29.06.2015 22:13

ANO rozhodně bude líp!

Problém s neplacením výživného jako magnet přitahuje ty největší hlupáky ze všech politických stran. Jestliže neplatiče výživného neodradily ani dvojnásobné tresty odnětí svobody, je bláhové si myslet, že by se polepšili alternativními tresty jako je domácí vězení a jsou to jen další neúčelně vyhozené peníze ze státního rozpočtu. „Nápady“, jako je zakázat neplatičům výživného vstup na fotbalové stadiony nebo zabavování cestovních dokladů, svědčí jedině o tom, že takový člověk danému problému vůbec nerozumí a populistickými hesly se chce jen zviditelnit. „Extra liga“ je v tomto směru poslankyně Radka Maxová z hnutí ANO, která při tak obrovském počtu neplatičů výživného považuje za revoluční myšlenku valorizovat výživné, což by počty neplatičů nepochybně ještě zvýšilo. Tím však její studnice hloupých nápadů není ani zdaleka vyčerpána.

Veřejné šíření myšlenky zakázat neplatičům výživného styk s dětmi v televizi naplňuje znaky některého z trestných činů proti lidskosti, jejichž příprava je trestná.

§ 401 Útok proti lidskosti

(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí

e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,
j) jiného nelidského činu obdobné povahy,

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
(2) Příprava je trestná.

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

(3) Příprava je trestná.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

To však není jediný zádrhel této „vzácné“ myšlenky, neboť i otcové řádně platící výživné se mnohdy marně domáhají pravidelného kontaktu s dětmi. A nejsou to jen rozvedení otcové, ale jsou to také prarodiče. 

Jediným efektem zákazu styku s dětmi tedy bude legalizace tohoto zrůdně nelidského stavu. Pro rozvedené otce se tím ale nic nezmění, proto ani nelze očekávat, že by to nějak pozvedlo jejich platební morálku.

Nápad poslankyně Radky Maxové z hnutí ANO tak svědčí o její neskonalé hlouposti kombinované s absolutní neznalostí daného problému.  

—————

Zpět
PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


ADIKIA PODPORUJE

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE 

Program ZDE


ADIKIA PODPORUJE


STOLICE SOUDNÍ STOLICE

JUDr. Libuna Kantůrková
sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců

„Proč mám mít ekonomické vzdělání?“
(video ZDE čas 49:00)
*******************************

Mgr. Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie (zástěrka pro nelegální odborové hnutí soudních stolic)

„V demokratické společnosti je kritika v rozporu s Ústavou ČR.“
(více ZDE)
*******************************

JUDr. Pavel Rychetský
Capo di Tutti Capi (šéf šéfů)

„Je taková vžitá tradice, upřednostňovat v těchto sporech skutečně matky dětí."
klausule rebus kokotibus

Ústavní soud posuzuje rozhodnutí vydané na základě skutkového stavu starého v průměru dva, tři roky, místo aby ti účastníci znovu požádali soud o přehodnocení.“
(více ZDE)