31.05.2022 07:52

Pravicová vláda je, KDYŽ...

Když máme pevnou měnu, nízkou inflaci (do 3-í % ročně), výkonný, štíhlý, objektivní a neúplatný státní aparát a úctu k jednotlivci, stejně jako k tradicím... A - máme to ???

Dopis premiérovi, jmenovci Fialovi : "Můžete nějak stručně shrnout, v čem Vaše pravicovost spočívá ???"

__________________________

 vážený pan
prof. PhDr. Petr Fiala
předseda vlády ČR

                                         Věc : PRAVICOVÁ VLÁDA A PRAVICOVÁ POLITIKA

Vážený pane premiére,          

Chci Vás tímto požádat, zda byste mohl co nejstručněji a nejsrozumitelněji specifikovat, V ČEM SPOČÍVÁ PRAVICOVÁ POLITIKA  Vaší  PRAVICOVÉ VLÁDY a jak se projeví v jednotlivých oblastech společenského života.

Po skoro půl roce vládnutí Vaší vlády si totiž tímto tématem nejsem nijak jist a žádných změn, hlavně ne změn k lepšímu, jsem si nestačil povšimnout.

Dovolím si Vás informovat, jakou představu o pravicové politice mám v jednotlivých oblastech já a budu rád, když přijdete s Vaším vysvětlením a hodnocením.

Mám za to, že :

I.                Prvním a hlavním úkolem pravicové vlády je boj s inflací, za pevnou měnu, a její co nejrychlejší snížení na přijatelnou evropskou úroveň, tedy někde mezi třemi a pěti procenty ROČNĚ, nikoliv měsíčně.

Nevyčítám Vám, že tu vysoká inflace je, tu jste zdědili po Burešových populistech, kteří ji rychle dokázali naplno roztočit, ale mám za to, že pravicová vláda by měla vědět, co chce v této oblasti dělat a měla by mít nějaké hmatatelné výsledky nejpozději do dvou let, a když nejsou zatím výsledky, tedy v současnosti alespoň jasný plán opatření, jak proti inflaci a za oživení hospodářství postupovat.

Zatím ale působení Vaší vlády budí dojem, jako že inflaci považujete za cosi jako přírodní jev, něco jako zemětřesení, který je sice tragický, ale se kterým se máme smířit a vláda s ním nehodlá (nebo neumí) nic dělat.

Podotknu ještě, že vysoká inflace, pokud by měla v této dnešní podobně nadále pokračovat, je sama o sobě dostatečným důvodem k demisi nebo k odvolání vlády - pro nezvládnutí ekonomického rozvoje země.

II.              Druhým a neméně důležitým úkolem KAŽDÉ PRAVICOVÉ VLÁDY je a bude štíhlý a výkonný státní aparát, který pracuje hladce, pružně, nestranně a efektivně.

V této oblasti jsem znepokojen vůbec nejvíce, protože v této oblasti se zjevně NIC NEMĚNÍ  a ani jsem nikde nečetl nebo neslyšel, že by mělo. A co a jak.  Přitom : Zejména justice a policie jsou v takovém stavu, že to nejen budí veřejné pohoršení, ale že to zcela ohrožuje a leckde i znemožňuje jejich normální, běžné fungování. Chyby,  nevzdělanost a neschopnost (a na druhé straně všehoschopnost) těchto složek jsou takového druhu, že je snadno rozezná i běžný školák, a přitom se jich titíž lidé dopouštějí zcela beztrestně pořád dokola, kdy navíc často ani nelze hovořit o chybách, ale o zjevných naschválech a masovém zneužívání pravomocí.

Zatímco boj s inflací se může jevit jako úkol složitý, pro erudované odborníky, očista a funkčnost státního aparátu by složitým úkolem vůbec nemusely být, protože úplně postačí vyvozovat vůči konkrétním (a obvykle stále týmž) lidem dostatečnou odpovědnost, a to nejen kázeňskou, ale i trestní, včetně povinnosti podílet se na náhradě způsobených škod, a to až do 100% jejich výše. Ti, jichž se to týká, by potom z tohoto aparátu buďto sami rychle odešli, nebo z něj byli vyloučení - a všichni ostatní už by jasně věděli, že takhle ne, takhle že se dostanou leda do kriminálu, bez nároku na výsluhy a důchod.

Proto mě velmi a obzvláště zajímá, co v této oblasti chce a hlavně udělá Vaše vláda, přičemž mám zjevně na mysli zejména dva resorty, tedy vnitro a spravedlnost.

Dovolte, abych současně poznamenal, že osoba současného ministra spravedlnosti Blažka nejen že není zárukou pravicové politiky jako takové, ale řekl bych, že ani běžného objektivně přijatelného standardu fungování jakéhokoliv státního úřadu demokratického státu.

Ministerstvo spravedlnosti se dávno stalo sociálním ústavem pro začínající justiční čekatele nebo naopak jinde nepoužitelné vysloužilce, jejichž pracovní výstupy - pokud jsou vůbec nějaké - jsou natolik tristní, že je vážně lépe, když raději nedělají nic. Ministerstvo dávno a ve velkém resignovalo na své kontrolní, legislativní a řídící funkce a pokud se jeho výstupy objeví na veřejnosti - včetně výstupů ze soudních řízení proti státu - jsou to věci natolik ostudné, že by žádný zodpovědný politik za ně odpovědnost nepřevzal. Nemluvě o skutečnosti, že jsou výsměchem pravicové politiky v praxi, neboť ta je založena především na úctě k jednotlivci a jeho právům - a současné MSp nedělá nic jiného, než se jim masově a denně, ve velkém vysmívá (viz chování MSp při “odškodňování” justicí bezdůvodně postižených osob

Rád bych proto někde viděl nebo slyšel, co Vaše pravicová vláda hodlá zejména v těchto dvou resortech udělat pro to, aby se přerušila naprosto ostudná kontinuita s lety předchozími, kdy ČR je denně na tapetě ESLP, jeho rozsudky zpochybňuje, dlouhodobě sabotuje či ignoruje - a pokud vůbec, tak reaguje zásadně až pod tlakem veřejnosti, ať už domácí, nebo zahraniční.

III.            A konečně, za třetí - je to důraz na tradici a evropské hodnoty, a sem bych zahrnul především ÚCTU K TRADIČNÍ RODINĚ  a její ochranu.

Ani v této oblasti nepozoruji žádné změny oproti dřívějšku a těžko jen chápu, v čem je vůbec rozdíl oproti předchozím vládám (populistů a socialistů), a to navzdory skutečnosti, že MPSV vede lidovec Jurečka, jemuž by rodinné hodnoty měly být svaté především.

Naprosto mi chybí - nebo mi není znám - jakýkoliv plán opatření či činností, jež by vedly ke změně současné, většinou katastrofální, praxe orgánů péče o dítě (OSPOD), jež samy mají o rodinné morálce často jen mizivé, mlhavé nebo vůbec žádné představy a pro něž je často vyhovující prostředí, kde dítě dostane aspoň najíst a může se umýt - často oproti současné možnosti vyrůstat ve vcelku zdravém rodinném prostředí nebo alespoň prostředí spořádaném, oproti zcela neuspořádanému.

Podotýkám, že body II. a III. jsou nejen plně v kompetenci vlády, ale jsou také vcelku snadno proveditelné a uskutečnitelné, přesto v tomto směru vůbec žádnou činnost nevidím.

Na rozdíl od bodu I., jenž je opravdu určen jen ekonomickým odborníkům, ale i s ním je třeba začít (a přestat ho považovat za druh neovlivnitelné přírodní katastrofy).

Dovolte, abych Vám sdělil, že navenek působí Vaše vláda nikoliv jako pravicová, ale v podstatě stejně jako předchozí populisté, kteří neuměli nic jiného, než lepit díry dalšími děrami, jako např. udělit důchodcům slevy na dopravě a zvýšení důchodů - což v jiné obdobě vidím v současnosti rovněž, především jako příspěvek na každé dítě, namísto reálného zhodnocování měny, které by v konečném důsledku přineslo prospěch všem, nejen všem dětem.

Co horšího, zdá se, jakoby tyto problémy Vaši vládu a její členy ani nezajímaly. Jakoby si vystačila s tím, že si rozdala místa a prebendy sobě a svým známým - a tím “pravicová revoluce” skončila.

Pokud tomu tak skutečně je, znamená to degradaci a degeneraci všeho pravicového, včetně smutného, nutného důsledku - totiž že napříště už tzv. pravici nebude volit vůbec nikdo, tedy ani ten nejzatvrzelejší Babišův odpůrce.

Velice se těším na Vaši odpověď - a zůstávám

S pozdravem

 

                                                                                                         Ing. Jiří Fiala
                                                                                                         předseda o.s. K 213

Zdroj www.k213.cz

KDYŽ ..... ODS udělala koalici s ultralevičáky Piráty a STAN, kteří např. prosazují manželství pro buzny, tak se jen těžko může tato vláda vydávat za pravicovou. Za bezbřehou pomoc ukrajinským ekonomickým migrantům (těch skutečně potřebných je minimum nebo se sem ani nedostali) by se nemusela stydět žádná levicová vláda.Voliči komoušů a socanů nemusejí smutnit, že se jejich strany nedostaly do Poslanecké sněmovny, protože současná vláda je zcela levicová, KDYŽ nastolila tvrdou cenzuru názorů, KDYŽ v tržním hospodářství kontroluje marže pumpařů či obchodních řetězců, KDYŽ chce naprosto nesystémově rozdat jakýsi jednorázový příspěvek pro děti a svojí nečinností proti drahotě (inflaci) likviduje střetní třídu, která by měla být ekonomickým tahounem státu.

Jediným cílem této vlády bylo nás zbavit Babiše, paradoxně se však může doslova přetrhnout, aby se Babiš stal prezidentem a jeho sketa ovládla krajské a senátní volby. Nepochybně si polepší i tlučhuba Okamura. Smutný to pohled na buboucnost České rpeubliky.

redakce Adikia.cz

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!

Více ZDE

ADIKIA DOPORUČUJE

www.bezkomunistu.cz


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.