Často kladné otázky

26.02.2012 15:52

Výživné při vysokém příjmu povinného

V České republice není žádný zákon ani jiný předpis, který by stanovoval pravidla pro stanovení výše výživného a vychází se pouze ze všeobecné zásady dané Zákonem o rodině: Dítě má právo se podílet na životní úrovni svých rodičů. Výše výživného je tak dána pouze momentální náladou...

Celý článek

—————

31.01.2012 18:48

Do kdy trvá vyživovací povinnost k dětem?

Na tuto otázku je poměrně složitá odpověď, protože komunistický Zákon o rodině z roku 1963 dobu trvání vyživovací povinnosti definuje pouze všeobecnou frází bez jakéhokoliv omezení věkem či dosaženým stupněm vzdělání.  Zákon o rodině § 85 (1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem...

Celý článek

—————