému člověku, kterému bylo vyměřeno výživné z fiktivních příjmů, z fiktivního majetku a ještě 3 roky zpětně, nezbývá nic jiného než se tím „neplatičem“ stát. A dovoluji si připomenout, že stejným způsobem stanovenými povinnými dávkami byli v padesátých letech minulého století likvidováni soukromí zemědělci! Naopak v Rakousku nebo SRN je tabulkové výživné závazné a lze jej zvýšit výjimečně. Takzvané luxusní výživné v Rakousku ve výši dvojnásobku běžného výživného může být přiznáno pouze výjimečně a s ohledem výchovný rozměr takového rozhodnutí. Ve Velké Británii se výživné vypočítává pevnou kalkulací z týdenního čistého příjmu. Jinými slovy, srovnávat české tabulky s těmi zahraničními je ze strany pana Pospíšila obyčejná demagogie a pokrytectví.

Stejná nepravda je pak tvrzení o absenci sjednocující judikatury Nejvyššího soudu ČR. Taková aktuální judikatura totiž existuje pod číslem Cpjn 204/2012, která však sjednocuje soudní rozhodnutí nikoliv s LZPS, ale s rozhodnutími Nejvyššího soudu ČSSR z roku 1968 a 1969. Ano, Nejvyšší soud ČR odpírá základní práva povinných osob na základě judikatury komunistického soudu z roku 1968 a 1969 a de facto tedy na základě Ústavy z roku 1960!

Závěrem chci konstatovat, že Česká televize opravdu nepřispěje k řešení tohoto problému zamlžováním hlavního důvodu neplacení alimentů, tj. jejich stanovení a už vůbec ne, pokud budete do diskusí na toto téma zvát pokrytecké politiky a zástupce jedné z (ne)ziskovek, které se  státní podporou na tomto segmentu státem organizovaného trhu s dluhy dobře živí. Vím, že pravda a podstata masová média obvykle nezajímají, nicméně si Vaší pozornosti dovoluji nabídnout Chartu práv výživou povinných osob 2017, která detailně popisuje podstatu problému s přiznáváním vyživovací povinnosti, kterou jsme předložili orgánům veřejné moci ČR a Evropské unie:

Prohlášení charty práv výživou povinných rodičů 2017

Děkuji,

V úctě zdraví,

Tomáš Olejár, spoluautor a signatář Charty práv výživou povinných rodičů 2017

                            

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Ministr zlovůle nemluví, 
nevidí ani neslyší. Pro
vyhledání 
potřebných 
informací tedy využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.

  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz

PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE 
a nejen to