14.03.2013 18:08

Zeman vyhlásil válku novinářům

Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí. Upovídaní komentátoři, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu, mně připomínají Čapkovu definici literárního kritika. Jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl.

Tato část projevu sklidila od přítomných poslanců, senátorů a dalších vybraných osobností obrovský potlesk, přitom se jen pokrytecky pitvořili. Adikii by asi nejvíce zajímalo, jak na tuto část projevu reagoval ODSácký šmejd Blažek. Asi také nadšeně tleskal, přitom právě těmto novinářům umožňuje přístup na svoje tiskové konference a brání v přístupu novinářům, kteří jsou vybaveni znalostmi skutečného stavu justice a přinášejí o tom objektivní zprávy. Proti této části projevu byla skupinou občanů vytvořena petice adresovaná těm největším grázlům jako je Přesčas, Němcová či hrábě Shlafenberg (jako kdyby tomu ani jeden z nich netleskal), neboť se údajně jedná o útok na svobodu projevu

Praha, 11. března 2013

Vážená paní/Vážený pane,

8. března přednesl nový prezident ČR Miloš Zeman i za Vaší přítomnosti ve Vladislavském sále Pražského hradu inaugurační projev, v němž se věnoval mimo jiné médiím.

Označil „podstatnou část českých médií“ za jeden ze tří ostrovů negativní deviace (jako další dva jmenoval kmotrovské mafie a neonacistické bojůvky) a prohlásil, že proti těmto třem jevům hodlá bojovat. A vyzval pak přítomné osobnosti společenského života, aby s ním v tomto boji spolupracovaly. Shromáždění jej za to odměnili spontánním potleskem.

Prezidentovo stanovisko považujeme v celém polistopadovém vývoji za bezprecedentní. Uplatňuje vůči „podstatné části médií“ princip kolektivní viny a paušálním odsouzením připomíná různá prohlášení předlistopadových politiků. Zároveň jde o nepřímý, ale zjevný útok na svobodu projevu v České republice.

Svoboda a pluralita v médiích je přitom nedílnou součástí svobody a plurality ve společnosti, a pokud představitelé veřejného života budou to, co pan prezident programově vyhlásil, ignorovat nebo dokonce veřejně podporovat, zpronevěří se závazku, který mají vůči občanům České republiky.

Proto Vás žádáme o jasné a jednoznačné stanovisko k těmto programovým záměrům prezidenta Zemana. Nemůžeme zamlčet, že je od Vás zatím postrádáme.

Pod peticí je podepsána řada lidí s tituly i bez. Každý má právo projevit svůj názor, v tomto případě však jde o smutný obraz toho, o čem právě Zeman hovořil, kdy lidé podepsaní pod petici jsou zdegenerováni právě články novinářů, kteří přesvědčivě zasvěceně píšou o věcech, kterým absolutně nerozumí, či z jiných (finančních) pohnutek vědomě píšou nepravdy (skrytá reklama exekutorů a rozvodového průmyslu). Redaktor Českého rozhlasu Petr Žantovský ale takové jednání odsoudil a ztotožňuje se s názorem Zemana.

Petr Žantovský: Zeman versus novináři

Velká část – možná dokonce drtivá většina – českých novinářů skutečně funguje na stádním principu. Sdílí postoje, aniž by k nim dovedla kriticky přistoupit a analyzovat. Pořádá honičky na lidi, protože to je efektní a čtenářsky či divácky atraktivní. A především promítá své vlastní priority a zájmy do svých novinářských výstupů, což je nepřípustné. To všechno asi šlo Zemanovi hlavou, když si připravoval prezidentský projev. A v tom všem měl velký kus pravdy.

Zdroj Parlamentní listy.cz

Pod tento naprosto přesný a výstižný názor se může Adikie jedině podepsat. Důkazem je třeba právě reportáž TV Nova z vyhlášení nálezu Ústavního stolce ve věci nákladů na exekuci. Zde vůbec nešlo o nějakého úspěšného stěžovatele Mesznera, dokonce ani až tak nešlo o zločinné praktiky exekutorů, ale o senzaci – zločince Višvadera, přičemž ve skutečnosti jsou zločinci soudní stolice, které zločinci Višvaderovi přisoudily neoprávněnou odměnu.

Adikia se účastnila celé řady tiskových konferencí a měla tak možnost se podrobně seznámit s prací novinářů. Pokud jde o televizní reportérky, zde je jednoznačně na prvním místě vzhled a inteligence je až na posledním místě. Většina píšících novinářů jsou také převážně mladé ženy bez jakýchkoliv životních zkušeností, krom těch blábolů, které jsou jim podstrkovány. Vypnutím kamery či posledním písmenkem zapsaným do poznámkového bloku pro ně práce končí. Za splněný úkol si udělají čárku a více (objektivita) je absolutně nezajímá. Řada tiskových konferencí probíhá tak, že jsou těmito „novináři“ přetrpěny, při možnosti pokládat doplňující otázky je trapné ticho a po skončení „oficiální“ části se všichni vrhnou na ministra, ve snaze získat nesouvisející bulvární informace. Nejednou byla redakce JusticeTV těmito „novináři“ opovržlivě upozorněna, že věcnými dotazy je zdržujeme v jejich „práci“.

Čest a chvála několika málo poctivým a objektivním novinářům!
Ty mladé husičky to ale opravdu nejsou! 

 

Dopis novému prezidentovi Zemanovi

Vážený pane prezidente

Ve svém inauguračním projevu jste vyhlásil válku novinářům. Válku novinářům, kteří mediální masáží vymývají mozky a manipulují veřejným míněním. Válku novinářům, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu.

Jako rozvedeného otce mě tíží stav rodinného práva v naší zemi a to je právě oblast, která je podstatnou částí novinářů podávána manipulativně a ve skutečnosti jde o skrytou reklamu rozvodového průmyslu, který parazituje na neštěstí rozvedených rodin. To je také důvod, proč jsem se stal novinářem, ačkoliv je moje povolání novinařině na hony vzdáleno.

Jedním z velkých problémů naší společnosti je nedobrá platební morálka rozvedených otců. Alespoň tak je to právě těmito „novináři“ podáváno. Ve skutečnosti je však problém ve vyměřování výživného a „nedobrá platební morálka“ je toho až důsledkem. Problematiku vyměřování výživného před časem otevřela bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Kovářová, ale po opětovném nástupu JUDr. Pospíšila do funkce ministra spravedlnosti se práce na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného (tabulky výživného) zastavily a otázky spojené s vyměřováním výživného se staly tabu. V důsledku neřešené otázky spravedlivého vyměřování výživného se zdvojnásobil počet vězňů za neplnění výživného, což dospělo až ke kolapsu věznic, který byl „vyřešen“ zběsilou amnestií. Po nástupu JUDr. Blažka do funkce ministra spravedlnosti byla přijata další hloupá opatření, jako je zabavování řidičských průkazů neplatičům výživného, která podstatu problému absolutně neřeší a ostře je kritizoval i Váš předchůdce Václav Klaus.

Jistě nemůžete donutit soukromá média, aby o tomto závažném celospolečenském problému přinášela objektivní informace a nesloužila jako reklamní portál lidským hyenám parazitujícím na neštěstí dětí. Můžete však ovlivňovat práci veřejnoprávních médií, zejména České televize, proto vás žádám o zajištění objektivních informací zprostředkovávaných těmito médii.

Problém však nespočívá pouze v převažující části novinářů, kteří manipulují veřejností, ale také v přístupu některých politiků či vládních představitelů ke zcela nezávislým (nikým nehonorovaným) novinářům. Po zvolení JUDr. Blažka do funkce ministra spravedlnosti byl redakci JusticeTV znemožněn přístup na tiskové konference pořádané na půdě Ministerstva spravedlnosti, kterých se dříve pravidelně účastnila. Důvodem mělo být, že jsme natáčeli petiční akci rozvedených otců před budovou Ministerstva spravedlnosti a měli jsme v úmyslu ministrovi pokládat „útočené otázky“(otázky vycházející ze znalosti dané věci). Záznam tohoto incidentu je dostupný na internetových stránkách JusticeTV. Ministerstvo spravedlnosti dokonce požadovalo moje vyloučení ze Syndikátu novinářů ČR (viz. příloha).

Tímto vás žádám o vyhlášení války také ministru spravedlnosti JUDr. Blažkovi, který brání nezávislým novinářům v přístupu k informacím a upřednostňuje servilní novináře, o kterých jste ve svém projevu hovořil. Věřím, že při první příležitosti si o tom s ministrem JUDr. Blažkem promluvíte a v rámci „války novinářům“ a podpory „pozitivní deviace“ tak podpoříte nezávislé novináře, kteří se snaží přinášet objektivní informace.

Prosím Vás o zprávu, jaké kroky jste učinil pro objektivní informovanost v oblasti rodinného práva, zejména v otázce vyměřování výživného, prostřednictvím veřejnoprávních médií a zda se vám podařilo zjednat nápravu v přístupu ministra spravedlnosti JUDr. Blažka k nezávislým novinářům.

Luboš Meszner      
redaktor JusticeTV

 

—————

Zpět


 

 


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvčí MSp

Mgr. Petra Hrubá

Cenzorka
Nejdříve řekněte, na co se chcete ministra zeptat, pro koho píšete a podle toho se rozhodnu, zda vás pustím na tiskovku.

Tiskovka jen pro patolízaly


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.