16.05.2013 23:21

Šámal je nadbytečný

Tento týden se jeden z rozvedených otců bohužel na vlastní kůži přesvědčil, že se zde za posledních 10 let vůbec nic nezměnilo. Bezmála už dva roky usiluje o střídavou péči o děti a úpravu výživného. Zároveň však musí tvrdě bojovat, aby si děti mohl alespoň někdy od matky půjčovat.

Výživné mu bylo stanoveno z poměrně vysokého příjmu na samém počátku rozvodu, když ještě „jel na plný výkon“. Rozvod rozhodně nikomu na pracovním výkonu a psychice nepřidá, a tak se postupně propadl až na samé dno, kdy jej musí finančně podporovat matka důchodkyně. Tak se mu také „povedlo“ dvakrát za sebou nezaplatit výživné, ale v dalších měsících pak už zcela pravidelně plnil výživné dle svých aktuálních možností. Opatrovnickou stolici pochopitelně několikrát žádal, aby do doby, než nazná, zda je pro děti vhodný stejný podíl péče obou rodičů, alespoň předběžně upravila výživné podle jeho aktuálních možností. Tyto návrhy jsou zde systematicky zamítány. Je to vcelku logické, protože pokud o věci rozhoduje osoba s  definitivou, která si na svém zaměstnavateli může vysoudit dorovnání příjmu nehledě na stav hospodářství, jen těžko si dokáže představit, že u někoho může nastat drastický propad příjmu ze dne na den. Byť je jeden den v životě malého dítěte velmi dlouhá doba, rozhodnout o jeho dalším životě není žádná legrace a tak věc nelze uspěchat. Ve lhůtě 4 měsíců, což je znakem trestného činu zanedbání povinné výživy, proto žádná soudní stolice o nové úpravě poměrů nerozhodne.

Matka má stejně mrzký příjem jako otec, ale žije v domě u rodičů. Provozní náklady na bydlení dětí tedy hradí prarodiče a příležitostně matce vypomohou i s nákupem potravin či oblečení. Nejen, že by to mělo být přirozené, ale vyplývá to dokonce i ze zákona o rodině. U vyživovací povinnosti prarodičů se totiž nerozlišuje, ze které jsou strany a rozhodujícím kritériem jsou pouze jejich možnosti. Matka má přítele, který zcela nepochybně zvyšuje její životní úroveň a tím i její schopnost se podílet na výživě dětí. Zajímavostí je, že podle matky jsou náklady na děti asi 12 tisíc měsíčně, tedy přesně tolik, co by měl podle předchozího rozsudku platit pouze otec. K této chybě zde dochází poměrně často. Do výroku rozsudku se zapomíná napsat, jakou částí se na výživě dětí bude podílet matka (více ZDE). Přítel matky navíc přispívá i na věci, které jsou zcela nad rámec skutečných možností matky i otce (sportovní oblečení, letní tábory apod.).  

Za této situace matka na otce podala trestní oznámení pro neplnění výživného. Bavit se s pomáhači o tom, že Trestní zákoník částečné plnění výživného neuvádí jako trestný čin nebo o subsidiaritě trestní represe, má stejný smysl, jako česky komunikovat s Eskymákem. Dozorující státní zástupce je už jiná třída, kdy ve Wordové šabloně obžaloby už dokáže vyplnit jméno zločince a další obměňující se údaje. Matka však mezi tím také podala exekuci na dlužné výživné a masomlýnek začal nešťastného otce drtit na druhý rychlostní stupeň (Masomlýnek jako zájem dítěte). Protože však ještě nemají vypořádané společné jmění manželů, exekuce tak postihla i její majetek. Když už se rozpadla rodina, tak se musí rozplynout i roky pracně budovaný majetek. To dá přeci rozum ne?! (Koho mi to jen připomíná.) Toho se skrze náklady řízení velice rád zhostí každý exekutor. Navíc taková exekuce, kdy povinnému zůstane jen existenční minimum (což se ale netýká živnostníků), zcela nepochybně každého motivuje ke zvýšení příjmů zvýšeným pracovním výkonem.  

Díky kontinuitě komunistických zákonů, je náš nelidově demokratický systém k neplatičům výživného skutečně blahosklonný. Zákon zločinci do poslední chvíle před vynesením trestu umožňuje se napravit a učinit lítost uhrazením dlužného výživného. Má to však drobný háček o velkosti kotvy zaoceánského parníku, protože neplatič s exekucí na krku na legální půjčku nedosáhne a prodejem zablokovaného majetku by se pro změnu dopustil trestného činu poškozování věřitele.

Těžký zločin se tak dostal až k soudní stolici Mgr. Diepoltové. To není nadsázka, protože těžkému zločinu přinejmenším odpovídala bezpečnostní opatření. Rovněž se dalo předpokládat, že několik známých recidivistů obsadí místa v hledišti před popravištěm, proto byli ostří hoši ze stoliční ochranky připraveni ve střehu. Jeden recidivista nestihl začátek jednání, a když vzal za kliku, dveřím neblíže stojící ostrý chlapec instinktivně málem rozstřílel dveře na cimpr campr. A ostrá byla i státní zástupkyně, která obžalobu přečetla kadencí samopalu vzor  58. Chudáci děti, byly prý vystaveny velkému odříkání a hmotné nouzi.

Ačkoliv je v tomto případě trestní sazba podobná jako u usmrcení z nedbalosti a zločinec smrdí korunou, nebyl mu ustanoven obhájce. Nebudeme se s tím mazlit a rovnou přistoupíme ke křížovém výslechu v lámacím kole, rozhodla soudní stolice. Asi dvě hodiny se pak zločinec marně domáhal svých procesních práv a chvílemi nebylo zcela jasné, zda jednání řídí státní zástupkyně nebo soudní stolice. Krátce před polednem si státní zástupkyně vyžádala přestávku na oběd, protože ledvinky se mají jíst teplé. Po obědě měl přijít zlatý hřeb v podobě výslechů matky a dobrodinců. Bývalý tchán však nijak zázračný herecký výkon nepředvedl, ačkoliv byl mým favoritem. Účastnil jsem se totiž jednoho předání dětí a tchán si mě bez mého souhlasu filmoval. Když jsem na to upozornil přítomné pomáhače, začal tvrdit, že si filmuje protější dům, který vidí každý den několikrát už mnoho let. Výrazně lepší herecký výkon předvedla matka, když s ohledem na nevolnost požádala o výslech v sedě. Ačkoliv zde byli ostří hoši ze stoliční ochranky, s židlí k matce střelhbitě přispěchala sama soudní stolice. Výborný byl budoucí otčím, který mi svým vystupování m a účesem připomínal hokejistu Jágra. Ani on nemusí pracovat a ještě je schopen štědře sponzorovat matku a její děti. Příbuzenstvo a další holota ze strany matky si totiž vždy myslí, že čím více zdramatizují výpomoc dětem, tím více uškodí nenáviděnému otci. Státní zástupkyni tím však zcela rozbil její výpotek o hmotné nouzi dětí. 

Zlatý hřeb tak přišel, až když soudní stolice prováděla důkaz nabídkou volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce, kterých se otec zcela bezdůvodně vzdal. Marně se otec dovolával svobodné volby zaměstnání a zákazu nucených prací, protože vzdát se volného místa „všeobecná zdravotní sestra s platem 1,- Kč a výše“ (to si opravdu nevymýšlím) je skutečně trestuhodné. Stejně marná byla i snaha otce se odkazovat na subsidiaritu trestní represe (ultima ratio), protože to dá rozum, že soudní stolice „zná zákon“ (Iura novit curia). Trapně se tedy ještě pokusil navrhnout jako svědka autora Trestního zákoníku uznávaného odborníka na trestní právo profesora Šámala a státní zástupkyni Ullrichovou, která subsidiaritu trestní represe nedávno objevila při vyšetřování zločinů soudní stolice JUDr. Nové (Kolize základních práv).

Provedení těchto důkazů bylo pro nadbytečnost odmítnuto.

Otec se pak pustil do citace řady judikátů počínaje obecnými stolicemi konče Ústavním soudem. Výhodou trestního řízení je, že zločinec na svojí obhajobu může použít cokoliv a neměl by být nijak omezován.  V praxi to lze postat jako - necháme ho vykecet. Soudní stolice i státní zástupkyně si pak vypne zvukovody a ve svých myšlenkách jsou úplně někde jinde. S blížícím se koncem pracovní doby soudní stolice otce stále více přerušovala, protože o vině už bylo předem rozhodnuto a další obhajoba tedy už byla skutečně zbytečná. Nešťastný otec to však nechtěl vzdát a ve svojí obhajobě statečně pokračoval, i když se soudní stolice usnášela. Ostří hoši tedy zaujali strategickou pozici, aby otce na lusknutí prstem umlčeli. To už otec pochopil, že další obhajoba nemá smysl. Po krátké přestávce jsme si vyslechli podmíněný trest a výkaly na jeho odůvodnění.

To je přímo ukázkový příklad toho, co hrozí všem bojovníkům za střídavou péči. Opatrovnické řízení se uměle protahuje, až se otec zcela vyčerpá a není schopen plnit nehorázné výživné. Pak se rozemele v masomlýnku souběžného exekučního a trestního řízení. Opatrovnické řízení pak nabere rychlé obrátky, protože neplatič výživného může směle zapomenout na střídavou péči. Aby ho takové hloupé nápady přešly, pro jistotu se mu ještě zvedne výživné.

Tak pánové, nakupujte trička s nápisem STŘÍDAVKA, šaškujte v nich před úřady a za dva roky se všichni sejdeme v přeplněných kriminálech.

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici