06.03.2013 21:11

Prvních deset neplatičů alimentů přišlo o řidičák

Soudní exekutoři již asi deseti lidem dočasně pozastavili řidičské oprávnění kvůli neplacení výživného na nezletilé děti. Podle informací Práva si exekutoři toto opatření, které mohou používat od ledna, pochvalují.

„Soudní exekutoři vydali první exekuční příkazy k pozastavení řidičského oprávnění neplatičům dlužného výživného na nezletilé děti. Od Nového roku, kdy vešla v účinnost novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, bylo takto postupováno již ve zhruba deseti řízeních,“ řekla Právu mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Podle exekutorů má opatření nebývalý efekt. „Soudní exekutoři k němu přistoupili v případech, které do 1. ledna 2013 byly takřka neřešitelné. Jednalo se o exekuce, u nichž předchozí způsoby provádění – tedy například srážky ze mzdy nebo obstavení bankovního účtu – nebyly úspěšné,“ komentoval výsledky opatření prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Exekutoři zdůrazňují, že záměrem novel nebylo přímé zpeněžení majetku neplatiče, nýbrž motivace k uhrazení nedoplatků na alimentech. Opatření se navíc netýká profesionálních řidičů, kteří řidičák potřebují ke své obživě.

Efektivitu opatření ilustrují na konkrétním případě. „Máme tu případ, který vypadal téměř beznadějně. Dlužník oficiálně neměl žádný dohledatelný majetek, úhradám se pořád vyhýbal, přitom široké okolí vidělo, že si žije nad poměry. Teď jsme postihli jeho řidičské oprávnění a během několika dnů přišel osobně k nám na exekutorský úřad složit dluh v hotovosti. Matka dítěte byla nadšená,“ popsal Prošek jeden z případů.

Zákon preferuje pozastavení řidičského oprávnění např. před soupisem movitého majetku neplatiče. Pokud exekutor zjistí, že je dlužník držitelem řidičského průkazu, vydá exekuční příkaz, který doručí dlužníkovi, ale také věřiteli a příslušnému obecnímu úřadu, jenž vede registr řidičů.

„Oprávnění řídit motorové vozidlo se pozastavuje ke dni, k němuž byl příkaz doručen dlužníkovi, a to do vlastních rukou. Dlužník na základě tohoto rozhodnutí nesmí řídit auto a musí odevzdat řidičák,“ uvedla Báčová. Pokud by tak neučinil, může jej zabavit při kontrole policie. Exekuční příkaz je pak zaevidován do registru řidičů. Poté, co dlužník doplatí dlužné výživné, exekutor zruší příkaz k pozastavení řidičského oprávnění.

Klaus novelu vetoval

Ten lze odvolat i tehdy, pokud neplatič alimentů prokáže, že řidičské oprávnění nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb. Zabavování řidičáků neplatičům alimentů se přitom nerodilo lehce. Prezident Václav Klaus loni v září vetoval novelu trestního zákoníku, která změnu přinášela.

Tehdy uvedl, že nerozumí tomu, jakou má řízení auta souvislost s placením alimentů, a upozornil na to, že by opatření mohlo ztížit možnost dlužníka vydělat peníze a alimenty zaplatit.

O měsíc později ale podobnou věc v exekučním řádu podepsal, protože obsahovala ustanovení o tom, že není možné zabavit řidičák profesionálním řidičům.

Zdroj Novinky.cz  Prvních deset neplatičů alimentů přišlo o řidičák

Článek redaktora deníku Právo Václava Langa obsahově vyznívá jako veleúspěšné řešení letitého problému s neplacením výživného. Ve skutečnosti jde o snůšku polopravd či úplných nesmyslů, návod pro pomstychtivé matky na právní šikanu rozvedených otců a prachsprostou reklamou rozvodového průmyslu, což v případě deníku Právo a Novinek.cz rozhodně není poprvé (Lidské hyeny v rouše beránčím III. část).

Pozitivní zprávou je, že na takové výkaly už velká část společnosti nevěří, což dokazuje diskuse pod Langovými výkaly na Novinkách.cz.

Názor s nejvíce souhlasnými hlasy (343)

 Marcela Vašíčková, Hodonín

Úterý, 5. března 2013, 04:20:46 

Stát by se měl v prvé řadě postarat, aby lidi měli práci a teprve až pak dělat opatření. Posílá exekutory i na lidi, kterým už není co vzít a to je špatně.

Pod tento názor se lze jedině podepsat, kdy právo na pomoc rodičům pečujícím o děti je přímo zakotveno v čl. 32 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Exekuce na dlužné výživné je tedy v případě nezaměstnaných neplatičů výživného snadno napadnutelná ústavní stížností.  

Diskuse pod výkaly redaktora deníku Právo Václava Langa obsahuje celou řadu dalších podobných názorů.

Miroslava Hýlová, Brno
Úterý, 5. března 2013, 05:00:07 

Po prvním zabavení ŘP hříšník svůj dluh uhradí... a zajisté začne výživné platit pravidelně a ve vyšších částkách?! Nebo si udělá zase pauzu a tak pořád dokola... exekuce, zabavení, zaplacení... vrácení ŘP?! To je zase jenom česká pikantérie. Nevěřím, že by toto byl nástroj na nápravu dlužníků výživného.... A jak budou postihováni ti co ŘP nevlastní?!!! Ale to už nejspíš naši excelentní politscénu nazajímá. Vlk se nacpal, koza zůstala bez nohy...

Jan Smejkal, Brno
Úterý, 5. března 2013, 05:22:47 

Až v ČR bude konečně střídavá péče na prvním místě a nikoliv jen přidělení potomka matce, pak se tohle vyhrocování utne. Rozumné matky jistě pochopí o čem píšu a že se nejedná o ně,ale o potomka. Seriál soudkyň, psycholožek a sociálních pracovnic se těžkou ubrání této danajské zvykové výhodě ojedinělé v Evropě. Skutečně znevýhodněným matkám se omlouvám.

Václav Kortus, Kolín
Úterý, 5. března 2013, 05:04:28 

Tak to je teda hodně stupidní opatření, nevím jak to má pomoci k tomu aby dlužník vyrovnal svůj závazek, naopak ho to "sestřelí" ještě více ke dnu

Lubomír Mitáš, Frýdek-Místek
Úterý, 5. března 2013, 05:49:58 

I když neplatiče neuznávám, ale co jste s tím získali. Vůbec nic! Je to jen další nesmysl co jste vymysleli. Kdy vymyslíte něco rozumného?

S ohledem na platnost nesystémového zabavování řidičáků, je dnes vcelku nepodstatné, jak tento nesmysl prošel přes „velezrádce“ Klause, ale rozhodně to nebylo z důvodu dovětku o nemožnosti zabavovat řidičáky řidičům z povolání, jak ve svých výkalech uvádí redaktor Práva Václav Lang.  To jen jasně ukazuje, že o dané věci nemá ani páru. Skutečným důvodem bylo, že novela obsahovala mnohem důležitější ustanovení o předchozí výzvě povinnému k uhrazení dluhu, která zabraňuje zneužívání práva k obohacování exekutorsko-advokátní mafie na nákladech řízení (vymáhání bagatelních částek). „Velezrádce“ Klaus tedy stál před rozhodnutím, zda „pustit“ zákon, který má zamezit novodobým křižákům v masovém vykořisťování občanů nebo zákon „zamáznout“, s ohledem na nekoncepční řešení vymáhání fiktivních dluhů na výživném, které se dotýká podstatně menší skupiny občanů.

Právě náklady exekučního řízení jsou to, o co tady jde v první řadě. Jde o symbiózu advokátů parazitujících na neštěstí dětí s matkami, které výživné užívají jako nástroj na právní šikanu bývalých manželů. O bezpracný zisk a snadnou pomstu se takové spolčení rozhodně neochudí, proto se rozvedení otcové nemusejí obávat, že by exekucí nečekaně přišli o řidičák, byť z nějakého důvodu řádně neplní výživné! Pokud přijde výzva k úhradě dlužného výživného, je třeba matce neprodleně sdělit důvod neplnění výživného. To by však měl otec udělat ihned, jakmile se dostane do platební neschopnosti a zároveň také podat návrh na snížení výživného!

Pokud jde o právní stránku věci, nelze z uváděných deseti případů dovozovat úspěšnost, protože ani jeden z případů neprošel soustavou obecných stolic až k Ústaváčku.  (Pozn. Je velká škoda, že se mě zabavení řidičáku už netýká, protože bych do toho šel!)

Pokud rozvedený otec řidičák nevlastní, pak se o něj pochopitelně ani nemusí obávat. Jeden z diskutujících na Novinkách.cz však přišel na způsob, jak i v tomto případě uspokojit literu zákona (nenažranost rozvodových advokátek a pomstychtivost matek).

Milan Jochman, Brno
Úterý, 5. března 2013, 04:44:57 

Kdo nemá ŘP a nebude platit alimenty, tomu bude tento, vystaven a hned zadržen. :-)

Pokud dlužíte výživné holomkovi (zletilému dítěti) nebo bývalé manželce, o řidičský průkaz se v rámci exekuce také rozhodně nemusíte obávat! 

Exekuční řád
§ 71a

(1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

To je vcelku zajímavé ustanovení, které jednoznačně vyjadřuje sníženou ochranu práva na výživné u zletilých dětí, což má návaznost na korektiv dobrých mravů (u zletilých dětí musí soudní stolice vždy zkoumat, zda přiznání výživného není v rozporu s dobrými mravy. Vice zde Dobré mravy a výživné.

Je naprostá hovadina, že zákon preferuje zabavení řidičáku.

Exekuční řád
§ 58

(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor.

Exekutor si z registru řidičů může zjistit, zda má povinný řidičský průkaz, ale už nezjistí, zda si nenaběhne na zákonné omezení, pro které nemůže řidičák zabavit řidiči z povolání. Už jen z tohoto důvodu půjde exekutor jako první po nemovitostech a penězích na bankovních účtech (či příjmu ze zaměstnání).  Zde se totiž nemusí babrat s tím, zda je povinný potřebuje k uspokojování svých základních životních potřeb. Zejména pokud by bylo možné uspokojit pohledávku z těchto zdrojů, bylo by upřednostnění zabavení řidičáku zjevně nepřiměřeným zásahem do práv povinného. Omezením osobního života (znemožněním řídit vozidlo) by byl povinný například nucen k prodeji nemovitosti, které se rozhodně nechce zbavit, neboť se jedná o majetek, který před ním budovalo několik generací předků. V civilizovaných státech se tomu říká vydírání. Zde je nutno připomenout, že dítě má i matku, která má k dítěti rovněž vyživovací povinnost, tedy se nebavíme o krajnosti, kdy by dítě nemělo co do úst a smyslem je pouze vymoci výživné odpovídající možnostem otce.

Naprostou hloupostí je, že exekutor nemůže zabavit řidičák pouze řidiči z povolání. Tak to v exekučním řádu opravdu není!

Exekuční řád
§ 71a

(4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

 a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění.

Omezení se tedy vtahuje i na všechny živnostníky, kteří ke svojí činnosti používají vozidlo. Prokázání potřebnosti řidičského oprávnění je v tomto případě velice snadné. Stačí předložit registraci k silniční dani vydanou příslušným finančním úřadem. Problém by mohl nastat, pokud otec účtuje výdaje paušálem. Je také řada zaměstnání, kde řízení vozidla není hlavní pracovní náplní a vozidlo je používáno jen na občasné služební cesty (referentské vozidlo). Zde stačí předložit doklad o povinných zaměstnaneckých školeních řidičů (přezkoušeních). Používání vozidla k uspokojování potřeb však také může být doprava do zaměstnání a je rovněž nutno připomenout, že rozvedený otec také může mít vyživovací povinnost k „nové“ manželce (pokud má tu odvahu se podruhé oženit), a tedy řidičský průkaz může potřebovat k uspokojování jejích potřeb (např. pravidelné návštěvy u doktora).

Zásadní problém je v tom, že exekutor je vlastním ekonomickým zájmem (úspěšným vymožením pohledávky) veden k neuznání potřeby povinného vlastnit řidičák. Zde by tedy bylo možné uplatňovat námitku podjatosti k věci. Povinný se pak může jedině bránit soudní cestou, ale to může trvat i několik let, mezi tím přijde o práci a skončí v nekonečné dluhové spirále.

Nesystémové zabavování řidičáků je postaveno na zlé fabulaci. „Když má otec na jízdy autem, musí také mít na výživné“. Skutečnost, že rozvedený otec řídí vozidlo, však rozhodně nesvědčí o jeho schopnosti plnit výživné. Navíc je to přesně obráceně, kdy dostatek prostředků k zajištění životních potřeb musí mít především povinný rodič, aby byl schopen řádně zajišťovat výživu dítěte. Příkladem jsou nové německé tabulky výživného, kde došlo ke zvýšení nezbytného životního mimina (nezaměňovat s naším existenčním minimem) viz. Německé tabulky výživného 2013.

Provoz vozidla také může být financován prarodiči v zájmu udržení pravidelného kontaktu rozvedeného otce s dětmi a pravidelný kontakt rodiče s dítětem je základní životní potřebou dítěte. Pokud jste tedy pozorně četli předchozí literu exekučního řádu, pak exekutor nemůže zabavit řidičák skoro žádnému rodiči, protože uspokojování základních potřeb se týká i osob, ke kterým má povinný vyživovací povinnost, tedy ke svým dětem.

Pro všechny závazné nálezy Ústaváčku se pochopitelně vztahují i na odměny exekutorů při zabavování řidičáků. Exekutoři tedy mohou zapomenout na tisícové paušální odměny a mají nárok pouze na pár korun za výzvu povinnému k úhradě dluhu. Tak uvidíme, jak dlouho budou nadšení ze zabavování řidičáků.   

Lze očekávat, že zabavováním řidičáků rozvodový průmysl zničí život řadě rozvedených otců a jejich dětem. V žádném případě to však nelze považovat za vyřešení problému s neplacením výživného. Dokazují to především statistiky ze Slovenska, které má tento nesmysl již několik let zakotvený ve svých zákonech a dokazují to i zkušenosti z právně i ekonomicky mnohem vyspělejších států. Jen ve výsledku je zásadní rozdíl.

Leo Fender, Kitchener
Úterý, 5. března 2013, 05:48:08 

Zde v Kanade se toto opatreni praktikuje jiz celou radu let. A vysledek? Vetsinou matky po urcitych letech dostanou vyzivne od statu ve forme nejake almuzny, neplaticovi jsou snizeny alimenty a v celku to vyzni pro matky samozivitelky kontraproduktivne, nebod do budoucna berou mene nez polovinu vyzivneho nez meli puvodne urceny..... No nevim, ale myslim, ze to moc nepracuje a navic je to zda se kontraproduktivni.....

U nás máme přeplněné kriminály neplatiči výživného a stát nechává potřebné děti živořit bez jakékoliv pomoci nebo všichni nevěřícně čuměj na trosky totálně zničeného domu ve Franštátě, jako teleta na nová vrata od chlíva.

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE