22.01.2013 10:09

Konečně měl jit do kriminálu aneb megasračky na Prima family

Adikia se omlouvá za vulgární slova, ale záhy pochopíte, že jiný vhodný výraz v tomto případě nelze použít.

Soukromé televize již odvysílaly celou řadu populistických hovadin na téma neplnění výživného. Adikia  na svých stránkách podrobně rozebrala lidsky nechutnou reportáž TV Nova v režii manipulátorky Asenové (Lidské hyeny v rouše beránčím část I, část II a část III).  Myslel jsem si, že větší fekálie, už jen těžko může někdo odvysílat. Byl to omyl! Televize Prima family se včerejší dílem Reportéři na vaší straně posunula až na vrchol nejnechutnějších bulvárních médií, kdy Poblitý svět (Pestrý svět) je oproti tomu trapně slabý odvar.

Léta budované dogma, že neplacení výživného je brutální zločin a neplatiče výživného je proto nutné zavírat do kriminálů, zcela zatemnilo mozek mnoha lidem. Diletantské amnestie v plné nahotě odhalila nesmyslnost této myšlenky (pokud to lze myšlenkou vůbec nazvat) a hovoří se o nutné změně trestní politiky. Slyšíme to dokonce od lidí, u kterých by to jinak bylo s ohledem na jejich politické myšlení naprosto nepřijatelné, kdy o nesmyslnosti věznění neplatičů výživného mluvil například socan Dienstbier v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Za této situace je skutečně jen těžko uvěřitelné, že redaktor Daniel Janoch mohl natočit následující megasračku a Prima family to odvysílala.

Ačkoliv se zde neobjevila manipulátorka Asenová, je zde celá řada indicií, že se na natáčení megasračky „odborně“ podílela. Je to totiž právě Asenová, kdo pro výživné zásadně používá pejorativní výraz alimenty. V úvodu reportáže se také hovoří o podvodu či krádeži, což jsou opět oblíbené manipulativní výrazy Asenové, kterými se lživě snaží přesvědčit, že neplnění soudní stolicí vykonstruovaného fiktivního výživného je krádež. Matka také obdobně jako Asenová hovoří o jakési spravedlnosti a stokrát opakovaná lež se má stát pravdou.

Reakce Kanceláře prezidenta na stížnost matky na amnestii byla naprosto trefná a každý alespoň trošku soudný člověk si jistě udělal svojí představu, jakou snahou je matka vedena. Pojďme se tedy podívat, jak si matka či manipulátorka Asenová a jí podobné lidské hyeny představují onu spravedlnost.

V megasračce zaznělo několik informací o tom, jaký je otec zlořád, ale to podstatné se jen mihlo na obrazovce. Zmrazení obrazu však pro digitální techniku není žádný problém a tak se na to teď můžeme podívat.

Stejně jako v reportáži TV Nova (Lidské hyeny v rouše beránčím) jsou zveřejňovány chráněné osobní údaje. Že je matka blbá a pod vidinou chvilky slávy na televizní obrazovce nechá zveřejnit svoje osobní data je její problém, ale jakým právem zveřejnila osobní data nezletilého dítěte a bývalého manžela? Jasné naplnění znaků trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji má být ona spravedlnost, o kterou jde především?

Tvrzení matky, že otec měl „konečně“ nastoupit do kriminálu, čemuž zabránila Klausova amnestie je naprostá hovadina a lež, protože podle Trestního příkazu byl otci uložen pouze podmíněný trest.

Jediné, co se tedy ve skutečnosti stalo, že díky amnestii má dnes otec čistý trestní rejstřík a matce se tak nepodaří proměnit podmínku. Na místo zvýšeného pracovního úsilí k obživě syna se matka řadu let pachtí za uvězněním bývalého manžela a těsně před orgasmem pomsty vše přijde vniveč a může začít znovu od začátku. To nasere! Za tuto část amnestie lze Klausovi skutečně poděkovat.  

Komická je snaha Prima family vzbudit dojem, že jde o vyváženou reportáž tvrzením, že se otce nepodařilo zastihnout na žádné známé adrese, což bylo ilustrováno záběrem, jak redaktor zvoní na domovní zvonky. Problém je v tom, že podle Trestního příkazu otec nemá stálé bydliště a trvalá adresa otce je v domě č. 697/10, ale redaktor zvonil u domu s číslem 133.

V megasračkách se jaksi pozapomnělo na právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů. Každý jistě viděl, jakou životní úroveň (vybavení bytu) má matka. Jak si ale matka představuje „spravedlivý“ podíl na bezdomovectví? Měla by tedy syna nechat pravidelně po týdnech přespávat pod mostem, aby věděl, jakou má otec životní úroveň. Jistě by si ho pak o to více vážil. Nebo si matka představuje spravedlivý podíl na bezdomovectví jako údajný otcovský aktivista Hodina a když otec nemá peníze, měl by prodat některý ze svých tělesných orgánů?

Proč by měl i v uvedeném krajním případě otec prodávat ledvinu? Kde to žije pan Hodina? Právě v těchto případech je povinností státu, aby se do toho „montoval“. Na co potom všichni povinně platíme sociální pojištění?

Pokud budeme ve svých řadách tolerovat takové podrazácké křiváky jako Hodina, kteří jen kopírují cizí myšlenky, přičemž o skutečné spravedlnosti nemají ani nejmenší tuchy a propagují okultní zvrácenosti (Podle některých soudců se děti můžou pást), pak se nikdy spravedlivého vyměřování výživného nedočkáme.

Trestní příkaz však odhaluje další skutečnosti. Přestože je otec zjevně nemajetný a bez stálého zaměstnání (výživné mu bylo exekučně sraženo ze mzdy jen za dva měsíce), což při věku nad 50 let není nic neobvyklého, bylo mu v roce 2009 zvýšeno výživné a to i rok zpětně. To je jeden z tisíců dalších příkladů okultního výpočtu výživného, který je podrobně popsán v článku Nejsme otroky svých dětí.

Skutečně jedině idiot se pak může podivovat nad tím, že otec řádně neplatí výživné. Skutečně jen prolhaná manipulátorka  Asenová a jí podobné, mohou vydávat neuhrazení fiktivního dluhu za krádež. Náš trestní řád však jde ještě dál a za neplnění fiktivního dluhu jsou rozvedení otcové kriminalizováni.  Co na tom, že stát vydává desetinásobek průměrného výživného za věznění neplatiče výživného a potřebné děti nechává živořit. 

Kdo je tedy větší zloděj, otec nebo stát?

A jak říkala matka:

„Hned půjdu podat další trestní oznámení.“

Pokud se okamžitě nezmění trestní zákoník a nedojde ke zrušení celosvětově raritního trestného činu zanedbání povinné výživy, stojíme za dva roky před stejným problémem  – přeplněnými věznicemi, na jejichž provoz nebudou peníze.

V megsračkách Prima family také vystoupil fanatik Volák, podle kterého jsou všechny soudní stolice čestní lidé a profesionálové. Pokud by to tak ovšem bylo, pak nemáme přeplněné věznice neplatiči výživného! (Viz. okultní věda vyměřování výživného nebo subsidiarita trestní represe.)  Co asi tak krom ubohého konstatování vykonatelnosti amnestie k tomu mohl říct, když se na tom sám dlouhá léta podílel! Pokud se podíváte do Trestního příkazu, tak musí být každému jasné, že fanatik Volák lhal, pokud tvrdil, že amnestií není dotčena povinnost uhradit „dlužné“ výživné. Otci je pouze uloženo, aby „podle svých sil uhradil dluh“. Pokud je nemajetný a nemá žádný příjem, logicky nemá ani sílu dluh uradit.  

V megsračkách Prima family ale zazněla jedna důležitá věc, kterou by si k srdci měly vzít především matky ještě před tím, než se nechají zmanipulovat nějakou krávou do exekučního vymáhání výživného.

Pokud je otec nemajetný, je zde velká šance, že zaplatíte náklady exekuce! Na místo slibovaného hlouba, nebudete mít v hrsti ani vrabce a ještě vás to bude stát několik tisíc.

Adikia vyzývá všechny rozvedené otce, aby se snažili především o přijetí zákona o výživném. I ne zcela dobrý zákon je stokrát lepší než žádný, protože změnou trestní politiky se problémů s výživným nikdy nezbavíme a v televizi se budeme stále dívat na podobné megasračky.

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvčí

Mgr. Petra Hrubá

Cenzorka
Nejdříve řekněte, na co se chcete ministra zeptat, pro koho píšete a podle toho se rozhodnu, zda vás pustím na tiskovku.

Tiskovka jen pro patolízaly


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše