07.12.2013 15:22

Pohoršená matka Samková

Většina čtenářů Adikie nejspíše nesleduje moderní hudební scénu a tak nám pochopitelně uniklo, že se jakýsi raper s „uměleckým“ jménem Řezník přihlásil do soutěže Hvězda internetu, která byla jednou z kategorií Českého slavíka Mattoni a do níž hlasovali lidi po internetu. Řezník díky masivní podpoře své fanouškovské základny skončil na prvním místě. Pořadatelé ho ale navzdory drtivému vedení z ankety vyškrtli. Oficiálně kvůli tomu, že jeho tvorba je v rozporu s právním řádem ČR. Více zde "Drž hubu, ty svině, do kouta lehni..."

Snaha o cenzuru písniček či videoklipů zde byla již několikrát. Jistě si pamatujete na zákaz písničky „Láska je láska“ od Lucie Bílé, propagující homosexuální deviaci nebo písničky „Medvídek“ od skupiny Lucie, neboť prý nabádala k užívání drog. Jediným výsledkem zákazu však byla široká reklama a v důsledku toho se z jinak průměrných písniček staly „kultovní“ hity.

Advokátka Samková se dlouhá léta prezentovala jako osoba, která vnímá katastrofální stav naší justice a v důsledku toho také nerovné postavení otců po rozvodu. Mnohým rozvedeným otcům byla velkou oporou v jejich nelehkých situacích. Jako zkušená advokátka si je nepochybně vědoma, že domácí násilí se ani zdaleka netýká pouze žen a často jsou oběťmi domácího násilí také muži (zde však pochopitelně nejde o násilí fyzické, ale psychické). Ve většině případů jde o průvodní jev rozvodového sporu účelově vedený snahou očernit otce a získat tak neoprávněnou výhodu při rozhodování o svěření dítěte do péče. O to více je šokující její nová aktivita, kdy podala trestní oznámení na rapera Řezníka. Podle jejího názoru svým videoklipem naplnil známky snad drtivé většiny trestních skutků popsaných Trestním zákoníkem. Pokud se však nejedná o dětskou pornografii, lze si skutečně jen velmi obtížně představit, že by videoklipem někdo porušoval Trestní zákoník.

„Umělec“ Řezník rozpoutává nenávist. Podávám na něj trestní oznámení

Rozhodla jsem se, že nejen jako právnička, ale také jako matka 15ti leté dcery vypracuji a podám trestní oznámení na tak zvaného umělce, který si říká "Řezník". Jeho videoklip "Ta holka v mym sklepě" je přímým návodem k páchání trestné činnosti a její schvalování. Zejména vizuální složkou tzv. "autor" se dle mého názoru dopouští trestných činů § 364 - podněcování k trestnému činu §365 schvalování trestného činu a to ve vztahu k tr. činům §352 - násilí proti skupině obyvatelstva a jednotlivci § 353 - nebezpečné vyhrožování § 354 - nebezpečné pronásledování §356 - podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod - zde vůči ženám. § 185 - znásilnění § 186 - sexuální nátlak § 149 - mučení a jiné nelidské a kruté zacházení § 145 - těžké ublížení na zdraví

Je všeobecně známo, že "umělci" podobného ražení jako je "Řezník" mají bezprostřední vliv na mládež, na její vnímání hodnot a na to, co je a co není standardem. Jednání "Řezníka" ukazuje, co on sám za standard považuje, s čím se osobně ztotožňuje a tím vybízí i ostatní mladé lidi k akceptaci takového jednání.

Upozorňuji, že i tak dochází čas od času k tomu, že skutečně k obdobným krutě násilným činům dojde, a to dokonce z obdobných pohnutek, jaké jsou líčeny coby "standard" ve videoklipu. To byl také na příklad brutálně zavražděné Petry Vondrákové z Jihlavy, ke které došlo v červenci 2013.

Tak zvané "dílo" tak zvaného "umělce" Řezníka znevažuje tragedii Petry a podobných zneužívaných dívek, znevažuje status ženy a rozpoutává nenávist mezi muži a ženami.

Pakliže je poukazováno na "svobodu slova", případně "uměleckého vyjadřování", zastánci takovéhoto názoru se krutě mýlí, neboť svoboda slova končí tam, kde začíná svoboda a důstojnost druhého člověka. Tuto hranici "Řezník" ani vzdáleně nerespektuje.

Doufám, že k mému trestnímu oznámení se přidají i další ženy, kterým není lhostejný osud jejich dcer a zejména další ženské organizace.

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

Zdroj Parlamentní listy „Umělec“ Řezník rozpoutává nenávist.

Ať už se ve videoklipu odehrává cokoliv, co hrubě ohrožuje mravní vývoj dětí, je zejména v případě advokátky navenek deklarující rovnost pohlaví rodičů přinejmenším podivné, že vybízí další ženy a ženské organizace k podání trestního oznámení a se stejnou výzvou se neobrátila na otcovské organizace, které pochopitelně rovněž mají zájem na zdravém morálním vývoji dětí. 

Je tedy zcela nepochybné, že videoklip se dotkl jemnocitu advokátky Samkové především z důvodu zobrazovaného týrání ženy. Průměrně inteligentnímu člověku však musí být naprosto jasné, že vše jsou jen filmové triky a v průběhu natáčení k žádné brutalitě nedošlo. Pro méně chápavé jedince je to raději uvedeno v titulku na začátku videoklipu.

Jestliže lze sehranou scénu považovat za naplnění znaků nějakého trestného činu, jaký je potom rozdíl mezi videoklipem, který zobrazuje násilí na ženě a videoklipem, který podněcuje k násilí na mužích?

Je možné, že advokátka Samková tento videoklip doposud neviděla. Pokud však měří všem stejným metrem, měla by teď podat trestní oznámení také na političku Lenku Kadlecovou (případný trestný čin ještě není promlčen!). Když je advokátka Samková taková „bojovnice za lidská práva“, proč její jemnocit také hrubě neuráží vyměřování výživného z potencionálního příjmu, které z rozvedených otců dělá otroky vlastních dětí, což je na rozdíl od filmových triků krutá realita? Kdy podá trestní oznámení na soudní stolice, které takto v masovém měřítku porušují základní lidská práva rozvedených otců?

Videoklip Řezníka je plný hrubých vulgarit, nechutností a zobrazuje násilí na ženě, avšak měřeno stejným metrem, musela by advokátka Samková rovněž podat trestní oznámení na všechny tvůrce akčních či hororových filmů, které jsou uváděny v kinech, televizi nebo prodávány na obrazových nosičích a stejně tak i na autory počítačových her, neboť i zde je často zobrazováno brutální násilí na ženách. Nemluvě pak o tvrdém pornu, kde už dokonce ani nejde o filmové triky, ale o reálné brutální scény, kde tvrdý výprask důtkami je ještě poměrně „jemná erotika“.

Lze velmi vážně pochybovat, že by advokátka Samková ve svém věku sledovala nejnovější výstřelky hudební scény. Na prvním místě je tedy otázka, jak se o nevhodném obsahu videoklipu dozvěděla? S ohledem na pubertální věk její dcery to není až tak složité dovodit a pokud tomu tak skutečně bylo, pak se především sama advokátka Samková dopustila hrubé výchovné chyby, kdy nezletilé dceři umožnila sledovat naprosto nevhodný obsah. Při správně nastaveném filtru nevhodného obsahu se před spuštěním videoklipu zobrazuje výzva k ověření věku. Jistě řádně poučená dcera advokátky Samkové tak měla stránky s videoklipem okamžitě opustit!

To je přímo ukázkový příklad zvráceného výkladu rodičovské odpovědnosti, se kterým se setkáváme stále častěji a promítá se i do řady zákonů, které s výchovou dětí (rodinným právem) nemají absolutně nic společného. Proč má například hospodský či trafikant kontrolovat, zda je zákazník plnoletý a nést zato odpovědnost? Výchova je výhradně věcí rodičů a nelze ji přenášet na kohokoliv jiného, jen protože rodiče výchovu z časových či humánních důvodů (neochota použít pásek či jiné výchovné pomůcky) absolutně nezvládají. Na místo budování respektu dítěte k rodiči pak ještě drze podávají stížnosti či trestní oznámení na osoby, které s výchovou jejich rozmazlených fracků nemají vůbec nic společného.

Mimochodem videoklip s názvem „Ta holka v mym sklepě“ je starý už dva roky a není až tak složité se dovtípit, že jde o „zhudebnění“ známého otřesného případu týrání v Rakousku, kde jistý Fritzl ve sklepě věznil a znásilňoval vlastní dceru (pro méně důvtipné to má násilník ve videoklipu napsáno na tričku). Jistě lze pochopit, že pro oběť násilného trestného činu je takový videoklip silně traumatizující. Ani to však nenaplňuje znaky nějakého trestného činu. Pokud jste schopni vnímat, že jde o filmové triky, už jste někdy slyšeli vulgární názvy ženského pohlavního orgánu a je vám více jak 18 let,  můžete si zde videoklip přehrát.

Adikia považuje za mnohem zajímavější hned následující zařazený videoklip, ze kterého vyplývá, že raper Řezník se nevyhýbá ani jiným závažným společenským tématům, pročež již byl objektem zájmu orgánů činných v trestním řízení, které dospěly k závěru, že se svojí „tvorbou“ žádného trestného činu se nedopustil.

Vše nasvědčuje tomu, že advokátka Samková zneužila závažného společenského problému domácího násilí na ženách pouze ke svému zviditelnění, aniž by ve skutečnosti chtěla tento problém nějak vyřešit. K smíchu je totiž představa, že by potrestání rapera Řezníka vedlo ke zlepšení situace týraných žen či většímu odhalování těchto případů. Jde o stejné pokrytectví, jako v případě trestání „neplatičů“ výživného či násilného potlačování demonstrací proti cikánismu (parazitnímu životnímu stylu). Lze si totiž jen obtížně představit, že by se uvězněním „neplatiče“ výživného zvýšila životní úroveň potřebných dětí nebo se někomu mlácením obuškem vnutila láska k parazitovi.

Těsně před dokončením článku se k „problematickému“ videoklipu vyjádřil zástupce Veřejného ochránce práv Křeček (více zde Křeček se zastal rapera Řezníka). Neznalé poměrů jistě překvapuje tak neobvykle rychlá reakce. S ohledem na letitou vzájemnou nevraživost mezi Samkovou a Křečkem to však není nic překvapivého.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně nejlepší 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše