02.11.2012 19:53

Senátorům už také došla trpělivost s hrabivými advokáty

Po více jak dvaceti letech budování právního státu jsme se dostali do stavu, kdy se právo stalou podružnou záležitostí a slouží jen k bezpracnému zisku kdejakého šmejda s právnickým titulem. Typickým příkladem jsou advokáti zastupující matky v opatrovnických sporech, protože zde je vítěz sporu předem dán a vymahači dluhů (Další zlatokop  / Jo, jo, kde jsou ty časy, pane magistře).

Čím to je? Máme špatné zákony?

S hrabivými advokáty už došla trpělivost i skupině senátorů a k Ústavnímu soudu podali návrh na zrušení vyhlášky o odměnách advokátů, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním (tzv. přísudková vyhláška).

Podle navrhovatelů vytváří přísudková vyhláška v nižších pásmech hodnoty sporu situace, ve kterých je přiznaná úhrada nákladů obecně zjevně nepřiměřená povaze a obsahu sporu. Původním motivem přijetí přísudkové vyhlášky byla dle navrhovatelů skutečnost, že se řízení zbytečně protahovala z důvodů řetězení úkonů, které byly jednotlivými položkami pro součet konečného nároku na náklady řízení. Zavedením paušálu za celé řízení se měl odstranit tlak na protahování, ale předpokládaného cíle nebylo podle navrhovatelů dosaženo. Základní legislativní motiv přijetí vyhlášky tedy dle navrhovatelů již odpadl. Navrhovatelé proto navrhují její zrušení.

Zdroj Ústavní soud obdržel návrh na zrušení vyhlášky o způsobu odměny advokátů.

Podle tiskové zprávy to vypadá (přesněji má vypadat), že Ministerstvo zlovůle v dobrém úmyslu vymyslelo ptákovinu, která se nejen minula účinkem, ale ještě vytvořila koryta pro hrabivé advokáty. U tiskové zprávy je také přiloženo plné znění návrhu senátorů na zrušení vyhlášky, které opravdu stojí za přečtení. Jednak byl vypracován velice schopným advokátem a také se dozvíte, v čem je „zakopaný pes“. Právní úvahy mladého advokáta Pavla Uhla (AK Rychetský, Hlaváček, Krampera) jsou vysoce sofistikované a řada z nich by se dala použít i u výživného.

Paušalizace stanovená vyhláškou vychází z nesprávných předpokladů (domněnek, fikcí), čímž popírá rozumnou funkci domněnky v právu.

Každá paušalizace a nastavení předpokladů, které jsou v právu běžným jevem, obsahuje zpravidla i možnost vyvrácení předpokladu, na kterém je paušalizace postavena. Stanovení vyvratitelných domněnek a obdobných předpokladů je akceptovatelným zjednodušením, které obstojí v právu i ve světle ústavních principů, pokud tyto předpoklady mají oporu v realitě a v rozumné míře pravděpodobnosti.

Pak by také šlo říct, že výživné stanovené fikcí dle teoretického příjmu dle nabídky volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce či podle tabulek průměrných příjmů v jednotlivých oborech MPSV, popírá rozumnou funkci domněnky v právu, protože nemá oporu v realitě a rozumné míře pravděpodobnosti. Nabídka volných pracovních míst ani tabulka MPSV totiž rozhodně nezaručuje, že otec bude na volné místo přijat za tabulkový plat. Rozhodnutí Ústavního soudu bude tedy velice zajímavé.  

Nahlédnutím do návrhu na zrušení vyhlášky záhy zjistíte, že se nejedná o „špatný právní předpis“, ale že „špatný právní předpis“ z něj udělala naše přehnaně formalistická soudní stolice. Je totiž mnohem snadnější do odůvodnění „obšlehnout“ pár vět z nějaké vyhlášky, než používat mozek (je-li vůbec nějaký) a zdlouhavě vysvětlovat, proč se stolice někam odchýlila a přiznala jiné náklady než podle vyhlášky.

Návrh na zrušení vyhlášky o odměnách advokátů (PDF)

Řada rozvedených otců je přesvědčena, že změnou zákonů lze docílit změnu jejich současného nerovného právního postavení. Vyhláška o odměnách advokátů jasně ukazuje, že to je nesmysl! Zákony máme vcelku dobré. Od základu se musí změnit soudní stolice!  

 

—————

Zpět


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše