03.02.2013 11:59

Soudci německého Vrchního zemského soudu se asi zbláznili

Velká část rozvedených otců si myslí, že děti mohou žít pouze ze zbytků z popelnic a zdráhají se řádně platit výživné, přitom si jezdí v autech a s drzostí sobě vlastní si vybírají zaměstnání, které jim vyhovuje. To je prostě hnus! Protože jsme však vyspělý (post)komunistický stát, je „zvláštní ochrana dětí a mladistvých“ (čl. 32 odst.1 LZPS) pod bedlivým dozorem opatrovnických soudních stolic, které (ačkoliv jim to nepřísluší) rozvedeným otcům vypočítávají výživné. Soudní stolice nejdříve spočítá, kolik matka potřebuje na výživu dítěte a podle toho pak otci určí, kolik musí vydělávat. Podrobný popis tohoto okultního výpočtu je v článku Nejsme otroky svých dětí. Je už pak na rozvedeném otci, zda se odstěhuje pod most a bude se živit zbytky z popelnic, když mu z jeho skutečného příjmu po odečtu výživného nezbývá na zajištění svých základních životních potřeb. Dalším pravidlem výpočtu je, že výživné se zásadně navyšuje od původní částky a věrno komunistickému heslu „Zpátky ni krok!“ se zásadně nesnižuje.   Dokazují to přehledy rozhodování soudních stolic o výživném (Soudcovské tabulky) za několik let zpět. Gladiátorka za práva dětí Asenová chce dokonce prosadit automatickou valorizaci výživného a její osvěta je masově šířena médii.  

Když to pak srovnáme se sousedním Německem, zákonitě musíme dopět k závěru, že se tamní soudci Vrchního zemského soudu asi zbláznili. V sousedním Německu se výživné vypočítává podle pravidel vydaných Vrchním zemským soudem - Düsseldorfské tabulky výživného, které jsou pravidelně aktualizovány a od začátku roku 2013 tak v Německu platí nové tabulky výživného.

Adikia chtěla svoje čtenáře informovat o změnách, ale při srovnání s tabulkou z roku 2011 zjistila, že k žádné změně nedošlo. Aktualizované tabulky a nic se nezměnilo? Co je to za blbost? Představte si, že hnusní západní kapitalističtí soudci (komunisty hned po revoluci z justice vyhodili) chudáčkům dětem nepřidali ani jediné Euro a prašivým otcům zvýšili existenční minimum (částku, ze které se výživné nevyměřuje a vždy musí plátci výživného zůstat, aby byl schopen zajistit svoje základní životní potřeby).  Ve svém důsledku tak v případě nízkého příjmu otce či při více vyživovacích povinností naopak došlo ke snížení výživného.

Tabulky 2011

Tabulky 2013

Tabulky 2011

Tabulky 2013

Düsseldorfer Tabelle 2013 

Protože mimo zvýšení existenčního minima plátce výživného k žádné jiné změně nedošlo, můžete se na Adikii podívat na Düsseldorfské tabulky výživného  přeložené do češtiny včetně prováděcího předpisu  Düsseldorfské tabulky výživného 2011 .

Soudci německého Vrchního zemského soudu se asi opravdu zbláznili, když prašivým rozvedeným pracujícím otcům nechávají existenční minimum 1 000 EUR (25 635,- Kč) a flákačům bez práce 800 EUR (20 508,- Kč). To je hus, takhle okrádat děti, co říkáte? Ale zase v Německu nemají kriminály přeplněné neplatiči výživného.

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvčí

Mgr. Petra Hrubá

Cenzorka
Nejdříve řekněte, na co se chcete ministra zeptat, pro koho píšete a podle toho se rozhodnu, zda vás pustím na tiskovku.

Tiskovka jen pro patolízaly


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše