27.05.2015 20:38

Pozvánka na seminář o výživném v Poslanecké sněmovně

Každé druhé manželství se rozvádí a jen v loňském roce bylo soudními stolicemi rozhodováno o výživném ve 44 476 případech. Ačkoliv zde byla v minulosti proti neplatičům výživného, učiněna celá řada opatření (zvýšení trestní sazby, zabavování řidičáků), podle některých zdrojů údajně polovina rodičů neplatí řádně výživné a z výživného se tak stal závažný celospolečenský problém. Stále se o tom diskutuje (viz. Družte huby s Jílkovou II), vymýšlejí se další opatření (Zákon o náhradním výživném), ale nikdo neřeší, proč je zde tolik neplatičů výživného a kde tento problém vzniká. To pravidelným čtenářům Adikie není potřeba vysvětlovat, ale je to potřeba vysvětlit poslancům a společnosti. Po dlouhých letech tabuizování všech problémů okolo výživného teď máme ideální příležitost o těchto problémech otevřeně hovořit na půdě Poslanecké sněmovny. I když se nebudete chtít zapojit do diskuse, přijděte alespoň svojí účastí projevit zájem o řešení tohoto problému, „bučením“ odsoudit nesmysly a podpořit myšlenky, které by mohly tento problém vyřešit. Adikia prosí všechny účastníky, aby do diskuse nezatahovali střídavou péči a svěřování dětí!!! O tom tento seminář skutečně není a zbytečně bychom se okrádali o čas na konstruktivní diskusi o výživném.  

 

P O Z V Á N K A

na seminář

„Výživné – závažný celospolečenský problém“

konaného pod záštitou výboru pro sociální politiku

 dne 9. června 2015 od 10.00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana,

místnost č. 205, I. patro

 

                        9:30 hodin      registrace hostů

10.00 až 10.10 : úvodní slovo Jaroslava Zavadila, předsedy výboru pro sociální politiku, představení záměru zákona o výživném

10.10 až 10.30 :  soudkyně JUDr. Libuše Kantůrková

10.30 až 10.50 :  zástupce Ministerstva spravedlnosti

10.50 až 11.10 : Luboš Meszner – seznámení se současným způsobem vyměřování výživného a proč je třeba nový zákon o výživném

11.10 až 11.30 : Ing. .Jiří Krám – sirotčí důchody (proč nelze použít u vyměřování výživného?), pohled z úhlu veřejnosti soudních jednání, případová studie-příběh tatínka z Lidových novin-extrémní nesoulad skutkových zjištění a návaznost na judikaturu ÚS i ESLP ve Štrasburku  a návaznost na zákon o výživném, předběžná opatření a jejich zneužívání k zajištění nefér výhody v řízení o výživném, Cochemský model…

11.30 až 11.50 : Mgr. Kateřina Jirková - MPSV-- zákon o náhradním výživném (sociální dávka-řešení důsledku problému a zatížení státního rozpočtu) a přínosy zákona o výživném-řešení příčiny problému a značné přínosy pro státní rozpočet

11.50 až 12.10 : soudce JUDr. Holcman Josef

12.10 až 12.30 : soudce JUDr. Stanislav Findejs

12.30 až 13.30 : diskuze

13.30 až 14.00 přestávka na kávu, čaj, vodu

14.00 až 15.00 : příběhy rodičů ze soudní praxe opatrovnických soudů v ČR

            15.00 až 16.00 : diskuze a závěr semináře

 

Jaroslav   Z a v a d i l, v.r.

předseda výboru pro sociální politiku

—————

Zpět
PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


ADIKIA PODPORUJE

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE 

Program ZDE


ADIKIA PODPORUJE