01.03.2011 16:07

Teď se nemohu se vyjádřit

Ve sdělení k námitce podjatosti proti všem soudcům OS pro Prahu 4 uvedla místopředsedkyně soudu JUDr. Smitková, že soudkyně Mgr. Jarešová „na žádost žalobce nezrušila jednání“.

V předmětném sporu jsem žalobcem, a pokud jsem podal námitku podjatosti, zcela nepochybně jsem se domáhal ve smyslu čl. 36 LZPS, aby o věci rozhodoval jiný nezávislý a nestranný soudce než soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr. Jarešová. Musel bych být jedině blázen, abych se tedy souběžně s námitkou podjatosti dožadoval, aby nebylo zrušeno soudní jednání vedené podjatým soudcem - soudkyní Mgr. Jarešovou, a o nic takové jsem ani ve skutečnosti nežádal!

Místopředsedkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Smitková je z PŘÍBĚHU na stránkách www.adikia.cz již známa tím, že si příliš neláme hlavu nad  tím, kdo je ve sporu žalobce a o co vlastně žádá. Snažil jsem se tedy zjistit, kdo tedy žádal o nezrušení jednání nebo zda se jedná o další „zdařilý kousek“ této soudkyně. 

Více zde: www.adikia.cz/news/splnime-vam-kazde-prani-dokonce-i-ty-o-ktere-jste-vubec-nezadal/ 

A zde máme odpověď místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Smitkové.

Jde tedy o další příklad toho, že nově příchozí soudci justici zaplevelenou normalizačními komunisty nikdy nezmění, ale naopak velice rychle se od nich naučí extrémní formalismus (nemohu se vyjádřit neboť…), což je nepochybně intelektuálně snadnější, než přemýšlet, zda je vůbec možné v mezích platných zákonů případnému požadavku některého z účastníků řízení na nezrušení nařízeného soudního jednání při podané námitce podjatosti vůbec vyhovět.  

Občanský soudní řád

Vyloučení soudců
§ 15

(1) V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

Podle obsahu (ne)vyjádření místopředsedkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Smitkové se tedy tentokrát nejedná o její oblíbenou záměnu účastníků řízení, ale o závažné porušení povinností Zákona o soudech a soudcích ze strany soudkyně Mgr. Jarešové (viz. stížnost).

Věc: stížnost na nevhodné chování soudkyně Mgr. Jarešové

Z dopisu (příloha) místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Smitkové vyplývá, že po podání námitky podjatosti proti všem soudcům Obvodního soudu pro Prahu 4 včetně soudkyně Mgr. Jarešové, tato soudkyně „na žádost žalobce nezrušila nařízené jednání“.

V předmětném sporu jsem žalobcem, a pokud jsem podal námitku podjatosti, zcela nepochybně jsem se domáhal ve smyslu čl. 36 LZPS, aby o věci rozhodoval jiný nezávislý a nestranný soudce než soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4  Mgr. Jarešová. Musel bych být jedině blázen, abych se tedy souběžně s námitkou podjatosti dožadoval, aby nebylo zrušeno soudní jednání vedené podjatým soudcem - soudkyní Mgr. Jarešovou, a o nic takové jsem ani ve skutečnosti nežádal!

Pokud tedy soudkyně Mgr. Jarešová uvedla do svého vyjádření k námitce podjatosti, „že jsem žádal, aby jednání nebylo zrušeno“, pak lže a vymýšlí si nepravdy. Takové jednání je v hrubém rozporu s tím, jak se má ve smyslu § 80 zák. o soudech a soudcích chovat ctihodná soudkyně.    

Je zde však ještě druhá varianta, že o nezrušení nařízeného soudního jednání požádal žalovaný. Pokud však byla podána námitka podjatosti, lze ve smyslu § 15 odst. 1) o. s. ř. v řízení učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu a soudkyně Mgr. Jarešová nemohla vědět, kdy Městský soud v Praze o námitce podjatosti rozhodne, přičemž doba obvyklá je i několik měsíců. Nebyl zde tedy žádný zákonný důvod takové případné žádosti žalovaného vyhovět, kdy soudce je ve smyslu § 79 odst. 1) zák. o soudech a soudcích vázán zákonem.

Pokud tedy soudkyně Mgr. Jarešová vyhověla nezákonnému požadavku jednoho z účastníků řízení, pak tím nejen překročila pravomoc veřejného činitele, ale naprosto nevhodným způsobem v rozporu se svojí povinností ve smyslu § 80 zák. o soudech a soudcích jakož i základním principem právního státu - rovnosti stran -, kdy zvýhodnila jednoho z účastníků řízení.

Žádám, abych byl informován o učiněných opatřeních.

                                                                                                           Luboš Meszner

—————

Zpět