13.01.2014 22:59

Všechno se zhoršilo, všechno je špatně!

Na tento průzkum se raději ani nedívejte!

V prosincovém šetření agentury CVVM hodnotili občané ČR vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku. Jak výsledky ukazují, u většiny sledovaných oblastí podíl těch, kdo tvrdí, že se situace loni zhoršila, převažuje nad těmi, kdo mluvili o zlepšení.

Zdroj Parlamentní listy Všechno se zhoršilo, všechno je špatně

Adikia se není schopna kvalifikovaně vyjádřit ke všem zkoumaným oblastem veřejného života, ale z výsledků šetření v oblasti soudnictví, dodržování lidských práv a vývoje právního prostřední je zcela nepochybné, že jsou výsledky značně nesprávně interpretovány.  

Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku

V oblasti soudnictví dochází k menším výkyvům v podílu negativního hodnocení, který v posledních dvou letech po předchozím vzestupu opět poklesl na úroveň, jíž zhruba dosahoval v letech 2007 až 2010.

Dodržování lidských práv mezi roky 2006 a 2011 vykazovalo pozvolný nárůst podílu negativních vyjádření z 12 % na 23 %, ale tento trend se v posledních dvou letech mírně otočil.

V hodnocení vývoje situace v uplynulém roce v oblasti právního prostředí do roku 2010 nedocházelo k výraznějším změnám, pouze k drobným fluktuacím podílu negativního hodnocení pohybujícím se v rozmezí od 22 % do 28 %. V roce 2011 však tento podíl zaznamenal výrazný nárůst z 24 % na 36 % a i přes dílčí pokles v posledních dvou letech zůstává stále nad svou úrovní z roku 2010.

Celý průzkum ZDE

Je pravdou, že oproti předchozímu období v těchto oblastech došlo k nepatrnému zhoršení, ale pokud byla otázka takto položena, rozhodně z toho nelze činit závěry, že by se „všechno zhoršovalo a všechno bylo špatně“, kdy pouze jedna třetina respondentů hovoří o nějakém zhoršení (červená křivka) a polovina respondentů odpověděla, že se nic nezměnilo! (zelená křivka)

A právě v tom jim musíme dát za pravdu, protože soudnictví stojí za hovno už od revoluce, kdy ve funkcích zůstali lidé, kteří z přesvědčení či vlastního prospěchu slibovali věrnost zločinnému komunistickému režimu (Bašty komunistů v justici) a tomu také odpovídá následný vývoj právního prostředí a lidských práv až do současnosti.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně "nejlepší" 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!