06.05.2015 07:55

Od lidských hoven si musíme umýt ruce a pokračovat v práci

Jestliže jsou zmrdi v otcovském hnutí, kteří se pod zástěrkou aktivismu snaží protlačit do politiky nebo profitovat na neštěstí rozvádějících se rodin a pro naplnění těchto cílů jsou schopni kdykoliv rozvedené otce podrazit, logicky se stejní zmrdi najdou i v politických stranách. Většinou se jedná o „nemakačenka“ s minimálními životními zkušenostmi či odbornými znalostmi, o které by si slušný člověk ani kolo neopřel, což se bohužel ukáže až postupem času, jako v případě poslance Marka Černocha. Bezvýznamný pilot dopravního letadla se nechal Okamurou vytáhnout do vysoké politiky a pak mu spolu s dalšími zmrdy vrazili nůž do zad. Zdaleka však nejde jen o Okamuru, ale především o voliče hnutí Úsvit přímé demokracie, proto by se tito zmrdi měli okamžitě vzdát svých poslaneckých mandátů. Svým zmrdstvím navíc hrubě poškodili důvěru občanů v nová politická uskupení, bez kterých se jen těžko dočkáme nějakých zásadních změn.

Od těchto lidských hoven si musíme umýt ruce a pokračovat v práci

Tak by se dal charakterizovat názor Adikie, která se v poslední době zdánlivě stáhla do ústraní. Stejný názor zastává i Okamura, který spolu s Radimem Fialou zakládá nové politické hnutí Svoboda a přímá demokracie, jehož program se plně shoduje s názory slušných rozvedených otců (viz. Petice za zásadní reformu justice).

Deset zásadních programových bodů politického hnutí SPD

Prosazujeme zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považujeme za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkáme, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsme proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

1. Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii s odvolatelností politiků

Budeme prosazovat uzákonění referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Prosadíme přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů. Chceme odvolatelnost politiků a odpovědnost politiků občanům. Jsme pro zákaz souběhu funkce poslance a ministra. Chceme důsledné oddělení moci zákonodárné a výkonné. Vládu bude jmenovat a řídit občany přímo volený a odvolatelný prezident.

2. Osobní, hmotná a trestní odpovědnosti politiků

Budeme podporovat odborné a přitom hospodárné řízení veřejného sektoru. Nechceme tunelování školství, životního prostředí, zdravotnictví, bezpečnosti země a sociálních služeb drahými a nefunkčními projekty. Veřejný sektor musí sloužit občanům a ne k obohacování kmotrovských stranických mafií. Za korupci a rozkrádání veřejných prostředků musí následovat trest. Viníci musí být odhaleni, souzeni a přísně trestáni. Zde musí fungovat nezávislá policie, státní zastupitelství a soudy. Budeme prosazovat uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy. Jsme pro odvolatelnost politiků občany.

3. Chceme zákon o prokázání původu majetku

Prosazujeme prokázání původu nabytého majetku občana nad 20 milionů korun. A na rozdíl od všech ostatních stran zpětně. V případě, že nebude doloženo legální nabytí majetku, bude zdaněn 100% daní. Co zloději ukradli, musí vrátit!

4. Konec zvyšování daní

Daně občanů nemohou sloužit na nehospodárné a nepotřebné projekty politických kmotrů vlád a stranických sekretariátů. Budeme prosazovat snižování DPH a spotřební daně u pohonných hmot. U ostatních daní chceme moratorium na daňové změny po dobu tří let. Cílem je vytvořit stabilní ekonomické prostředí a podpořit poptávku na trhu.

5. Budeme vytvářet nová pracovní místa - podpoříme proto podnikatele a živnostníky

Chceme platbu DPH ze skutečně zaplacených faktur a odstranění ručení za platbu DPH u obchodního partnera. Podporou podnikatelského prostředí v průmyslu, zemědělství a službách vytvoříme nová pracovní místa. Státní rozpočet musí realizovat zásadní a strategické investice v dopravě a infrastruktuře, které podpoří podnikatelské prostředí a možnosti. Zde musí být efektivně využity peníze fondů EU. Pro podnikatele tak vytvoříme podmínky, které budou předpokladem pro obnovení hospodářského růstu republiky.

6. Nedovolme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií

Budeme prosazovat přijetí zákona proti lichvě a legislativně znemožníme spekulativní exekuce majetku občanů na základě lichvářských půjček. Nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost. Exekuce musí respektovat základní občanská práva.

7. Chceme právo a spravedlnost

Budeme prosazovat reformy a změny státní správy. Chceme funkční, úsporný a demokratický stát, kde se občané dovolají svých práv a který od občanů žádá přiměřené povinnosti. Stát musí budovat udržitelný sociální, vzdělávací a zdravotní systém, chránit svobodu, rodinné hodnoty a bezpečí občanů.

8. Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny slušné lidi
– seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany i děti ohrožené bídou

Je pro nás nepřijatelné dál tolerovat systém, kde vzniká vrstva lidí, kteří již nemají zájem pracovat, neznají slova jako povinnost a odpovědnost a terorizují své okolí kriminalitou. Na druhé straně tento systém šikanuje a ponižuje řádné občany, kteří se ocitli v nouzi. Jsme proti pozitivní diskriminaci. Prosadíme zpřísnění podmínek sociální pomoci. Podporu zaslouží pouze Ti, kteří vedou řádný život a řádně vychovávají dětí. Zamezíme vyplácení neoprávněně vysokých podpor sociálního bydlení.

9. Chceme budoucnost bez dluhů

Budeme prosazovat ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarské konfederace. V této ústavě je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Strategickým cílem hospodaření státu musí být vyrovnané rozpočty.

10. Nechceme být provincií EU

Budeme požadovat referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Nechceme Evropu nesystémových dotací, dávek a úředníků. Chceme přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Zdroj SPD Program SPD

—————

Zpět
PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


ADIKIA PODPORUJE

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE 

Program ZDE


ADIKIA PODPORUJE


STOLICE SOUDNÍ STOLICE

JUDr. Libuna Kantůrková
sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců

„Proč mám mít ekonomické vzdělání?“
(video ZDE čas 49:00)
*******************************

Mgr. Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie (zástěrka pro nelegální odborové hnutí soudních stolic)

„V demokratické společnosti je kritika v rozporu s Ústavou ČR.“
(více ZDE)
*******************************

JUDr. Pavel Rychetský
Capo di Tutti Capi (šéf šéfů)

„Je taková vžitá tradice, upřednostňovat v těchto sporech skutečně matky dětí."
klausule rebus kokotibus

Ústavní soud posuzuje rozhodnutí vydané na základě skutkového stavu starého v průměru dva, tři roky, místo aby ti účastníci znovu požádali soud o přehodnocení.“
(více ZDE)