15.11.2012 16:22

Soudní stolice ostrá jako břitva I. část – pokračování PŘÍBĚHU

Ačkoliv nedávno skončilo řízení o výši výživného na mého holomka Petra Mesznera, spor o výživné ani zdaleka nekončí. S ohledem na „válečný stav“ jsem nechtěl prezentovat svoje další kroky, dnes už však mohu prozradit, že proti tomuto rozhodnutí byla podána ústavní stížnost.

Proto se také včera konalo další řízení, kde se domáhám zrušení výživného pro rozpor s dobrými mravy. Na prvním místě velice, velice, velice z celého srdce děkuji všem přátelům, kteří mě přišli na jednání podpořit. To skutečně není jen zdvořilostní fráze. Už po několika minutách bylo všem jasné, že soudní stolice Mgr. Jarešová je ostrá jako břitva a osmamocen bych byl velmi rychle „zaříznut“.   

Poděkování patří i těm, kteří se s ohledem na vzdálenost či pro jiné důvody nemohli dostavit a vyjádřili mi podporu alesoň na dálku.

Řízení se táhne už od roku 2010, především z důvodu, že jsem se domáhal vyloučení soudní stolice Mgr. Jarešové pro podjatost. Ta již dříve rozhodovala v jednom ze sporů s bývalou manželkou. V té době jako veřejnost na všechna jednání chodil její otčím pan Nyklíček, kterému jakožto hlavnímu organizátorovi únosu syna a okradnení nás o majetek nesmělo absolutně nic uniknout. Každý pochopí, že už jen pouhá přítomnost lidské zrůdy na úrovni nacistů mě při jedních značně znervozňovala. Dlouho jsem si s tím nevěděl rady a tak mě napadalo, navrhnout ho jako svědka, aby alespoň na větší část jednání musel opustit jednací místnost. Jej! To byla trefa do černého! Soudní stolice Mgr. Jarešová ho tedy vyzvala, aby počkal na chodbě. Ten se z toho mohl vzteky pos…. Jednání pak pokračovalo, až přišla řada na jeho svědeckou výpověď. Vyvolala ho jednou, podruhé…. a nic. Dědek se tak nasr…, že utekl z budovy. Za pohrdání soudem mu soudní stolice Mgr. Jarešová nedala ani pořádkovou pokutu. (Výsledný efekt však byl dokonalý. Od té doby se už lidská zrůda na žádném jednání neukázala.) Na druhou stranu mi však chtěla udělit pořádkovou pokutu, protože jsem po jejím delším hlasitém toku myšlenek zvedl ruku a snažil jsem se jí tím naznačit, že bych k tomu jako účastník řízení také chtěl něco říct.

Za takové projevy nerovnosti k účastníkům řízení nebo pro pochybnost s ohledem na úskočnou kriminalizaci ze strany vedení soudu, natož pak pro „pochopení“ nesmyslných tvrzení mého holomka, se zde soudní stolice zásadně nevylučují. Podávat námitky podjatosti je tedy ztráta času, zejména v případě výživného, kdy jde o každý měsíc s ohledem možnou trestněprávní šikanu či exekuci, a jen si tím člověk škodí. Na druhou stranu, pokud počítáte s tím, že věc dotáhnete až do Šatrasburku, nelze to vypustit.

Jedno jednání již probělo. S ohledem na námitku podjatosti jsem soudní stolici Mgr. Jarešovou požádal o zrušení nařízeného jednání a z jednání se omluvil. Ta však věc projednala a rozhodla v mojí nepřitomnosti, kdy do odůvodnění převzala hloupé nesmysly, které jí nadiktoval advokát holomka. Prý ho tramatizuje, že se s ním stále bavím o rozvodu a majtekových sporech s bývalou manželkou a tak se mi pro jistotu už 7 let vyhýbá. Proti tomu jsem se odvolal a u odvolacího řízení byla docela legrace, když jsem vyjmenovával, co holomek ve svých 23 letech všechno může. Může hrát v kasínu, chlastat I. ligu, chodit do kina na brutální filmy, učastnit se svingerspárty…. a rozhovor o rozvodu rodičů či o rodinném majteku by ho traumatizoval? Vše jsem ještě podložil jeho dopisem adresovaný soudní stolici, kde přesně vyčísluje pohledávky mezi rodiči a uvádí důvody rozvodu. Matka se prý musela odstěhovat, protože jsem měl milenky. Nakolik je pravděpodobné, že pokud bych skutečně měl nějaké milenky, že bych si bral na radne i nezletilého syna? Od matky tedy tyto informace přijímá a nijak ho netramatizuje žít s ní ve společné domácnosti. To byly tak jasné argumety, že to ani dámy Městské stolice v Praze v čele s JUDr. Chaloupkovou (KSČ) nemohly přetlouct a věc stoliční „břitvě“ Mgr. Jarešové vrátily zpět. (Více zde Další soudcovská „hvězda“, Soudkyni jsem nezklamal)

Celé rozhodnutí naleznete na stránce Výživné v Judikatuře pod názvem Dobré mravy III .

Tímto názorem je teď stoliční „břitva“ Mgr. Jarešová vázána, což je pro další jednání slušná výchozí pozice.

Pokračování příště.

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Ministr spravedlnosti ČR

JUDr: Pavel Blažek