07.02.2014 17:32

Představujeme první změnu exekučního řádu!

Dovolte mi představit první změnu exekučního řádu, kterou jsme spolu s našimi odborníky připravili a kterou dáváme k projednání do Sněmovny. Je to změna relativně jednoduchá, ale zcela zásadní. Přináší konec byznysu s dluhy pro exekutory. Navrhujeme, aby exekuční případy byly rovnoměrně přidělované exekutorům podle místní příslušnosti.

Konkrétně ty zásadní paragrafy zní:“K vedení exekuce je příslušný exekutor se sídlem v obvodu krajského soudu, v jehož obvodu je obecný soud povinného. Exekutorům se sídlem v obvodu téhož krajského soudu se exekuční návrhy rozvrhnou rovnoměrně. Podmínky rozvrhu stanoví exekutorská komora vnitřním předpisem.“

Součástí dnešního problému s exekutory totiž je, že některé exekutorské úřady skupují ve velkém balíky exekucí z celé republiky a víme, že v praxi to funguje tak, že exekutor dává prodejcům pohledávek určitá procenta, mnohdy až třetinu z vymožených částek. Samozřejmě je tím pádem v současnosti velký tlak, aby se exekuce prodražila na maximum – tedy aby exekutor sedral z dlužníka co nejvíc peněz, protože z vymožené částky jde část tomu, kdo mu exekuci zajistil a samozřejmě tyto velké úřady mají také velký aparát, který je nutné živit. Zavedení tzv. regionality je nejčistší systémové řešení, jak byznys s dluhy skončit. Navíc je tento návrh i logický – exekutor je v podstatě součást soudní moci a samozřejmě ani soudci si nemohou své kauzy skupovat nebo vybírat a soudí podle místní příslušnosti.

Jsme si vědomi toho, že exekuční řád potřebuje komplexní změny a vítáme, že nová paní ministryně si tohle téma vzala jako prioritu a my chceme na řešení tohoto problému spolupracovat. Ale je také jasné, že je to práce to na dlouhé měsíce, spíše na celý rok. Akutní problémy s exekucemi je však nutné řešit co nejrychleji, protože dnes a denně tím trpí velké množství lidí v celé ČR. Proto přicházíme neprodleně s novelou, která právě velice akutní a zásadní problém řeší.

Jak možná víte, byli jsme to my, kdo v minulosti přinesl slučování pohledávek a podařilo se nám tím snížit zátěž pro dlužníky u bagatelních pohledávek. V tomto směru hodláme pokračovat a výhledově připravujeme také návrh na zlevnění a zjednodušení procesu vymáhání bagatelních pohledávek tak, aby stejně jako v sousedních zemích, se náklady na vymožení pohybovaly v řádu tisícikoruny. Samozřejmě také studujeme německý, rakouský či polský model, kde exekutor není podnikatel, ale státní zaměstnance soudu.

Děkujeme za pozornost.

Tomio Okamura – předseda hnutí Úsvit přímé demokracie

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE