09.10.2018 17:29

Pozvánka nepozvánka

Při jednání poslaneckého Výboru pro sociální politiku o návrzích zákonů o náhradním výživném bylo rozhodnuto o uspořádání semináře, aby se do diskuse o těchto návrzích zapojilo více lidí a poslanci si tak mohli o celé věci udělat lepší obrázek (záznam z jednání ZDE).

Pozvánka na seminář byla rozesílána s tímto průvodním textem:

Vážení soudci/ pracovníci SPOD,

v pátek 26. října od 14:00 se v poslanecké sněmovně uskuteční seminář Zálohované výživné – dobré řešení, nebo krok zpět?, během něhož chceme otevřít téma správného stanovování výživného, cochemské praxe a společně probrat, jestli je zálohované výživné nejlepším řešením leckdy skutečně tristní situace rodičů samoživitelů. Seminář probíhá pod záštitou Výboru pro sociální politiku a zúčastní se ho i několik klíčových poslanců. Zveme na něj proto předně odborníky ze soudní praxe a pracovníky SPOD, tedy právě Vás, protože víte, co je reálné a věříme, že se s námi o Vaše zkušenosti podělíte.

Už jen z tohoto průvodního textu je zjevné, že vůbec nejde o vyřešení problému s neplacením výživného, protože právě soudní stolice jsou hlavní příčinou neplacení výživného, neboť výživné vyměřují v hrubém rozporu s čl. 4 LZPS jen podle svojí momentální nálady nebo z fiktivních příjmů povinného a kafepijavice z OSPODu jim v tom s potěšením sekundují.

Byť je platební morálka rozvedených matek daleko horší než rozvedených otců, díky „zabedněné“ zásadě, že matka je zásadně lepším rodičem a otec je dobrý jen na placení výživného, jsou neplatiči výživného převážně otcové. Jeden by tedy očekával, že na seminář bude předvedeno několik „zločinců“ z věznice nebo otcové se zabavenými řidičáky, aby vysvětlili, co je vedlo k neplacení výživného. Čtenáře Adikie však nemůže překvapit sestava odborníků na výživné, která je uvedena v hlavním programu této šaškárny.

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2018

8. volební období

 

POZVÁNKA

 

Olga Richterová, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a

Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu

si Vás dovolují pozvat na seminář

Zálohované výživné – dobré řešení, nebo krok zpět?

pořádaný pod záštitou výboru pro sociální politiku

 

DATUM KONÁNÍ:              pátek 26. 10. 2018 od 14:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:                jednací místnost č. 48 - Konírna

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19, Praha 1 – Malá Strana,

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

13:30 – 14:00    registrace účastníků

14:00 – 14:10    Úvodní slovo

PhDr. Olga Richterová, Ph.D. – poslankyně (Piráti)

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský – europoslanec (KDU-ČSL)

14:10 – 14:20    Pro a proti zálohovaného výživného

Ing. Radka Maxová – předsedkyně výboru pro sociální politiku (ANO 2011)

další zástupci poslanců

14:20 – 14:35    Plánované změny ve vztahu k výživnému pro nezletilé

Mgr. Barbora Rittichová - oddělení civilního práva legislativního odboru MSp

14:50 – 15:15    Zálohované výživné pohledem Úřadu práce

Zástupci Generálního ředitelství ÚP ČR

15:15 – 15:30    Nepojistné dávky pro samoživitele

Mgr. Petr Beck, MPSV - zástupce odboru koncepce dávkových systémů

15:30 – 15:45    Diskuze

-  přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)

16:00 – 16:10    Jak to vidí samoživitelky

Mgr. Ilona Budková, výkonná Ředitelka Klubu svobodných matek z.s.

16:10 – 16:30    Zkušenosti z programů Vasevyzivne.cz a Alimentydetem.cz

Mgr. Iveta Novotná, ředitelka VašeVýživné.cz

Mgr. Michaela Kloudová – manažerka projektu Alimentydetem.cz

16:30 – 16:45    Problematika stanovení výživného a nejčastější chyby

Mgr. Veronika Mindlová – finanční a daňová poradkyně v oblasti výživného

16:45 – 17:00    Problematika stanovení výživného a příklady dobré praxe

JUDr. Soňa Soukupová – předsedkyně okresního soudu v Chrudimi

17:00 – 17:05    Aktuální výzvy pro zavedení cochemské praxe v ČR

Dipl.-Übers. Markéta Nováková – Cochem.cz z. s., formou videa

17:05+              Diskuze a závěrečné shrnutí      

  

Registrace do 22. 10. 2018 nebo do vyčerpání kapacity sálu na adrese zdechovsky@zdechovsky.eu.

 

Při vstupu do budovy PS procházíte bezpečnostní kontrolou, proto prosím počítejte s časovou rezervou.

Vstup je možný pouze s platným průkazem totožnosti.

Děkujeme za pochopení.

Není zcela jasné, co můžeme očekávat od pirátské poslankyně Richterové, ale víme, co můžeme očekávat od europoslance Zdechovského. Nejspíše se pochlubí, jak „spravedlivé“ výživné mu bylo vyměřeno „nezávislými“ soudy. Poslankyně Maxová z Anofertu nás možná opět překvapí nějakým „geniálním“ řešením neplacení výživného, jako před několika lety, kdy po vzoru nacistů chtěla oddělovat rodiče od dětí – neplatičům výživného chtěla zakázat styk s dětmi (více ZDE). Od zástupkyně Ministerstva nespravedlnosti rozhodně nelze očekávat, že by přišla vysvětlit, proč jsou falšovány statistiky rozhodování soudních stolic o výživném, proč průměrný plat, ze kterého se rozvedeným otcům vyměřuje výživné, dvojnásobně převyšuje celorepublikový průměrný plat (více ZDE) nebo proč nesouhlasí počty osob odsouzených za trestný čin zanedbání povinné výživy s počty osoby předaných Policií k trestnímu řízení (více ZDE). Od zástupce asociálního ministerstva práce rovněž nelze očekávat, že by přišel vysvětlit, proč jsou do posuzování sociální potřebnosti dětí zatahováni noví partneři rodičů, ačkoliv k dětem z předchozího manželství nemají absolutně žádnou vyživovací povinnost, proč se rozvedeným otcům při posuzování jejich sociální potřebnosti neodečítá soudními stolicemi stanovené výživné nebo jak si rozvedené matky hrají na samoživitelky, přestože žijí normálním partnerským životem a zneužívají sociální systém. Problém s neplacením výživného se nevyřeší ani tím, když budou rozvedené matky několik hodin srdceryvně vykládat o svých problémech, ačkoliv se zuby nehty brání se o péči o děti podělit s otcem. Problém nevyřeší ani prezentace šmejdů z nezsikovek, které parazitují na neštěstí dětí z rozvedených rodin. Na tomto poli už působí řadu let, a kdyby byly tak prospěšné a úspěšné, jak o sobě tvrdí, tak se dnes nemusíme zabývat návrhy zákonů o náhradním výživném. Vysvětlovat ekonomicky negramotným soudním stolicím nejčastější chyby při vyměřování výživného, aniž by byla uzákoněna pravidla pro výpočet výživného, je jako házet perly sviním. To se ekonomka Mindlová může uvysvětlovat do bezvědomí, když to ani jedna soudní stolice není sto pojmout. Rovněž nelze předpokládat, že by se předsedkyně soudu z Chrudimi otevřeně přihlásila k porušování základních lidských práv plátců výživného a v rámci svojí přednášky se kajícně vysvlékla z taláru. Na závěr budou účastnící semináře seznámeni s „převratnou“ novinkou - Cohcemským modelem, který je bez jasných pravidel pro určování výživného (Düsseldorfských tabulek výživného) a ochoty soudních stolic se vzdát zaběhnutých praktik velmi vzdálenou budoucností našeho opatrovnického systému.  

Podle informací Adikie je naprosto zbytečné se domáhat účasti na semináři. Všechny volňásky si již rozbrali soudní stolice, kafepijavice z OSPODu, asistenti poslanců, asistenti asistentů, ... 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSATVUJE

ministr nespravedlnosti vylosovaný přes noc z klobouku

SIMSALA BIM

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘESDATVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A