12.02.2014 20:49

Rýsuje se nová koalice

V posledních dnech se stal hlavním tématem novinářských kanálií návrh komoušů na zrušení lustračního zákona. Kdejaký pitomec včele s odésáckou rakovinou Němcovou kvůli tomu tropí hysterické scény, aby se náhodu nějaký estébácký šmírák či donašeč nedostal do vysoké státní funkce, přitom jim absolutně nevadí, že po revoluci nedošlo k zásadní reformě justice a je zaplevelena morálním lidským odpadem, který z vlastního prospěchu či přesvědčení prosazoval zákony zločinného systému. Tahle trapná komedie však skvěle odvádí pozornost od důležitějších věcí.

Spolu s návrhem na zrušení lustračního zákona se včera v Poslanecké sněmovně také projednávaly dva návrhy hnutí Úsvit přímé demokracie na docela podstatné změny zákona o dani z přidané hodnoty. To sice není hlavním tématem Adikie, ale nelze se o tom nezmínit, neboť mnozí rozvedení otcové jsou samoživitelé. Pozor! Nezaměňovat s matkou samoživitelkou. Jedná se o osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ.

První návrh byl avizován již ve volební kampani a týká se změny „zápočtu“ DPH. Podle současné úpravy musí samoživitel (OSVČ) státu odvést DPH už při vystavení daňového dokladu (faktury), a to aniž by od zákazníka obdržel jedinou korunu, teda aniž by mu obchodní transakcí fakticky nějaká přidaná hodnota vznikla. Všichni dobře víme, jaká je zde díky neschopnosti soudních stolic platební morálka a samoživitelé se tak odvodem daně z fiktivní přidané hodnoty dostávají do finančních problémů. (Nepřipomíná vám to něčím výživné?!) Hnutí Úsvit proto navrhlo, aby se daň z přidané hodnoty odváděla, teprve až fakticky nějaká přidaná hodnota vznikne, tedy při obdržení platby od zákazníka.

Okolo návrhu se vedla diskuse, která se převážně zabývala problémem, zda nám Evropská unie takovou změnu laskavě umožní. To je pro erohujerské připosrance (poslance) mnohem důležitější, než zda by to pomohlo skomírajícím samoživitelům a tím i celé naší ekonomice. Pochopitelně podle jakési směrnice je to přípustné a tím vznikl další „problém“, neboť tento způsob účtování DPH se nazývá „režimem hotovostního účetnictví“. To u některých pitomců s právnickými tituly v Poslanecké sněmovně okamžitě navodilo dojem, že by pak docházelo k obrovským únikům DPH, neboť by se vše platilo v hotovosti „bez papírů“. Je pravda, že název tohoto účtování DPH je poněkud nešťastný, možná je to zaviněno špatným překladem oné směrnice, faktem však zůstává, že s platbou v hotovosti to nemá absolutně nic společného a jde o odvod daně z fakticky přijaté platby (tedy i bezhotovostní).

Po těchto „obavách“ jistě nikoho nepřekvapí, že návrh byl již v prvním čtení zamítnut. Pro zamítnutí návrhu hlasovala celá vládní koalice společně se zločineckou ODS a TOP 09. Oproti tomu je velkým překvapením, že se komouši zdrželi hlasování. Můžeme se pak divit lidem, kteří volají po jejich návratu?

Více podrobností najdete zde: návrh zákona, rozprava a hlasování.

Obdobě dopadl i druhý návrh hnutí Úsvit přímé demokracie, kterým se měla zrušit ta část zákona o DPH, která z poctivých samoživitelů (OSVČ) dělá ručitele nepoctivých obchodních partnerů za jejich odvod DPH. Můžeme se pak divit, že zde bují „šedá ekonomika“, když se může takto „kurevsky“ nevyplatit být poctivý samoživitel? Více podrobností zde: návrh zákona, rozprava a hlasování.

V poslanecké sněmově se také projednávala důležitá změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Přesněji šlo o to, aby se slovo „může“ změnilo na povinnost státu na úředních osobách zpětně vymáhat škodu způsobenou jejich nesprávným postupem. Novelou se také má prodloužit doba odpovědnosti za škodu. Takový zákon zde měl být už dávno a spravedlnost dnes mohla být skutečně spravedlností. Návrh však není z dílny hnutí Úsvit přímé demokracie, které má přímou odpovědnost úředních osob jako jeden ze svých cílů, ale z dílny zločinecké TOP 09. Tím vám také musí být naprosto jasné, že návrh rozhodně nesleduje nic, co by vedlo ke zkvalitnění práce soudních stolic. Stát sice bude mít povinnost na úředních osobách vymáhat škodu a prodloužením odpovědností lhůty již nebude tak často docházet k jejímu promlčení vleklým sporem o náhradu škody, v novele je však ještě zakomponován takový „drobný“ dovětek.

V § 16 se v odstavci 1 slovo „může“ nahrazuje slovy „je povinen“ a tečka na konci věty se nahrazuje čárkou za kterou se vkládá věta „nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele.“

Novela zákona také pochopitelně obsahuje definici oněch „důvodů hodných zvláštního zřetele“.

„Za důvody zvláštního zřetele hodné pro nevymáhání regresní úhrady se považují zejména rozdílný výklad právní otázky, která byla důvodem pro vyslovení nezákonnosti rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, nadřízenými orgány nebo soudy, nebo také okolnost, že skutková zjištění v době vydání rozhodnutí, která se následně ukázala nesprávná či neúplná, odůvodňovala vydání daného rozhodnutí.“

Jinak řečeno, pokud bude někdo soudem I. stupně odsouzen za trestný čin a odvolací, dovolací či Ústavní stolec dospěje k závěru, že se nejedná o trestný čin, pak soudní stolice I. stupně za svoje zlovolné rozhodnutí neponese škodní odpovědnost.

Do rozpravy k novele se přihlásil skutečně vysoce fundovaný odborník bývalý ministr zlovůle Blažek. Bohužel se nepodařilo pořídit záznam jeho vystoupení, čím jste ochuzeni o primitivní gestikulaci a oplzlé olizovaní rtů. I tak je jeho příspěvek plný "hlubokých" myšlenek.  

"Já bych navázal v podobném duchu. Pokusím se to říct velmi krátce. Tam jde o to, abychom nevybudovali svět, kdy zákonem o státní službě v zásadě můžeme způsobit, že vlastně s úředníky se téměř nebude dát hnout, pokud neudělají kdovíjakou chybu, a na straně druhé budeme strašit, že pokud udělají nějakou chybu, tak málem přijdou o veškerý majetek. Výsledkem by totiž mohlo být, že nebude fungovat vůbec nic. To znamená, úředníci se usadí, ale nejlepší bude nikdy nic nerozhodnout, protože by mohla hrozit sankce.

Já si myslím, že naším cílem by měla být fungující státní správa i samospráva. Proto navazuji na kolegu Tejce a také s podmínkou budu hlasovat pro tento zákon. Je ale potřeba ho domyslet, ale možná bych řekl i v souvislosti s jinými zákony, které v současnosti Sněmovna probírá. Děkuji za pozornost."

Tato zjevně bezzubá novela od údajné opoziční TOP 09 se svým populismem hodí do krámu i vládnoucí koalici, proto nebyla zamítnuta. Musí se však ještě pečlivě zvážit, zda je skutečně bezzubá, aby ani náhodou nedopadla na mravní lidský odpad v talárech. Proto byla postoupena (čti odložena) k projednání ústavněprávnímu a kontrolnímu výboru.

Více podrobností najdete zde: návrh zákona, rozprava a hlasování.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce