21.06.2017 11:53

Právem advokáta je mít svůj právní názor

Na vystoupení advokáta JUDr. Aleše Rozehnala v pořadu Alimenty za volantem byla podána stížnost k Advokátní komoře. Návazně na komentář redakce České televize o tom, že hrozba exekučního zabavení řidičského průkazu funguje, advokát JUDr. Aleš Rozehnal uvedl:  „Většinou to vede k tomu, že otcové se snaží doplatit dlužné výživné. Ono totiž spousta otců má na řidičském průkazu vázáno své povolání nebo své podnikání a to odebrání řidičského průkazu by je zbavilo jakýchkoliv příjmů i pro ně samotné.“ Takové stanovisko však hrubě odporuje platnému znění Exkučního řádu.  Další podrobnosti ZDE.

Za stavu, kdy advokáti masově parazitují na vymáhání nezákonně stanoveného výživného, by bylo naivní si myslet, že Advokátní komora tvrdě zasáhne a advokáta JUDr. Rozehnala vyloučí ze svých řad. Za úspěch však lze považovat, že stížnost nebyla rovnou smetena ze stolu, advokát JUDr. Rozehnal musel vysvětlovat svoje vystoupení v ČT a komora musela hledat nějaké vysvětlení pro jeho jednání v rozporu s advokátním Etickým kodexem.  Mnozí z vás se už určitě setkali s výroky jako, soud zná právo (Iura novit curi), přestože dotyčná soudní stolice studovala právo ještě za minulého režimu. Nyní si můžete rozšířit obzor o další unikátní výrok.

Názor advokáta nelze považovat za nesprávný. I kdyby tomu však bylo jinak, tak je jeho právem mít na určitou právní problematiku svůj vlastní názor (pozn. byť to odporuje platnému znění zákona). 

Adikia nikdy nechtěla poskytovat návody, jak obcházet zrůdné zákony a snažila se o zavedení zákonem daných pravidel pro určování výživného. Za stavu, kdy si každý advokát a soudní stolice mohou beztrestně vykládat zákony po svém, se zavedení zákona o výživném jeví jako neúčelné a je nutné hledat jiná řešení.

V případě exekuce řidičského průkazu je tedy vhodné změnit zaměstnání a ucházet se o zaměstnání vázané na držení řidičského oprávnění. To není tak jednoduché a navrácení řidičského průkazu na základě § 71a odst. 4 písm. a) exekučního řádu je dlouhodobá záležitost. Těmto problémům se lze snadnou vyhnout tím, že si uděláte řidičské oprávnění na Slovensku nebo v Polsku (tam je to levnější) a exekuční mafie si s českým řidičákem může vytřít prdel. 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz

ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE