20.12.2012 22:01

Podle primitiva Blažka je číslovka 3 je nepochybně ústavně konformnější

Tento článek by si měly přečíst především matky samoživitelky, aby pochopily, jak nesoudné jsou soudní stolice, které rozhodují o výživném!

Poslanci ve stavu legislativní nouze změnili koeficient pro výpočet základního (nikoliv celého!) platu poslanců, státních zástupců a soudních stolic, neboť podle Joštovo názoru (nálezu Ústavní stolice) je číslovka 2,5 protiústavní. Proč se poslanci zabývali platy soudních stolic (a státních zástupců) Adikia podrobně vysvětlila v článku Nesoudnost – choroba z povolání soudní stolice. Dnes se podíváme, jak probíhalo jednání o tomto zákoně a především na jeho důsledky, které jsou před veřejností zamlčovány.

Bulvární média opět nezklamala. Populistickými hloupostmi odvádějí pozornost od skutečného problému, když u sociálně potřebných občanů vyzvídají, co tomu říkají, že si poslanci zvedli svoje platy. Co na to asi tak mohou říct?! Pochopitelně, že při postupném ožebračovaní lidí a zvyšování manka státního rozpočtu je to hanebné, ale zvýšené platy poslanců je ze všeho to nejmenší zlo, co by (s)prosté občany mělo trápit.

Poslanců a senátorů je totiž asi 300, zatím co soudních stolic je desetkrát více (asi 3100) a o jejich platy (spolu se státními zástupci) tady šlo především!

Když se nesoudným soudním stolicím nelíbilo, že při prázdné státní pokladně mají solidárně „držet basu“ se (s)prostými občany, přišla vláda s kompromisním řešením.

Důvodová zpráva k zákonu

Navrhované řešení vychází z předpokladu, že Ústavním soudem zrušená relace platové základny k průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře ve výši 2,5násobku je příliš nízká, avšak současně bylo Ústavním soudem ponecháno na vůli moci zákonodárné a výkonné, v jaké úrovni ji nově stanoví. Jestliže byla Ústavním soudem platová základna vypočtená jako násobek číslovky 2,5 shledána jako protiústavní a v logice pak původní platová základna vypočtená násobkem číslovky 3 jako bezpečně ústavně konformní, pak za kompromisní řešení, které by v budoucím možném testu ústavní konformity mohlo obstát, bylo zvoleno stanovení násobku číslovkou 2,75, tedy v polovině krajních řešení.

Třetí četní zákona o platech soudních stolic a poslanců přišlo na řadu až v podvečerních hodinách a přítomno (přihlášeno) bylo 160 poslanců. Paní Müllerová (posluhovačka svazáka Přesčase) za vládu přednesla návrh s číslovkou 2,75. Protože se o tom poslanci hádali už několik dnů, do rozpravy se již nikdo nehrnul, krom poslankyně Jany Suché (VV).

„Vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím načíst již podruhé pozměňovací návrh týkající se změny z 2,75 násobku na 3 násobek.“

Více k tomu neřekla, lze tedy jen spekulovat, že to má souvislost s jejím právnickým titulem. Po ní se o slovo přihlásil primitiv Don Pablo Balžek a to vždy zaručuje „prudce“ inteligentní vývody. Z advokáta, který se zabýval obchodním právem (konkurzní podstaty a exekuce) se jako mávnutím proutku stal specialista na ústavní právo, podle kterého je číslovka 3 nepochybně ústavně konformnější.

„Dámy a pánové, já nechci zdržovat projednávání tohoto bodu, jen chci Sněmovnu upozornit na to, že pokud nebude schválen návrh, který přednesla poslankyně Suchá, tak lze do značné míry očekávat ze strany soudců žaloby o určení zvýšení mzdy, jak to bývalo vždycky. Já považuji za svoji povinnost na to Sněmovnu upozornit.

Také bych byl rád, kdyby prošel ten takzvaný 3násobek. Přestože já v tomto schvalovacím řízení nebo v této formě řízení nemohu nic navrhovat, tak jsem jenom chtěl podpořit tento návrh a dělám to proto, že by byl nepochybně ústavně konformnější a možná by byl konečně v této otázce klid. Takto dost možná nebude.“

Vláda se dohodne na číslovce 2,75 a jeden člen vlády pak lobuje za číslovku 3. Je to normální? Podrazáctví je základním předpokladem pro členství ve straně ódésáckcýh šmejdů, to je jejich věc, ale lze si jen obtížně představit, že by podrazáctví bylo předpokladem pro funkci ministra spravedlnosti.

Protože se už asi na většině poslanců viditelně projevovala únava, „probudil“ je Radek John upozorněním, že pokud zvednou ruku pro tento zákon, hlasují tím i o svých platech. Snažil se jim tak naznačit, že vlna nevole se snese na jejich hlavy a soudní stolice z toho budou venku. Jako bývalý novinář velmi dobře věděl, o čem mluví.

Upozornění Johna ani varování primitiva Dona Pabla Blažka na vyděračské praktiky soudních stolic nezabralo a za dvacet minut vše skončilo na číslovce 2,75.  Pro úplnost nutno dodat, že socani, komouši a véčkaři se před hlasováním alibisticky odhlásili a hlasování o zvýšení platů poslanců a soudců ponechali na svědomí koalici šmejdů.

Podívejme se však co debaty, která z číslovek je ústavně konformnější, znamenají pro státní rozpočet v reálných číslech. Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem činila v roce 2011 průměrná nominální měsíční mzda fyzických osob v nepodnikatelské sféře 22 857 Kč a při 2,5 násobku činil základní plat soudních stolic 57 200 Kč (dle zákona se zaokrouhluje na stokoruny nahoru). Při 2,75 násobku se tak základní plat soudních stolic zvýší o 5714 Kč a bude činit 62 900 Kč. S ohledem na vydání Joštovo názoru na číslovku 2,5 v polovině roku ještě musí dojít k dorovnání základního platu soudních stolic ještě za druhou polovinu tohoto roku.

7 měsíců x 5714 Kč = 39 998 Kč

Zatím co si (s)prostí občané lámou hlavu, jak rozdělit černou díru v peněžence, aby jejich nejbližší našli pod stromečkem alespoň nějakou pozornost, poslanci z našich peněz každé soudní stolici pod stromeček nadělili 40000 Kč.

3 100 soudních stolic x 39 998 Kč = 123 993 800 Kč

Jen za doplatky platů soudních stolic za rok 2012 tak byla do státního rozpočtu zaseknuta sekyra 123 993 800 Kč. K tomu je však nutno ještě připočíst doplatky pro státní zástupce, kterých také není zrovna málo.  Průměrná měsíční mzda fyzických osob v nepodnikatelské sféře za rok 2012 ještě není stanovena, jedno je však jisté, díky zvýšení platů soudců a státních zástupců bude nepochybně větší než v  roce 2011.

Důvodová zpráva k zákonu o platech soudních stolic

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet

Odhad dodatečných výdajů na platy vč. příslušenství (bez paušálních náhrad výdajů) spojených s realizací navrhovaného řešení vychází z platových základen platných po publikaci nálezu Ústavního soudu č. 181/2012 ve Sbírce zákonů, tj. po 1. červnu 2012. Platová základna pro soudce pro období od 1. června 2012 do 31. prosince 2012 byla vyhlášena sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 183/2012 Sb. Kalkulace je vypočítána z objemů prostředků na platy relevantních pro přípravu státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a pro střednědobý výhled na léta 2014 a 2015.

V roce 2013 by činily celkové náklady (včetně příslušenství) 556,7 mil. Kč, z toho:

u soudních stolic 402,2 mil. Kč,

u soudců Ústavního soudu 0 Kč,

u státních zástupců 146,6 mil. Kč,

Pokud tedy primitiv Don Pablo Blažek dovozoval, že 3násobek je nepochybně ústavně konformnější, tak tím říkal, že při napjatém státním rozpočtu, pro který je nutné skrze DPH ožebračovat všechny občany, je miliardový „zásek“ do státního rozpočtu naplněním principu právního státu.

Když svazák Přesčas odvolával deviatního bezbřehého diletanta Pospíšila, protože manažersky nezvládl resort zlovůle, když se dožadoval navýšení rozpočtu na věznění pro společnost nijak nebezpečných neplatičů výživného, neříkal náhodou, že odvolá každého ministra, který bude požadovat navýšení rozpočtu?  

Pětitisícová bankovka je pro soudní stolice přilepšením k několikanásobku průměrného platu, o kterém si většina matek samoživitelek může nechat jen zdát. Nesoudné soudní stolice skrze svoji nezkrotnou pravomoc jako mafiánští vyděrači ruinují státní rozpočet a stát pak musí škrtat dávky pro potřebné děti. To by si měly uvědomit především matky samoživitelky, aby pochopily, jak nesoudné jsou soudní stolice, které rozhodují o výživném! Je snadné otci zvednout výživné o tisícovku, ale co je tisícovka pro (s)prosté občany, o tom soudní stolice absolutně nemohou mít představu. Výsledkem je pak rozhodnutí, které dětem nepřinesou jedinou korunu navíc a zoufalé matky si s ním mohou jedině otřít konečník. Jinou hodnotu takové rozhodnutí skutečně nemá!

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
čelnů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvčí

Mgr. Petra Hrubá

Cenzorka
Nejdříve řekněte, na co se chcete ministra zeptat, pro koho píšete a podle toho se rozhodnu, zda vás pustím na tiskovku.

Tiskovka jen pro patolízaly


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše