Judikatura

Zejména rodič, který by měl především vyživovat svoje děti, nemá přístup do databáze soudních rozhodnutí ASPI s ohledem na vysokou cenu této služby. Vyhledávat judikáty k nějaké konkrétní věci v literatuře, je jako hledat jehlu v kupce sena. Proto na tomto místě bude postupně vznikat volně přístupná databáze judikátů k výživnému.   

 

 

 

 

 

 

Soudní rozhodnutí v kontinentálním právním systému je aktem aplikace práva, kdy soud konkrétní případ podřazuje pod obecnou právní normu. Judikát se tak odlišuje od precedentu v angloamerickém právním systému common law, kde soudní rozhodnutí, které řeší případ dosud právními normami neupravený, má normativní význam a je obecně závazné pro další rozhodování v obdobných případech. Precedens je na rozdíl od judikátu pramenem práva.

Judikatura v České republice

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají zákonné zmocnění k vydávání sbírek judikatury. Jsou v nich zveřejňována rozhodnutí nejen těchto nejvyšších soudů, ale i rozhodnutí vrchních soudů a krajských soudů. Cílem publikace rozhodnutí je sjednocování rozhodovací praxe v soustavě soudů. O publikaci rozhodnutí rozhodují kolektivní orgány soudů a před hlasováním jsou rozhodnutí předkládána k vyjádřením připomínkovým místům (soudům, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, právnickým fakultám, některým ministerstvům apod.). Kromě oficiálních sbírek jsou některá z právního hlediska zajímavá a přínosná rozhodnutí publikovaná v právnických časopisech a některá nakladatelství soustavně vydávají řady rozhodnutí ve formě sbírek.

Publikovaná rozhodnutí jsou bezprostředně závazná pouze pro rozhodnutí v konkrétní věci. Neformálně z nich však často soudy a případně i další orgány vycházejí pro jejich přesvědčivost výkladu sporných otázek. Navíc publikací rozhodnutí nejvyšší soudy do určité míry avizují, jakým způsobem s nejvyšší pravděpodobností budou rozhodovat v obdobných věcech, pokud se jimi např. na základě mimořádných opravných prostředků budou v budoucnosti zabývat. Publikace judikatury tak přispívá k předvídatelnosti soudního rozhodování a k právní jistotě.


*****

14.11.2017 13:48

Stanovení výše odměny exekutora a ústavně konformní výklad exekučního tarifu

III.ÚS 1253/17 ze dne 29. srpna 2017  Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti V. K., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Vaňátkem, advokátem sídlem Národní 365/43, Praha 1 - Staré Město,...

Celý článek

—————

14.02.2017 22:14

Soudcovské tabulky výživného 2016

Prodobný rozbor najdete ZDE Přehled o rozhodování o výživném v roce 2016 (ke stažení ve formátu PDF ZDE) 

Celý článek

—————

09.03.2016 15:46

Soudcovské tabulky 2015

Přehled o rozhodování soudních stolic o výživném v roce 2015 ZDE nebo PDF ZDE

Celý článek

—————

13.05.2015 21:56

Soudcovské tabulky výživného 2014

V roce 2014 bylo při průměrném čistém příjmu rodičů 37 419 Kč stanoveno nejvyšší průměrné výživné 2 944 Kč. Jestliže podle Českého statistického úřadu byla v roce 2014 průměrná hrubá mzda 25 686 Kč, je tedy očividným nesmyslem, aby průměrný čistý příjem rodičů byl 37 419 Kč. Více...

Celý článek

—————

27.03.2014 22:07

Jak postupovat při snížení či ztrátě příjmu, aby do nové úpravy výživného nedocházelo k navyšování dluhu na výživném, exekučnímu ožebračování a trestně právní šikaně výživou povinného rodiče

Kromě soudních stolic, které mají svůj nehorázný plat zaručený až do důchodu, si dnes nikdo nemůže být jistý svým příjmem ani několik měsíců dopředu. Nezřídka tak dochází k situaci, kdy se na straně rozvedeného otce sníží příjem nebo se dokonce jako nezaměstnaný sám stane sociálně potřebným, a...

Celý článek

—————

06.02.2014 09:03

Soudcovské tabulky výživného 2013

Právní jistota je jeden ze základních principů právního státu. Každý by tedy měl vědět, na co přesně má právo a obráceně, kde jsou hranice jeho povinnosti. Kromě obecných frází v novém Občanském zákoníku zde však nejsou žádná pravidla pro určování vyživovací povinnosti. Výživné je tak určováno jen...

Celý článek

—————

16.07.2013 00:36

Hranice mezi neslušností a přestupkem „jiným hrubým jednáním“

Rozvodový průmysl neustále vymýšlí nové a sofistikovanější nástroje na právní šikanu otců. Jedním z moderních protiotcovských nástrojů je nebezpečné pronásledování, kde je zneužívána neostrá hranice mezi nebezpečným pronásledováním, nadměrným obtěžováním nebo jen pouhou nezdvořilostí. Jako záminka...

Celý článek

—————

09.02.2013 17:04

Soudcovské tabulky výživného 2012

Právní jistota je jeden ze základních prvků právního státu. Každý by měl vědět, čeho se může spravedlivě domáhat nebo obráceně, kde jsou hranice jeho povinnosti. V České republice však neexistují žádná pravidla pro určování výživného. Výživné je tak určováno jen podle momentální nálady soudní...

Celý článek

—————

21.01.2013 16:36

Dobré mravy a výživné VII

Otázka dobrých mravů je při určování výživného soudní stolicí často opomíjena, proto neuškodí si v tom udělat jasno. Následující text není judikát, jde však o aktuální komentář uvedený v právní databázi ASPI, kterou používají soudní stolice. Adikia z komentáře považuje za zásadní...

Celý článek

—————

30.12.2012 18:07

Výživné a svobodná volba zaměstnání, zákaz nucených prací

Možná to bude pro mnohé překvapení, ale i na rozvedené otce se vztahují mezinárodní úmluvy o lidských právech a Listina základních lidských práv, tedy i právo na svobodnou volbu zaměstnání a zákaz nucených prací, což je vcelku velmi závažný důvod k tomu, aby se rozvedený otec vzdal...

Celý článek

—————