01.10.2012 17:53

Ty, ty, ty zlobivá soudkyně!

Občané za chyby soudní stolice každý rok zaplatí více jak sto miliónů korun (Ze státní poklady krev neteče). Rozhodně tedy nelze říct, že by ani jedna soudní stolice nikdy neporušila zákon a ani se nemusí jednat o úmysl, kdy nesplnění či ztížení důležitého úkolu, jakým je nepochybně i spravedlivé a nezávislé rozhodování v souladu se zákony, je nedbalostním trestným činem.

Trestní zákoník

§ 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.

Podávat trestní oznámení na soudní stolici je však marné (tím není řečeno, že by se na to poškozený občan měl vykašlat). Neprojde totiž přes inteligenční bariéru pomáhačů (video Pomáhat a chránit tady neříkejte) a neprojde ani přes státní zastupitelství, které podle Pokynu obecné povahy Nejvyššího státního zástupce musí oznámením přehodnotit jako stížnost nespokojeného účastníka řízení s rozhodovací činností soudní stolice, což pochopitelně nespadá do kompetence orgánů činných v trestním řízení (Nová taktika řešení trestních oznámení na soudce).

Kromě trestního oznámení je také možno podat návrh na kárné řízení, k příslušenému předsedovi soudu či přímo na Ministerstvo NEspravedlnosti. V loňském roce podal bezbřehý diletant Pospíšil 13 kárných žalob na soudce, ale uspěl jen ve dvou případech. Pokud kárnou žalobu vytvořil stejný „expert“ jako Mgr. Mirka Kučerová, která zastupuje ministerstvo v mém sporu o náhradu škody (Žalovaná je pohoršena), pak skutečně není divu, že úspěšnost byla tak nízká.  Nízká úspěšnost je však především dána tím, že o kárném provinění nerozhoduje na justici nezávislý orgán, ale senát stoličníků. Jak probíhá takové kárné řízení lze popsat velmi stručně. Ty, ty, ty zlobivá soudkyně! Zde se na to můžete podívat Záznam jednání kárného senátu Vrchního soudu v Praze.

Nový 1. podkašpar Daniel Volák si nechal udělat analýzu a dospěl k závěru, že některé kárné žaloby byly podány zbytečně.  Například místopředseda Vrchního soudu v Praze Bernard čelil žalobě kvůli působení v arbitrážní komisi fotbalového svazu, což dle Pospíšila ohrožovalo jeho nezávislost. Děčínský soudce zase povolil monitoring mobilních telefonů policistovi Marianu Hudcovi, který poté mohl sledovat třeba spolupracovníky prezidenta republiky nebo hovory šéfa ústavního soudu Pavla Rychetského.

To jsou prkotiny (zejména nedůvodný souhlas s odposlechem), pro které nemá smysl podávat kárné žaloby, proto kašpar Blažek stáhnul další čtyři kárné žaloby, které ještě podal bezbřehý diletant Pospíšil. Staženy tak byly žaloby proti soudcům Vladimíru Mikulovi z Děčína, Benu Eichlerovi z Mostu, Janu Kozákovi z Krajského soudu v Brně a Stanislavu Bernardovi z Městského soudu v Praze.

Zdroj E15.cz Blažek stahuje kárné žaloby na soudce podané Pospíšilem

Do budoucna by běžné prohřešky soudní stolice měli důsledněji řešit předsedové soudů a kašpar Blažek se bude zabývat jen prohřešky celostátního významu. To asi kdyby se nějaká soudní stolice zbláznila a odmítla rozhodnout o výživném, protože když zde není žádný zákon o výživném, tak nemá podle čeho rozhodnout.  Zcela běžné porušování základních práv občanů na spravedlivý proces překrucováním zákonů, skutečností, důkazů či rozhodovací zlovůlí budou na místo nezávislé komise(Rušení soudního jednání není problém jen u nás) řešit předsedové soudů.

Podat stížnost a návrh na kárné řízení k předsedovi soudní stolice ale rozhodně není jednoduché, zejména v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze, kde je soudní stolice oddělena od veřejnosti soustavou krtčích (služebních) chodeb a naprosto neochotnými úřednicemi. O tom bude v nejbližších dnech zveřejněna videoreportáž na JusticeTV.   

Podle postojů a kroků kašpara Blažka lze simulovat, jak si nejspíše představuje důslednost předsedů soudů.

—————

Zpět